Fala różu zalała Kazi­mierz Dolny!

kazimierz
kazimierz

Wyko­rzy­stując piękną pogodę nasza ekipa z każdego zakątka Polski, spędziła wspólny weekend w Kazi­mierzu Dolnym.

.

Dzięki naszym firmowym barwom przez weekend miasto stało się zagłę­biem różu, a ilość naszego koloru na m2 prze­biła wszystkie skale!

Podsu­mo­wując, był to dla nas czas zabawy, nauki i inte­gracji. Dzięki tak sprzy­ja­ją­cemu miejscu mogliśmy nała­dować baterie i odpo­cząć, żeby wrócić do Was z nową energią i głowami pełnymi pomy­słów. Uważamy, że wspólnie spędzony czas jest na wagę złota, a relacje są podstawą firmy.

NIE MA DLA NAS RZECZY NIEMOŻ­LI­WYCH!

To hasło, które towa­rzy­szyło nam przez cały wyjazd. Dobra wiado­mość! Udało nam się je przy­wieźć z nami do Warszawy! Pamię­tajcie, razem możemy więcej!

kazimierz
kazimierz

NIE MA DLA NAS RZECZY NIEMOŻLIWYCH!

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website