Central blødgøring og BWT anlæg

Flere vand­værker plan­lægger eller blød­gører alle­rede vandet fra central hold. Især i områder hvor vandet er meget hårdt. Bor eller arbejder du et sted med eget blød­gø­rings­anlæg, så er det vigtigt, at du ved hvordan central blød­gø­ring påvirker dit drik­ke­vand.

vandhane

Hvad betyder central blød­gø­ring for dig med eget blød­gø­rings­anlæg?

...eller overvejer du at investere i et anlæg? Her er vores råd!


Central blød­gø­ring giver ikke blødt vand

De fleste vand­værker der indfører central blød­gø­ring, redu­cerer kalkind­holdet i vandet til omkring 12 hård­heds­grader (°dH), hvilket betyder at det stadig vil være middel­hårdt til temmelig hårdt vand der pumpes ud til dig.
hårdhedsgrader
hårdhedsgrader

Skal jeg slukke for mit blød­gø­rings­anlæg når der kommer central blød­gø­ring?

Nej. Dit eget blød­gø­rings­anlæg kan redu­cere vandets hårdhed selvom der er indført central blød­gø­ring, og kalkind­holdet kan blive helt blødt vand (6 °dH).

Blødt vand i ejen­dommen betyder:

 • Mindre tid brugt på rengø­ring
 • Forlænget levetid på dine hushold­nings­ap­pa­rater
 • Halve­ring af dit forbrug på sæbe og rengø­rings­midler

Så ønsker du alle de gode fordele ved blødt vand, vil det stadig betale sig at instal­lere et lokalt blød­gø­rings­anlæg.

Med central blød­gø­ring bliver driften på dit anlæg billi­gere

Den gode nyhed er, at når vand­værket tager sig af en del af kalken, bliver dit eget anlæg nu billi­gere i drift, fordi det ikke længere redu­cerer kalkind­holdet fra de meget hårde 24-30+ hård­heds­grader (°dH).

Når dit vand skal redu­ceres med færre hård­heder, er der behov for færre rege­ne­re­ringer og dit anlæg behøver derfor ikke lige så meget salt og vand som før.
Forbrug og besparelser med BWT blødgøringsanlæg

Privat­kunde - 3 ting du skal gøre!

Vandet foran­drer sig efter central blød­gø­ring. Få hjælp til hvad du skal gøre når du har dit eget blødgøringsanlæg.

1 - Tjek dit vand­værks­vand

Den eneste udfor­dring du kan støde på med central blød­gø­ring er, at natri­u­mind­holdet i dit vand kan stige. Dog afhænger det af blød­gø­rings­me­toden, som vand­værket anvender. Så se på dit vand­værks hjem­meside - og få infor­ma­tion om hvilke para­meter, som foran­dres i vandet.

Er du i tvivl om hvorfra du får drik­ke­vandet, kan du finde vand­værks­navnet på din vandreg­ning eller prøve at ringe til din kommune for at få det oplyst.

2 - Beregn natri­u­mind­holdet i dit vand

Når du har fået oplyst natri­u­mind­holdet og hård­heds­graden i dit vand­værks­vand, skal du beregne natri­u­mind­holdet med dit eget blød­gø­rings­anlæg instal­leret.

Ved blød­gø­ring via ionbyt­ning stiger drik­ke­van­dets indhold af natrium. Helt nøjag­tigt så tilføjes der 8,2 mg/l natrium til vandet for hver hård­heds­grad, der fjernes i et BWT blød­gø­rings­anlæg.

I Danmark anbe­fales det at natri­u­mind­holdet i drik­ke­vandet helst ikke må over­stige 175mg/l. Derfor er det vigtigt at du holder dig ajour med natri­u­mind­holdet i dit drik­ke­vand, når du har et blød­gø­rings­anlæg.

central blodgoring eksempel
central blodgoring eksempel

Regne­ek­sempel
Efter vand­værket har indført central blød­gø­ring er vandets hård­heds­grad blevet redu­ceret til 12 °dH og natri­u­mind­holdet er blevet forøget til 120 mg/l.

For yder­li­gere at redu­cere hård­heden til 6 °dH med lokal blød­gø­ring, øges natri­u­mind­holdet med 49.2 mg/l (6 °dH x 8,2 mg/l), derved bliver det samlede natri­u­mind­hold 169,2 mg/l (120 mg/l + 49,2 mg/l).

I dette eksempel er niveauet under græn­se­vær­dien, men vil du være helt sikker på at det er det samme hos dig, skal du starte med at tjekke natri­u­mind­holdet og hård­heds­graden hos dit vand­værk.

3 - Ny indstil­ling af dit blød­gø­rings­anlæg

En ny indstil­ling af dit blødgøringsanlæg kan være nødvendig hvis dit vand­værks­vand har foran­dret sig. Klik på dit anlæg nedenfor og se hvordan du justerer det til den nye vandkvalitet.

BWT AQA basic
BWT AQA basic

AQA basic

BWT AQA life
BWT AQA life

AQA life

BWT perla med app-styring
BWT perla med app-styring

BWT Perla serien

Erhvervskunde - få hjælp her!

Har du et større anlæg, vand­filtre eller et omvendt osmose anlæg, og er du i tvivl om hvilken indfly­delse central blød­gø­ring har på dit anlæg. Så skriv til kunde­ser­vice og få hjælp til at vurdere om der er behov for at få et servi­ce­besøg.

Brug for hjælp? skriv til os

Vi står klar til at hjælpe mandag til torsdag kl. 08:00-16:00 og fredag kl. 08.00-15.30

Spørgsmål og svar

Spørgsmål og svar om central blød­gø­ring og blød­gø­rings­anlæg

Skal jeg slukke for mit eget blødgøringsanlæg når der kommer central blødgøring?

Nej. Dit eget blødgøringsanlæg kan reducere vandets hårdhed selvom der er indført central blødgøring, og kalkindholdet kan blive helt blødt vand (6 dH).
Så ønsker du alle de gode fordele ved blødt vand, vil det stadig betale sig at installere et lokalt blødgøringsanlæg.
Se flere

Vi fandt 104 resultat(er) for ''

Hvad skal jeg være opmærksom på, første gang jeg bruger en filterpatron, og når jeg skifter filterpatron?

Inden første brug eller efter skift af filterpatronen skal kanden, tragten og låget på BWT filterkandesystemet rengøres grundigt med opvaskemiddel og skylles grundigt med varmt vand. Sørg for ikke at bruge skurende rengøringsmiddel eller en skuresvamp, da dette kan efterlade ridser på BWT filterkanden. Kanden og tragten kan gå i opvaskemaskinen. Låget må ikke vaskes i opvaskemaskinen.

For at sikre en optimal filterfunktion anbefaler vi, at du lægger den nye filterpatron i blød i vand fra hanen i fem minutter, og at du derefter kasserer dette vand.

Sæt derefter den nye filterpatron i tragten i filterkandesystemet med et let tryk.

Hvis filterkanden er udstyret med det automatiske fyldningssystem ""Easy-Fill"" i låget, skal låget ikke tages af ved påfyldning. ""Easy-Fill""-systemet åbnes automatisk, når vandstrålen rammer åbningen, og den lukker automatisk igen efter påfyldningen.

Hæld det første filtrerede vand væk, og fyld nyt vand på BWT filterkandesystemet. Der kan i begyndelsen være små sorte partikler i vandet. Det er helt uskadeligt aktivt kul, der er blevet skyllet ud af filtret. Vi anbefaler dog at påfylde nyt vand, indtil vandet er klart og fri for partikler. BWT filterkandesystemet er nu klar til brug. "

Hvordan påfylder jeg bedst filterkanden?

Sæt "Easy-Fill"-åbningen direkte under vandhanen, og vip vandfiltret let fremad for at undgå vandsprøjt. Tænd for vandet, og ret vandstrålen mod klappens forreste åbningsside. Fyld tragten helt op, hvis det er muligt. Filterpatronen gennemstrømmes nu automatisk af vandet.

Hvor kan jeg købe filterpatroner?

Du kan købe filterpatroner i en række helsebutikker eller i vores webshop.

Hvordan fungerer det elektroniske display for filterskift "Easy-Control"?

Modell A

Tischwasserfilter FAQEasy-Control tæller antallet af påfyldninger og brugstiden helt nøjagtigt og påminder dig om, at filterpatronen skal udskiftes, i form af et blinkende display. Bemærk!

Easy-Control viser antallet af påfyldninger (tragtens volumen er forskellig i de enkelte BWT-filterkandesystemer) og ikke, hvor mange liter vand der er blevet filtreret. Filterpatronen skal dog udskiftes senest hver fjerde uge, også selvom dens kapacitet (antallet af fyldninger) endnu ikke er nået.

Det blinkende Easy-Control-display påminder dig herom..

  

Modell B

Easy-Control"" tæller brugstiden (28 dage) helt nøjagtigt og påminder dig om, at filterpatronen skal udskiftes, i form af et blinkende display. Ibrugtagning Når filterkanden tages i brug første gang, blinker displayet for udskiftning. Hold knappen inde i tre sekunder. Displayet indstilles herefter automatisk til 100 %, og

""Easy-Control"" er nu klar til brug. Tællefunktion Efter de første syv dages brug slukker den første bjælke på displayet for at angive, at der er 75 % brugstid tilbage. Efter 14 dage slukker den anden bjælke for at angive, at halvdelen af brugstiden er tilbage.

Hvis den tredje bjælke forsvinder efter 21 dage, er der 25 % brugstid tilbage. Udskiftning af filterpatronen: Efter 28 dage er den maksimale brugstid nået. Displayet begynder at blinke. Dette angiver, at filterpatronen skal udskiftes. Når den nye filterpatron er blevet sat i, skal du holde knappen inde i tre sekunder. Tælleren indstilles herefter automatisk til 100 %.

  Tischwasserfilter 

Modell C

Tischwasserfilter FAQDu kan på det manuelle display for filterskift selv indstille datoen for næste udskiftning af filterpatronen. Husk dog, at filterpatronen skal udskiftes senest hver fjerde uge. Det manuelle display for filterskift består af to drejelige ringe.

Den øverste ring viser dagen, og den nederste viser måneden. Du kan indstille datoen for udskiftning af filterpatronen ved at dreje ringene, så måned og dag for udskiftningen peger opad. 

 

Hvad er magnesium?

Magnesium er et vigtigt mineral for mennesker, da vores krop ikke selv kan producere det. Det daglige behov er på ca. 300 mg (iht. Deutsche Gesellschaft für Ernährung), men kroppens behov kan være højere i særlige situationer, f.eks. ved stress. Magnesium understøtter både vores fysiske og mentale ydeevne og kroppens muskler, men er samtidig også en vigtig smagsbærer. BWT Magnesium Mineralized Water er det daglige ekstra kick til din magnesiumbalance.

Hvor lang tid holder filterpatronerne?

For at sikre en optimal filtervirkning skal filterpatroner udskiftes senest hver fjerde uge. Hvis Easy-Control (model A) allerede viser 100 fyldninger på displayet, inden der er gået fire uger, skal filterpatronen dog udskiftes, inden der er gået fire uger. Dette angives i form af en blinkende filterpatron på displayet. 

Tischwasserfilter

Hvad skal jeg være opmærksom på ved min filterkande?

 • Udsæt ikke kanden eller filterpatronen for direkte sollys.
 • Filtrer maksimalt otte til ti liter vand pr. dag.
 • Brug kun koldt vand fra hanen, som opfylder de lovmæssige krav til drikkevand. Filterkander fra BWT er ikke egnede til at behandle alt slags vand.
 • Vi anbefaler, at det filtrerede vand koges først, hvis personer med svækket immunforsvar skal drikke det, eller det skal bruges til tilberedning af babymad.
 • Brug ikke skurende rengøringsmiddel til at rengøre filterdelene.
 • Hvis filterkandesystemet ikke skal bruges i længere tid, anbefaler vi, at det opbevares i køleskabet.
 • Hvis systemet ikke skal bruges i mere end to dage, f.eks. hen over en weekend, anbefaler vi, at du hælder den første påfyldning af vand væk og påfylder filterkanden med vand igen.
 • Hvis filterkanden ikke skal bruges i mere end to uger, skal filterpatronen udskiftes. 

Hvornår fungerer BWT filterpatronen?

Drikkevandet filtreres i fire trin i BWT filterkanderne:

Trin 1: Partikler bortfiltreres fra vandet.

Trin 2: Vandet behandles på følgende måde, alt efter hvilken filterpatronteknologi du bruger:

 • Soft Filtered Water: Indholdet af kalk og tungmetaller reduceres.
 • Soft Filtered Water Extra: Indholdet af kalk og tungmetaller reduceres kraftigt.
 • Magnesium Mineralized Water: Indholdet af kalk og tungmetaller reduceres, og kalciumioner byttes ud med magnesiumioner.
 • Magnesium Mineralized Water + ZINC: Indholdet af kalk og tungmetaller reduceres, kalciumioner byttes ud med magnesiumioner, og vandet tilsættes zink.
 • Balanced Alkalized Water: Indholdet af tungmetaller reduceres, og vandets pH-værdi øges til >8,5.

Trin 3: Lugt- og smagsforstyrrende stoffer såsom klor og bestemte organiske urenheder bortfiltreres fra vandet.

Trin 4: Vandet finfiltreres.

Hvordan er min BWT filterkande med til at beskytte mod kalkaflejringer i min bolig?

Den særlige BWT patenterede teknologi, der også anvendes i filterkander fra BWT, sikrer bl.a. en effektiv beskyttelse mod kalkaflejringer. Dette er f.eks. tilfældet, når det filtrerede vand bruges i kaffemaskiner eller elkedler. Vandet i en filterkande blødgøres ikke på klassisk vis, men det "afkarboniseres". Den totale hårdhed (midlertidige hårdhed), der er bundet til karbonathårdheden, udskiftes her med hydrogen, og samtidig sænkes vandets pH-værdi. Ved en klassisk blødgøring bliver den totale hårdhed (både den midlertidige og den permanente) sænket. Effekten er den samme: Vandet optimeres, og dine apparater er beskyttet mod skadelige kalkaflejringer.

Hvor og hvor længe kan jeg opbevare det filtrerede vand?

 • Det er bedst at opbevare det filtrerede vand i køleskabet.
 • Vores modeller kan stå i de fleste køleskabsdøre.
 • Det filtrerede vand må maks. opbevares i 24 timer.

Hvis vandet står mere end 24 timer i kanden, skal det hældes væk, og der skal påfyldes nyt, friskt vand. 

Tischwasserfilter FAQ

Hvordan vedligeholder jeg bedst muligt mit filtersystem?

 • Rengør BWT Magnesium Mineralizer én gang om ugen med mildt sæbevand, og skyl den grundigt med varmt vand. Sørg for ikke at bruge skurende rengøringsmiddel eller en skuresvamp, da dette kan efterlade ridser på vandfiltersystemet. Kanden og tragten kan gå i opvaskemaskinen.
 • Når du bruger BWT vandfiltersystemet, kan der især på låget til BWT vandfiltersystemet dannes kalkaflejringer i form af pletter, når vanddråber tørrer ind. Sådanne kalkpletter kan fjernes med almindelig kalkfjerner. Låget inkl. ""Easy-Control"" må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Hvordan fjerner jeg "Easy-Control", så jeg kan rengøre låget?

Vi anbefaler som udgangspunkt, at du lader låget med "Easy-Control" sidde og rengør det manuelt, da "Easy-Control" ikke må komme i opvaskemaskinen. Hvis "Easy-Control" skal fjernes helt fra låget, skal du med en skruetrækker trykke fra lågets underside mod den let fremstående plaststrop og forsigtigt trykke "Easy-Control" ud i retning opad. "Easy-Control" kan nemt klikkes på plads igen.
Optidate
Optidate

Indeholder det materiale, som filterkanderne og filterpatronerne fremstilles af, BPA (bisphenol-A)?

Nej. Hverken filterkander eller filterpatroner fremstilles af plastmateriale, som afgiver blødgøringsmidler såsom BPA til vandet. Dette overvåges strengt i form af kontroller fra uafhængige laboratorier. Filterkanderne består af SAN og ABS, og der anvendes PP og PPS ved fremstillingen af filterpatroner.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Hvordan sikres det, at filterpatronerne er af høj kvalitet?

Vores produktionsfaciliteter i Østrig og Tyskland overholder de strenge ISO-retningslinjer og hygiejneforskrifterne i henhold til HACCP-konceptet og kontrolleres løbende af uafhængige kontrollanter. For at opfylde de allerhøjeste krav til hygiejne steriliseres vores filterpatroner, hvorefter de tilsættes en lille smule sølv i henhold til standarderne fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Dermed sikrer vi en konstant høj kvalitet. Det er vores måde at sikre helt rent drikkevand på.
HACCP
HACCP

Hvad består filtergranulatet af?

Vores filtergranulat består af en nøje udvalgt blanding af aktivt kul og ionbyttere. Takket være dets overfladestruktur binder det aktive kul smagspåvirkende stoffer som klor og klorforbindelser til sig. Ionbytterne optager kalkdannende stoffer og tungmetaller som bly og kobber og fjerner dem dermed fra det filtrerede vand.

I Magnesium Mineralized Water bruges den patenterede magnesiumteknologi i BWT filtergranulatet. Denne medfører, at der afgives magnesiumioner i stedet for kalciumioner til det filtrerede vand. På denne vis sænkes pH-værdien mindre end ved almindelige filterkander. Resultatet er mere velsmagende vand og dermed mere velsmagende mad og drikke.

Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Hvor produceres filterpatronerne og filtersystemerne?

Alle vores vandfilterpatroner produceres i Mondsee i Østrig på et topmoderne produktionsanlæg. Dette er underlagt strenge løbende kvalitetskontroller. Filtersystemerne produceres i Tyskland og opfylder takket være stemplet "Made in Germany" de allerhøjeste krav til både materialer og forarbejdning.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Hvor lang tid holder BWT filterpatronerne?

Hvis de opbevares korrekt, kan originale BWT filterpatroner opbevares i flere år. Sådan opbevarer du dine filterpatroner korrekt:

 • Ved en temperatur mellem 1 °C og 40 °C.
 • Filterpatronerne skal altid opbevares i den originale emballage inden brug.
 • Filterpatronerne skal opbevares koldt, tørt og uden for direkte sollys. 
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Bortfiltrerer eller reducerer BWT filterpatronen indholdet af fluor i vandet?

Nej. BWT filterpatronen bortfiltrerer eller reducerer ikke indholdet af fluor i vandet.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Hvad gør jeg med de brugte filterpatroner?

Overhold altid de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse!

Filterpatroner og filterfyldninger: Bortskaf brugte filterpatroner og filterfyldninger sammen med det almindelige husholdningsaffald.

Emballagemateriale: Læg folie og pap i skraldespandene til hhv. pap og plast. Dette er med til at skåne miljøet.

Filterkandesystem: Aflever filterkandesystemet på din lokale genbrugsstation. Dette er med til at skåne miljøet. ""Easy-Control""-displayet for filterskift er elektronisk udstyr, som skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser for elektrisk og elektronisk affald. Displayet kan tages ud af låget ved at sætte en skruetrækker i kanten af ""Easy-Control"". ""Easy-Control"" skal kun fjernes fra låget i forbindelse med bortskaffelse."

Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Jeg har ikke nok plads til at montere BWT Quick & Clean filtre til brusere lodret. Kan de også monteres vandret?

Ja. Begge dele er muligt. Vi anbefaler dog, at BWT Quick & Clean filtre til brusere monteres lodret.

Kan I anbefale nogle brusearmaturer, der er særligt velegnede til brug sammen med BWT Quick & Clean?

BWT Quick & Clean filtre til brusere kan anvendes med nærmest alle brusesystemer. Vi kan f.eks. anbefale armaturer og brusesystemer fra GROHE og HANSA. BWT anbefaler brugen af BWT Quick & Clean filtre til brusere sammen med følgende modeller fra GROHE og HANSA

Kan BWT Quick & Clean-filtrene til brusere monteres på alle armaturer?

BWT Quick & Clean filtre til brusere kan monteres på alle typer armaturer med en standard ½"-gevindtilslutning til bruserslangen (dette er tilfældet i mere end 95 % af alle armaturer) og nok plads til at skifte filterpatronen.

Kan jeg selv montere BWT Quick & Clean-filtrene til brusere?

Ja. Det er meget nemt og enkelt at montere BWT Quick & Clean filtrene til brusere selv. Det kræver blot en passende skruenøgle. Du finder en udførlig monteringsvejledning under punkt 6 i brugsanvisningen

Hvordan fungerer BWT Quick & Clean-filtrene til brusere helt præcist?

BWT Quick & Clean-filtrene tilsluttes bruse- eller karbadsarmaturet. Ved et normalt bad flyder vandet forbi filterpatronen inden i filterhuset. Den efterfølgende efterskylning sker ved at trykke på en knap. Efter et tryk på knappen på BWT Quick & Clean løber vandet gennem filterpatronen, hvor det afkalkes ved hjælp af en ionbytter.

Kan jeg fjerne eksisterende kalk- og sæberester med filtreret vand?

Nej. Fjern alle kalk- og sæberester fra brusekabinen eller badekarret inden første ibrugtagning af BWT Quick & Clean filtrene til brusere. Når først filtrene er i brug, fjernes kalkaflejringer på glas, fliser og armaturer effektivt med det filtrerede (bløde) vand. Brusekabinen skal stadig rengøres regelmæssigt ca. hver 7. uge.

Kan jeg rense kontamineret vand med BWT Quick & Clean-filtrene til brusere?

Nej. BWT Quick & Clean filtrene til brusere er udelukkende beregnede til at blive sluttet til et armatur i brusekabinen eller badekarret og kan IKKE bruges til fremstilling af drikkevand, dvs. til behandling af kontamineret vand.

Kan jeg drikke det vand, der er filtreret med BWT Quick & Clean-filtrene til brusere?

Du kan roligt drikke dette vand, så længe det ikke er i store mængder. Filtersystemet bruges udelukkende til afkarbonisering af vand fra hanen (reduktion af kalkindholdet i dette) og må udelukkende bruges til det tiltænkte formål, der er beskrevet her. Hvis du ønsker at brygge den perfekte kop kaffe eller te, anbefaler vi, at du bruger vores BWT filterkande med den patenterede BWT Mg²+ teknologi. Her fjernes ikke blot kalk, men også smagsforstyrrende stoffer såsom klor, bly og kobber. Vandet tilsættes også det vigtige mineral magnesium. Det giver dig helt friskt og lækkert drikkevand og meget lækker kaffe og te.

Kan jeg vande mine blomster med filtreret vand?

Du kan uden problemer vande dine blomster med vand, der er filtreret med BWT Quick & Clean filtre til brusere. Vi anbefaler dog også her det magnesiummineraliserede vand fra vores BWT filterkander.

Hvor ofte skal jeg skifte filterpatron?

Filterpatronen kan holde i op til tre måneder alt efter vandets hårdhed og vandforbruget. Ibrugtagningssættet indeholder en teststrimmel til måling af vandets hårdhed, som kan hjælpe dig med at finde den forventede holdbarhed. I bade med en standardstørrelse regner vi med en skylletid på 10 sekunder. For at opnå den længst mulige holdbarhed anbefaler vi, at du ved flere daglige bade umiddelbart efter hinanden først aktiverer BWT Quick & Clean efter det sidste bad.

Hvordan ved jeg, hvornår filterpatronen er brugt op og skal udskiftes?

Filterpatronen skal udskiftes, når du kan se de første kalkrester på de skyllede overflader, når disse er tørre.

Hvor kan jeg købe nye filterpatroner?

Du kan som regel købe nye filterpatroner samme sted, som du købte BWT Quick & Clean-systemet. Du kan også købe nye patroner i vores webshop samt i diverse andre webshops. Du kan sende en e-mail til os på [email protected]

Er det svært at skifte filterpatron?

Nej. Du kan skifte filterpatron helt uden brug af værktøj. Skru først bunden af med håndkraft, og træk derefter den gamle filterpatron ud, og sæt en ny patron i. Du finder en udførlig vejledning under punkt 8.2 i brugsanvisningen.

Jeg kunne godt tænke mig at have en lille beholdning af filterpatroner liggende. Hvor lang tid kan filterpatronerne opbevares i, og hvordan skal de opbevares?

Filterpatronerne skal altid opbevares i den originale emballage et tørt sted. Under disse betingelser kan de opbevares i ca. 3 år fra produktionsdatoen. Den præcise udløbsdato er angivet på den originale emballage, f.eks. EXP: 12/2016

Skal brugte filterpatroner bortskaffes på en særlig måde?

Nej. Brugte filterpatroner kan uden problemer bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald.

Der løber en mælkehvid væske ud af bruserhovedet, når jeg aktiverer filterfunktionen ved at trykke på knappen. Hvad betyder det?

Du kan være ganske rolig – dette er helt ufarligt. Det skyldes, at der ved denne proces dannes kulsyre, som viser sig som små bobler eller grums. Det forsvinder igen efter kort tid.

Er det skadeligt for huden, hvis man bader, mens BWT Quick & Clean filtrene til brusere er aktiveret?

Nej. Det er faktisk en fordel, og mange kunder vasker sågar hår i dette vand. Det filtrerede vand har lige som huden en let sur pH-værdi og angriber dermed ikke hudens naturlige syrebeskyttelse. Alt efter vandets hårdhed er pH-værdien ved ibrugtagningen mellem pH 5,0 og pH 6,0. I takt med brugen øges pH-værdien gradvist, og den når pH-værdien for brugsvandet, når filterpatronen er helt brugt. Du skal dog her bemærke, at filterpatronens kapacitet opbruges meget hurtigere, hvis filtret bruges til at bade i.

Hvordan ved jeg om et blød­gø­rings­anlæg er godkendt til drik­ke­vand?

Et blødgøringsanlæg skal i Danmark have enten dansk GDV, svensk SWWA, hollandsk KIWA eller et tysk DVGW-certifikat for at være godkendt til drikkevand.

BWT’s anlæg til drikkevand har tysk DVGW-certifikat.

DVGW-ordningen er en høj standard med løbende kontrol for at sikre, at produkterne konstant lever op til kravene. Se mere information om DVGW

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på huden og gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholdes.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved installation af blødgøringsanlæg?

Blødgøringsanlægget installeres bedst lige efter hovedvandmåleren, hvor vandet kommer ind i ejendommen. Der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af hvor blødgøringsanlægget installeres. Et blødgøringsanlæg skal installeres af en autoriseret VVS’er.

Hvor ofte skal jeg fylde salt på anlægget?

Til Rondomat brugere:

Hvor ofte, man skal fylde salt på anlægget, afhænger af ejen­dom­mens vand­for­brug. Blød­gø­rings­an­lægget regi­strerer auto­ma­tisk vand­for­bruget og rege­nerer kun, når der er behov. Vi anbe­faler, at man løbende holder øje med salt­be­hold­ningen, da det er vigtigt, at denne ikke kommer under mini­mums­grænsen, som er angivet på yder­siden af salt­tanken.

Hvis det sker, at salt­be­hold­ningen kommer under mini­mums­grænsen, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser rødt. Anlægget afgiver desuden et lydsignal.

I tilfælde af for lav salt­be­hold­ning – saltet er under mini­mums­mærke og vand­standen – skal følgende proce­dure udføres, for at genop­rette den korrekte brine­mængde:

 • Fyld salt­karet op med salt­po­letter.
 • Vand­standen vil afvige fra mini­mums­mærket.
 • Nederst på tanken sidder en blå prop. Skru på denne, så vandet løber ud.
 • Lad vandet løbe ud, til vandet er nået mini­mums­mærket og luk for hullet med den blå prop.
 • Salt­be­hold­ningen og vand­standen nu korrekt.

Til AQA basic og AQA life brugere:

Hvor ofte, du skal fylde salt på anlægget, afhænger af dit vand­for­brug. Blød­gø­rings­an­lægget regi­strerer auto­ma­tisk dit vand­for­brug og rege­nerer kun, når der er behov. Hvis anlægget løber helt tør for salt, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser. AQA life afgiver desuden et lydsignal. Vi anbe­faler, at du selv tilser og påfylder salt jævn­ligt i over­ens­stem­melse med manu­alen.

Skal jeg bruge skyl­le­middel ved kalkfrit vand?

Nej, du behøver ikke længere bruge skyllemiddel. Skyllemiddel anvendes til at neutralisere kalken ved tøjvask. Det bløde kalkfrie vand sørger for, at dit tøj og håndklæder forbliver bløde og lækre.

Kan jeg smage, at kalken er fjernet fra vandet?

Vandet vil blive blødere i smagen. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdheder. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – og samtidigt undgår du problemer med kalk.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg?

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så man kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken.

Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?

Så længe man primært fjerner kalk, er der ingen sundhedsrisici ved at fjerne det. I f.eks. Vestjylland er vandet næsten uden kalk helt naturligt og i lande som Tyskland har man fjernet kalken fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år.

Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdheder. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – og samtidigt undgår du problemer med kalk

Behøver vi et blødgøringsanlæg når vi får blødt vand fra vandværket?

De fleste vand­værker der indfører central blød­gø­ring, redu­cerer kalkind­holdet i vandet til omkring 12 hård­heds­grader (°dH), hvilket betyder at det stadig vil være middel­hårdt til temmelig hårdt vand der pumpes ud til jer.

Et blød­gø­rings­anlæg til hele ejen­dommen kan redu­cere vandets hårdhed selvom der er indført central blød­gø­ring hos jeres vand­værk, og kalkind­holdet kan blive helt blødt vand (6 °dH).

Den gode nyhed er, at når vand­værket tager sig af en del af kalken så bliver jeres anlæg billi­gere i drift.

Fjerner blødt vand den gamle kalk?

Nej - blødgjort vand fjerner ikke eksisterende kalkaflejringer eller gamle kalkophobninger. Blødgøringsanlæg fungerer ved at erstatte de hårde mineraler (calcium og magnesium) i vandet med natriumioner fra saltet. Dette forhindrer dannelse af nye kalkaflejringer i rør, apparater og vandvarmere.

Hvad indeholder en serviceaftale hos BWT?

Vi tilbyder forskellige typer af serviceaftaler. så du kan få den serviceaftaler, der passer til dine behov.

Du kan få det fulde overblik over Total, Time og Membran serviceaftalerne her → overblik over serviceaftaler.

Hvorfor skal et blødgøringsanlæg bruge salt?

Et blødgøringsanlæg bruger salt til at fjerne de hårde mineraler, såsom calcium, fra vandet i dit hjem. Disse mineraler kan forårsage kalkaflejringer og skade på rør, apparater og vandvarmere.

Når vandet passerer gennem blødgøringsanlægget, finder der en proces kaldet ionbytning sted. Saltet, som er opløst i anlægget, indeholder natriumioner. Når vandet strømmer gennem anlægget, bliver de hårde mineraler fanget og erstattet af natriumionerne fra saltet. Dette resulterer i blødgjort vand uden de hårde mineraler.

Hvis du gerne vil læse mere om ionbytningsteknologi kan du gøre det her.

Hvorfor skal jeg vælge et BWT anlæg frem for dem på strøm?

Et blød­gø­rings­anlæg fra BWT fjerner kalken ved hjælp af ionbyt­ning, som er en velkendt og gennem­te­stet metode. Her er tre fordele ved at vælge et BWT anlæg der bruger salt:

 • Effektivitet: Ionbytningsteknologi er kendt for sin høje effektivitet og pålidelighed i at fjerne hårde mineraler fra vandet. Det erstatter aktivt calcium- og magnesiumioner med natriumioner fra saltet, hvilket resulterer i effektiv blødgøring af vandet. Elektromagnetiske anlæg fungerer derimod ved at ændre de fysiske egenskaber af mineralerne uden at fjerne dem helt.
 • Kontrolleret blødgøring: Ionbytningsteknologi giver mulighed for præcis kontrol af blødgøringsprocessen med en simpel test. Du kan justere og tilpasse blødgøringseffekten i henhold til vandets hårdhed og dit specifikke behov.
 • Ens resultat: Ionbytningsteknologi sikrer en konsekvent og pålidelig blødgøring af vandet.

Hver type anlæg har sine egne fordele og begrænsninger, og det er afgørende at vælge en løsning, der passer bedst til dine specifikke behov.

Kan man kun bruge BWT salt?

Nej - selvom vi anbefaler at bruge det er du ikke begrænset til kun at bruge BWT salt i dit blødgøringsanlæg.

Ødelægger blødt vand rørin­stal­la­tio­nerne?

Det korte svar er nej. Blødt vand gør ikke vandet mere aggressivt og eller skader dine rørinstallationer. I lande som Norge hvor vandet er naturligt blødt har man heller ikke problemer med rørinstallationerne går i stykker pga. af det bløde vand.

Hvor varmt skal brugsvand være for at undgå legionella?

Hvis du vil undgå legionella i dit varme brugsvand, skal vandet være mindst 50 °C varmt.

Legionellabakterier kan overleve ved temperaturer under 20 °C, men formerer sig ved temperaturer mellem 20 og 50 °C.

Hvad betyder et blød­gø­rings­anlæg for rengø­ringen af mit hjem?

Med et blødgøringsanlæg fra BWT, vil du efter anbefalingerne have vand med 6 hårdhedsgrader – du vil have ”blødt” vand. Omfanget af afkalkning vil dermed være reduceret til et absolut minimum. Der vil stadig kunne ses aflejringer efter længere perioder uden rengøring, men det vil være væsentligt nemmere at holde genstridig kalk nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af arbejde.

Hvorfor anbe­faler vi at bibe­holde 6 hård­heds­grader i det blød­gjorte vand?

BWT’s blødgøringsanlæg kan i princippet levere vand med 0 hårdhedsgrader, men vi anbefaler altid at anlægget indstilles til 6 hårdhedsgrader i det blødgjorte vandet pga. følgende årsager; Meget blødt vand kan få en flad og kedelig smag pga. intet mineralindhold. Det kan være svært at skylle sæbe af hænder, krop og tøjet i vaskemaskinen ved meget blødt vand. Vand med 6 hårdhedsgrader betegnes som ”blødt” vand. Du vil opleve en betydelig minimering af kalkaflejringer, mindre forbrug af sæbe og shampoo samt væsentligt forlængede levetider på husholdningsapparater mm.

I Danmark måles vandets kalkindhold i tyske hårdhedsgrader (°dH), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er;

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Kilde: www.geus.dk

Hvad er blødt vand?

I blødt vand findes kun lidt eller ingen kalk. Nogle steder i Danmark fremkommer blødt vand (vand med meget lav koncentration af kalk) naturligt, fordi der ikke er meget kalk i jordlagende. Eksempelvis er dette tilfældet i de sandede jorde i Vestjylland. I lande som Sverige og Tyskland har man fjernet kalk fra vandet i flere år uden problemer.

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på din krop, hvilket gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholde

Hvad er hårdt vand?

Hårdt vand indeholder en høj koncentration af mineraler såsom kalk og magnesium. Mængden af kalk- og magnesium-ioner udgør hårdhedsgraden i vandet. Et blødgøringsanlæg fjerner hårdhedsgrader fra vandet.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved instal­la­tion af blød­gø­rings­anlæg?

Et blødgøringsanlæg installeres lige efter vandmåleren, hvor vandet kommer ind i huset. Du skal være opmærksom på, at der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af det sted, hvor blødgøringsanlægget skal installeres.  Få vores bedste råd til dig, som overvejer blødgøringsanlæg.

Hvordan tilkalder jeg en tekniker, hvis jeg oplever problemer med mit anlæg?

Du kan altid booke en servicetekniker online på service.bwt.dk eller kontakte vores serviceafdeling på telefon 43 600 500 på hverdage kl. 8.00 – 16.00, hvis dit blødgøringsanlæg går i fejl eller har behov for service.

Kan jeg genanvende skyllevandet fra mit blødgøringsanlæg til fx vanding af planter og blomster?

Nej, det kan du ikke.

Spildevandet indeholder koncentreret magnesiumclorid og claciumclorid, hvilket ikke kan anvendes til at vande have/planter med. Spildevandet skal føres til afløb, som beskrevet i installationsvejledningen.

Hvordan måles kalken i vandet?

Hvor kalkholdigt vandet er måles i tyske hårdhedsgrader og enheden angives med o dH (deutsche harde), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er.

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Du kan se, hvor hårdt vandet er i dit område på GEUS’s hjemmeside.

Skal der bruges mere vand til at skylle kroppen af for sæbe?

Ja, men kun hvis du ikke skærer ned for forbruget af sæbe og shampoo, efter du har fået et blødgøringsanlæg. En af fordelene ved blødt vand er nemlig, at du ikke behøver de samme mængder af sæbe og cremer, da det vil optages bedre i huden, når man bader i kalkfrit vand. Det samme gælder for vasketøjet.

Hvad betyder et blødgøringsanlæg for rengøringen af mit hjem?

Med et blødgøringsanlæg fra BWT, vil du efter anbefalingerne have vand med 6 hårdhedsgrader – du vil have ”blødt” vand. Omfanget af afkalkning vil dermed være reduceret til et absolut minimum. Der vil stadig kunne ses aflejringer efter længere perioder uden rengøring, men det vil være væsentligt nemmere at holde genstridig kalk nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af arbejde.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg?

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så du kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken. Lydniveauet er sammenligneligt med en opvaskemaskine i drift.

Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?

Så længe man primært fjerner kalk, er der ingen sundhedsrisici ved at fjerne det. Som eksempel, er vandet i Vestjylland næsten uden kalk helt naturligt, og i lande som Tyskland har man fjernet kalken fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdhedsgrader. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – samtidig minimerer du problemer med kalk.

Hvorfor skal jeg montere et MyAQUA soft vand­filter i forbin­delse med min Silhouet Instant kogende vand­hane?

For at beskytte din kogende vandhane mod kalk, anbefaler vi at du monterer et MyAQUA soft vandfilter under vasken. På den måde opretholder du den samme høje kvalitet, samt minimerer afkalkninger og service af vandhanen.

Hvor ofte skal jeg skifte kalkfiltret?

MyAQUA soft filtrets kapacitet afhænger af hårdhedsgraden i vandet, i det område du bor i. Udskiftningsintervallet er følgende:

 • Under 14 dH: Kapacitet: op til 940 liter. Udskiftning hver 6. måned.
 • 15-21 dH: Kapacitet: 400 liter. Udskiftning hver 5. måned
 • 22-28 dH: Kapacitet: 310 liter. Udskiftning hver 4. måned
 • Over 28 dH: Kapacitet: 240 liter. Udskiftning hver 3. måned

Kan jeg selv udskifte filtret?

Ja. Du kan nemt og hurtigt udskifte din MyAQUA Soft-filterpatron:

 • Skriv udskiftningsdatoen på filterpatronen før montering
 • Drej den gamle filterpatron ud af filterhovedet med uret.
 • Drej den nye filterpatron mod uret ind i filterhovedet.

Du behøver ikke at lukke for vandet ved udskiftning, da der er et integreret aquastop i filterhovedet.

Hvor kan jeg få svar på mine spørgsmål om Silhouet Instant vandhanen?

Du kan altid finde hjælp og rådgivning på damixa.dk/instant-answers. På damixa.dk kan du finde øvrige produkter, der komplementerer din kogende vandhane i f.eks. samme overflade.

Er det farligt at drikke det varme vand efter et Safeshower anlæg er installeret?

Nej - kommer du til at drikke det varme vand skal du ikke være urolig. Desinfektionsvæsken som anlægget producerer er ikke sundhedsskadelig.

Fjerner Safeshower anlægget alle legionellabakterier?

Ja - BWT Safeshower dræber effektivt alle legionella bakterier og opløser samtidig biofilmen som sætter sig i dit rørsystem.

Skal Safeshower anlægget serviceres?

Ja - service er obligatorisk da anlægget kræver systematisk vedligehold for at sikre korrekt drift.

BWT yder time eller total service på anlægget, herunder kan BWT tilbyde saltaftale og alarmovervågning.

Hvad sker der med kalk­af­lej­rin­gerne?

Med blødgjort vand vil behovet for afkalkning være reduceret til et minimum. Du kan opleve mindre kalkaflejringer efter længere perioder helt uden rengøring. Kalken vil være væsentligt nemmere at holde nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af besværlig rengøring.

Kan vandet fra BWT’s anlæg bruges til autoklaver?

Ja, BWT Hydroton og Odonton fjerner mere end 98 pct. af alle mineraler i vandet, og ledningsevnen er mellem 10-20 µS/cm. Enkelte autoklaver kræver lavere ledningsevne, hvilket opnås ved efterbehandling med et demineraliseringsfilter, som placeres foran autoklaven.

Hvilket anlæg er det rette til min tandklinik?

BWT Hydroton og BWT Odonton fjerner kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella fra vand, der bruges til fx dental units og autoklaver. Det afhænger af klinikkens størrelse, hvilket anlæg der er mest velegnet. BWT Clinic Softener leverer blødgjort vand i hele klinikken – fra kundetoilet til kaffemaskine. Hvis man ønsker alle fordelene ved behandlet vand, bør man have enten et BWT Hydroton eller BWT Odonton anlæg og et BWT Clinic Softener anlæg.

Kan BWT’s anlæg installeres på alle tandklinikker?

Ja, det kan det i princippet, men der er nogle krav til rørføringen, som skal være opfyldt. Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.

Skal BWT’s anlæg serviceres?

Ja, BWT anbefaler, at du tegner en serviceaftale, så klinikken er sikret høj hygiejne. Som en del af serviceaftalen bliver BWT’s anlæg serviceret af en BWT-tekniker minimum en gang om året. Serviceaftalen inkluderer også tilkald af servicetekniker i driftsperioden. Kontakt BWT for et uforpligtende tilbud.

Lever anlæggene op til NIR og det risikobaserede tilsyn?

Ja, med BWT Hydroton eller Odonton lever klinikken op til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) og det risikobaserede tilsyn, som særligt fokuserer på vandet i dental units og kvalitetskontrol af autoklaverne

Kræver anlæg­gene meget daglig vedli­ge­hol­delse?

Nej, BWT Hydroton og BWT Odonton passer sig selv, hvis der er tegnet serviceaftale. På BWT Clinic Softener skal der påfyldes salttabletter, hvilket er en simpel proces, hvor man tømmer en pose med salttabletter ned i et rum. Det tager 2 min. og skal alt efter forbrug gøres ca. en gang om måneden.

Fjerner et anlæg fra BWT bakterier og legionella?

Ja, BWT Hydroton og Odonton leverer vand, hvor kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella er fjernet fra vandet. BWT Clinic Softener leverer kalkfrit vand, som er godkendt til drikkevand.

Er BWT Clinic Softener blødgøringsanlæg godkendt til drikkevand?

Ja, BWT Clinic Softener er godkendt til drikkevand og har DVGW-certifikat.

Hvad er forskellen på anlæggene?

BWT Hydroton kan forsyne op til otte klinikrum med bakterie- og kalkfrit vand til apparatur som autoklaver og dental units. BWT Odonton egner sig til større tandklinikker og leverer ligeledes bakterie- og kalkfrit vand til apparatur som autoklaver og dental units. BWT Clinic Softener leverer blødgjort og kalkfrit vand til hele klinikken.

Hvad koster et anlæg?

Priserne varierer efter tandklinikkens behov og størrelse. Kontakt BWT for et uforpligtende tilbud.

Hvordan gør det hverdagen på tandklinikken lettere?

Med et centralt anlæg fra BWT, i stedet for flere decentrale anlæg ved forskelligt apparatur i klinikken, forsimples arbejdsgangene, og man sparer tid. Med kalkfrit vand undgår man også alle de problemer, der opstår som følge af kalk i dental units.

Hvordan kontrollerer vi, at vores vand er ok inden prøvetagning?

Med strips til egenkontrol kan tandklinikken selv teste, at vandkvaliteten er i orden, inden et akkrediteret laboratorium udtager den test, som skal tages én gang årligt. Køb strips til egenkontrol hos BWT.

Bliver der brugt kemi i behandlingen af vandet?

Nej, BWT’s anlæg behandler kun vandet ved brug af strøm, salt og vand, så der indgår ingen kemikalier i processen.

Hvad gør jeg med mit abon­ne­ment, hvis jeg skifter adresse?

Du logger blot ind på din konto på shop.bwt.dk og ændrer din adresse under din profil.

Hvad er bindings­pe­ri­oden på et salta­bon­ne­ment?

Du kan til enhver tid og uden begrundelse opsige abonnementsaftalen med 30 dages varsel. Du kan opsige dit abonnement online ved at logge ind på din konto på shop.bwt.dk.

Hvordan ændrer jeg datoen for min næste salt­le­ve­ring?

Du kan ændre datoen for din næste levering ved at logge ind på din konto på shop.bwt.dk. Du kan ændre datoen for den næste levering eller alternativt ændre dit faste leveringsinterval på abonnementet.

Hvor ofte skal jeg fylde salt på anlægget?

Hvor ofte, du skal fylde salt på anlægget, afhænger af dit vand­for­brug. Blød­gø­rings­an­lægget regi­strerer auto­ma­tisk dit vand­for­brug og rege­nerer kun, når der er behov. Hvis anlægget løber helt tør for salt, giver det en melding i display eller på din BWT app. Vi anbe­faler, at du selv tilser og påfylder salt jævn­ligt i over­ens­stem­melse med manu­alen.

Du kan beregne dit salt­for­brug, i opret­telsen af et abon­ne­ment her.

Kan jeg få leveret salt­tab­letter?

Ja, du kan tegne et abon­ne­ment, så du auto­ma­tisk får leveret salttabletter direkte til din dør. Du kan tegne abon­ne­ment og beregne dit salt­for­brug her.

Hvad sker der, når de to års gratis tryge­hedsaftale udløber?

Når du registrerer dit BWT blødgøringsanlæg får du automatisk en Tryghed Premium aftale, hvor de første 2 år er gratis. Efter de 2 år vil din Tryghed Premium aftale automatisk blive fornyet. Ønsker du ikke længere at have en Tryghed Premium aftale, kan du når som helst ændre den til en anden tryghedsaftale eller opsige aftalen helt med 30 dages varsel. Du kan ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.

Hvad er forskellen på BWT servi­ce­af­taler?

Vores tryghedsaftaler er meget forskellige. Når du registrerer dit BWT blødgøringsanlæg kommer du automatisk ind i en Tryghed Premium aftale. Bliv klogere på aftalerne her.

Hvad betyder ubegrænset garanti?

Ubegrænset garanti betyder, at du altid har et anlæg til rådighed. Vurderer BWT serviceteknikeren, at blødgøringsanlægget skal repareres på værksted, så er der mulighed for at låne et reserveanlæg i reparationsperioden. Kræver aktiv tryghedsaftale gennem hele perioden, samt at aftalen tegnes inden for det første år fra installationsdatoen.

Hvad koster et serviceeftersyn, hvis jeg ikke har tegnet en tryghedsaftale?

Vælger du ikke at tegne en tryghedsaftale, er du stadig velkommen til at bestille et serviceeftersyn af dit BWT anlæg. Du vil blive fuldt faktureret for et serviceudkald omfattende kørsel, arbejdstid, reservedele samt eftersyn, prisen afhænger af anlægstype og standen på anlægget. Bestil servicebesøg her.

Hvad omfatter et fast serviceeftersyn hvert 2. år?

Det faste serviceeftersyn hvert andet år foretages af en BWT servicetekniker og omfatter: kontrol af korrekt installation af anlæg og lækagetjek, desinfektion og kontrol af alle hydrauliske komponenter, kontrol af alle elektriske og mekaniske dele, kontrol af målefunktion for saltniveau, udskiftning af nedslidte dele, udskiftning af desinfektionscellen, tjek af sikkerhedsanordninger og afsluttende vandanalyse med korrekt indstilling af anlæg. Bestil en servicetekniker her.

Hvordan registrerer jeg mit anlæg/BWT-produkt?

Hvordan du registrerer dit BWT anlæg/produkt afhænger af hvilken type anlæg eller produkt der er tale om. Følg vores guide til produktregistrering her.

Hvorfor skal jeg registrere mit anlæg?

Ved at registrere dit blødgøringsanlæg får du automatisk 2 års gratis Tryghed Premium aftale fra anlæggets idriftsættelsesdato. Vælger du at forsætte din aftale efter de to år, vil dit anlæg være omfattet af ubegrænset garanti og fast serviceeftersyn hver andet år. For at være omfattet af ubegrænset garanti skal anlægget senest være registeret et år efter installation.

Hvornår forfalder den første faktura efter gratisperioden for min Tryghed Premium aftale?

Den første faktura falder 2 år efter anlægget er idriftssat. Du vil automatisk blive adviseret via email måneden før din faktura forfalder.

Hvor finder jeg mit anlægs seri­e­nummer og produk­tionsår?

Det unikke serienummer for dit anlæg finder du på klistermærket, der sidder på forsiden af installations- og brugermanualen, som følger med anlægget. Du kan også finde serienummeret på bagsiden af dit blødgøringsanlæg. Produktionsåret står lige efter serienummeret.

Har du et AQA Basic-anlæg, finder du klistermærket med serienummeret inde bag ved elektronikken i venstre side set bagfra. Har du et AQA Life-anlæg, skal du løfte den blå kappe for at komme til bagsiden. Her sidder klistermærket midt for på styreenheden.

Kan jeg vente med at tegne en tryghedsaftale til der opstår et behov?

Har du ikke tegnet en tryghedsaftale på tidspunktet for, at der ske en fejl og som ikke er dækket af reklamationsretten eller som opstår efter de første 2 år, så vil du bliver fuldt faktureret for et serviceudkald omfattende kørsel, arbejdstid, reservedele samt eftersyn. Ønsker du samtidigt at tegne en tryghedsaftale, så vil den blive modregnet på fakturaen og du vil fremadrettet være dækket.

Jeg har allerede en tryghedsaftale, som jeg betaler for

Hvis du har tegnet en tryghedsaftale, som du betaler for, og dit anlæg er under to år, kan du få din aftale konverteret til en gratis tryghedsaftale ved at henvende dig på tlf. +45 43 600 500.

Hvordan ændrer jeg mit abon­ne­ment?

Du kan med 30 dages varsel ændre dit abonnement. Vi arbejder på en løsning, hvor du kan ændre eller opsige din aftale ved at logge ind på din konto. Indtil da kan du ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.

Hvordan opsiger jeg min tryghedsaftale?

 

Du kan til enhver tid opsige din tryghedsaftale med 30 dages varsel. Du kan ændre eller opsige din aftale ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.

Visit your local website

Stay on this website