Różowe niebo w sercu stolicy – BWT Polska z nową kampanią reklamową

spire
spire
Różowe niebo pojawiło się nad Warszawą za sprawą BWT Polska. Właśnie wystartowaliśmy z nową kampanią reklamową – nasze różowe logo rozbłysło na jednym z najbardziej znanych wieżowców Warszawy Warsaw Spire. 
.

Głównym celem kampanii jest krze­wienie ekolo­gicz­nych postaw na rzecz środo­wiska poprzez redukcję plasti­ko­wych butelek. Chcemy edukować społe­czeń­stwo i rozpo­wszech­niać idee, które przy­czynią się do zmian w kierunku lepszego, bardziej ekolo­gicz­nego jutra. Okazją do podzi­wiania różo­wego logo­typu BWT na jednym z najwyż­szych wieżowców Warszawy będą trzy kolejne piątki grudnia.

Niemal 10 lat temu utwo­rzy­liśmy w naszym biurze Strefę wolną od butelek, w myśl flago­wego hasła BWT „For You and Planet Blue.” Widząc zaan­ga­żo­wanie naszych pracow­ników w zacho­wania proeko­lo­giczne pragniemy konty­nu­ować naszą misję i docierać do jak najwięk­szego grona odbiorców. Jesteśmy pewni, że kampania przy­niesie wiele dobrego i zwróci uwagę na problem, jakim jest produkcja szko­dli­wego plastiku.

spire
spire

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website