BWT Polska wspiera charytatywną wyprawę rowerową do Brazylii!

brazylia
brazylia
Misją BWT jest nie tylko dostarczanie najlepszych rozwiązań dotyczących uzdatniania wody. Przede wszystkim jesteśmy firmą, która angażuje się w wiele ważnych inicjatyw służących środowisku i ludziom.
.
To właśnie dlatego posta­no­wi­liśmy wesprzeć wyprawę rowe­rową do Brazylii zaini­cjo­waną przez Team MTB: M&S SKI LO-STARK Krosno. Celem wyprawy było dotarcie do najbar­dziej dzikich zakątków Brazylii oraz przy­go­to­wanie foto­re­por­tażu, który posłużył później jako mate­riał do stwo­rzenia kalen­darza na rok 2023.

 

W ramach akcji chary­ta­tywnej istnieje możli­wość zakupu wspo­mnia­nych kalen­darzy, z których cały dochód zostanie prze­ka­zany na dzia­łal­ność krośnień­skiego Domu Dziecka im. Ks. Zygmunta Goraz­dow­skiego. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć tak ważną i potrzebną inicja­tywę.

 

Zachę­camy do kupna kalen­darza – więcej infor­macji znaj­dziecie pod linkiem: https://tiny.pl/wpcqq

 

Udostępnij ten artykuł:

Visit your local website

Stay on this website