Central blødgøring og BWT anlæg

Flere vand­værker plan­lægger eller blød­gører alle­rede vandet fra central hold. Især i områder hvor vandet er meget hårdt. Bor eller arbejder du et sted med eget blød­gø­rings­anlæg, så er det vigtigt, at du ved hvordan central blød­gø­ring påvirker dit drik­ke­vand.

vandhane

Hvad betyder central blød­gø­ring for dig med eget blød­gø­rings­anlæg?

...eller overvejer du at investere i et anlæg? Her er vores råd!


Central blød­gø­ring giver ikke blødt vand

De fleste vand­værker der indfører central blød­gø­ring, redu­cerer kalkind­holdet i vandet til omkring 12 hård­heds­grader (°dH), hvilket betyder at det stadig vil være middel­hårdt til temmelig hårdt vand der pumpes ud til dig.
hårdhedsgrader
hårdhedsgrader

Skal jeg slukke for mit blød­gø­rings­anlæg når der kommer central blød­gø­ring?

Nej. Dit eget blød­gø­rings­anlæg kan redu­cere vandets hårdhed selvom der er indført central blød­gø­ring, og kalkind­holdet kan blive helt blødt vand (6 °dH).

Blødt vand i ejen­dommen betyder:

  • Mindre tid brugt på rengø­ring
  • Forlænget levetid på dine hushold­nings­ap­pa­rater
  • Halve­ring af dit forbrug på sæbe og rengø­rings­midler

Så ønsker du alle de gode fordele ved blødt vand, vil det stadig betale sig at instal­lere et lokalt blød­gø­rings­anlæg.

Med central blød­gø­ring bliver driften på dit anlæg billi­gere

Den gode nyhed er, at når vand­værket tager sig af en del af kalken, bliver dit eget anlæg nu billi­gere i drift, fordi det ikke længere redu­cerer kalkind­holdet fra de meget hårde 24-30+ hård­heds­grader (°dH).

Når dit vand skal redu­ceres med færre hård­heder, er der behov for færre rege­ne­re­ringer og dit anlæg behøver derfor ikke lige så meget salt og vand som før.
Forbrug og besparelser med BWT blødgøringsanlæg

Privat­kunde - 3 ting du skal gøre!

Vandet foran­drer sig efter central blød­gø­ring. Få hjælp til hvad du skal gøre når du har dit eget blødgøringsanlæg.

1 - Tjek dit vand­værks­vand

Den eneste udfor­dring du kan støde på med central blød­gø­ring er, at natri­u­mind­holdet i dit vand kan stige. Dog afhænger det af blød­gø­rings­me­toden, som vand­værket anvender. Så se på dit vand­værks hjem­meside - og få infor­ma­tion om hvilke para­meter, som foran­dres i vandet.

Er du i tvivl om hvorfra du får drik­ke­vandet, kan du finde vand­værks­navnet på din vandreg­ning eller prøve at ringe til din kommune for at få det oplyst.

2 - Beregn natri­u­mind­holdet i dit vand

Når du har fået oplyst natri­u­mind­holdet og hård­heds­graden i dit vand­værks­vand, skal du beregne natri­u­mind­holdet med dit eget blød­gø­rings­anlæg instal­leret.

Ved blød­gø­ring via ionbyt­ning stiger drik­ke­van­dets indhold af natrium. Helt nøjag­tigt så tilføjes der 8,2 mg/l natrium til vandet for hver hård­heds­grad, der fjernes i et BWT blød­gø­rings­anlæg.

I Danmark anbe­fales det at natri­u­mind­holdet i drik­ke­vandet helst ikke må over­stige 175mg/l. Derfor er det vigtigt at du holder dig ajour med natri­u­mind­holdet i dit drik­ke­vand, når du har et blød­gø­rings­anlæg.

central blodgoring eksempel
central blodgoring eksempel

Regne­ek­sempel
Efter vand­værket har indført central blød­gø­ring er vandets hård­heds­grad blevet redu­ceret til 12 °dH og natri­u­mind­holdet er blevet forøget til 120 mg/l.

For yder­li­gere at redu­cere hård­heden til 6 °dH med lokal blød­gø­ring, øges natri­u­mind­holdet med 49.2 mg/l (6 °dH x 8,2 mg/l), derved bliver det samlede natri­u­mind­hold 169,2 mg/l (120 mg/l + 49,2 mg/l).

I dette eksempel er niveauet under græn­se­vær­dien, men vil du være helt sikker på at det er det samme hos dig, skal du starte med at tjekke natri­u­mind­holdet og hård­heds­graden hos dit vand­værk.

3 - Ny indstil­ling af dit blød­gø­rings­anlæg

En ny indstil­ling af dit blødgøringsanlæg kan være nødvendig hvis dit vand­værks­vand har foran­dret sig. Klik på dit anlæg nedenfor og se hvordan du justerer det til den nye vandkvalitet.

BWT AQA basic
BWT AQA basic

AQA basic

BWT AQA life
BWT AQA life

AQA life

BWT perla med app-styring
BWT perla med app-styring

BWT Perla serien

Erhvervskunde - få hjælp her!

Har du et større anlæg, vand­filtre eller et omvendt osmose anlæg, og er du i tvivl om hvilken indfly­delse central blød­gø­ring har på dit anlæg. Så skriv til kunde­ser­vice og få hjælp til at vurdere om der er behov for at få et servi­ce­besøg.

Brug for hjælp? skriv til os

Vi står klar til at hjælpe mandag til torsdag kl. 08:00-16:00 og fredag kl. 08.00-15.30

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om central blød­gø­ring og blød­gø­rings­anlæg

Skal jeg slukke for mit eget blødgøringsanlæg når der kommer central blødgøring?

Nej. Dit eget blødgøringsanlæg kan reducere vandets hårdhed selvom der er indført central blødgøring, og kalkindholdet kan blive helt blødt vand (6 dH).
Så ønsker du alle de gode fordele ved blødt vand, vil det stadig betale sig at installere et lokalt blødgøringsanlæg.
Se flere

Visit your local website

Stay on this website