BWT Polska w mediach społecznościowych

social
social
Od teraz jesteśmy jeszcze bliżej Was! Właśnie urucho­mi­liśmy media społecz­no­ściowe – znaj­dziecie nas zarówno na Face­booku, jak i LinkedIn.
.

Zachę­camy do obser­wo­wania naszych profili, dzięki którym będziecie na bieżąco z naszymi dzia­ła­niami oraz najnow­szymi rozwią­za­niami propo­no­wa­nymi przez BWT Polska w tech­no­logii uzdat­niania wody.

Dołącz do naszej społecz­ności, w której wspólnie dbamy o lepsze, ekolo­giczne jutro, dostar­czając najlepszą, zdrową wodę BWT.

Kliknij, polub i zaob­serwuj BWT Polska:

Oficjalny fanpage na Facebook

Oficjalny profil na LinkedIn

Oficjalny kanał na YouTube

BWT - For You and Planet Blue

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website