Targi SMAKKI 2023 za nami!

smakki
smakki

Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszego stanowiska podczas tegorocznych gastrotargów SMAKKI! 

.

Cieszymy się, że mogliśmy spotkać się z Wami osobi­ście, przed­stawić nasze produkty oraz podzielić się misją BWT, którą jest zmiana świata na lepsze w myśl hasła „Change the world – sip by sip”. Dzie­siątki litrów wypitej wody oraz niezli­czona liczba rozda­nych, różo­wych toreb BWT utwier­dziły nas w prze­ko­naniu, jak dużym zain­te­re­so­wa­niem cieszyło się BWT podczas tego­rocz­nych targów!

Jesteśmy również dumni z faktu, że dzięki dystry­bu­torom z wodą BWT cała strefa SMAKKÓW stała się strefą wolną od butelek – każdy odwie­dza­jący bądź wystawca mógł całko­wicie za darmo napić się zdrowej, Mine­ra­li­zo­wanej Magnezem wody BWT. Ogra­ni­czy­liśmy tym samym zużycie szko­dli­wych dla środo­wiska plasti­ko­wych butelek!

Jeszcze raz dzię­ku­jemy i do zoba­czenia za rok!

smakki
smakki

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website