Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Tandklinikker

Bakterie- og legionellafrit vand

Med en løsning fra BWT fjernes sundhedsfarlige bakterier fra vandet, så vandet er sikkert og sundt for patienter og personale.
Kontakt os for rådgivning
Legionellabekaempelse Legionellabekaempelse

Bakterie- og legionellafrit vand

BWT VAND

Lev op til de Natio­nale Infek­tions­hy­giej­niske Regler (NIR)

Med en løsning fra BWT fjernes sund­heds­far­lige bakte­rier fra vandet, så vandet er uden fare for patienter og perso­nale. Anlæg­gene fjerner alle pato­gene (sygdoms­frem­kal­dende) mikro­or­ga­nismer og bekæmper også legio­nella. Derved er patien­terne beskyttet mod vira og tand­kli­nikken lever op til NIR kravene, da anlæg­gene hver dag sørger for perfekt vand­kva­litet.
SUNDMUND
SUNDMUND
SUNDMUND på Frederiksberg blev bakterie- og legionellafri. Tandklinikken, Sundmund, på Frederiksberg har fået installeret BWT Odonton anlæg. BWT Odonton er baseret på omvendt osmoseteknologien, som fjerner kalk, mikroorganismer og legionella. I videoen fortæller Maria Schiff, klinikejer og tandlæge, om alle de mange fordele, som de oplever i klinikken, efter de har fået installeret BWT Odonton.

Fordele ved BWT vand i tand­kli­nikken

BWT Hydroton og BWT Odonton

Med anlæg­gene BWT Hydroton og BWT Odonton fjernes sund­heds­ska­de­lige bakte­rier fra vandet. Hvilket anlæg, man skal vælge, afhænger primært af tand­kli­nik­kens stør­relse.

Fordele:

  • Færre repa­ra­tioner på units og udstyr
  • Sikkerhed mod legio­nella og høje kimtal i vandet
  • Lettere at leve op til de Natio­nale Infek­tions­hy­giej­niske Retnings­linjer (NIR) og det risi­ko­ba­se­rede tilsyn, som er indført fra 2018
  • Dryp­frie instru­menter
  • Kalkfrie vinkel­stykker og magnet­ven­tiler
  • Større drifts­sik­kerhed på dental units
  • Leve­tiden på dental units forlænges
  • Slut med at bekymre sig om den årlige vand­prøve
  • Spyt­fon­tæne og lignende står altid flot uden kalk­af­lej­ringer

Lev op til lovgivningen

BWT Hydroton og BWT Odonton lever op til Dansk Stan­dard ”Styring af infek­tions­hy­giejne” DS 2451-12, som fore­skriver, at tand­kli­nikker skal hindre ophob­ning af pato­gene mikro­or­ga­nismer i vandet fra dental units. BWT’s løsninger yder en konstant høj vand­kva­litet og er et natur­ligt valg, når klinikken skal kvali­tets­sikres og ISO-certificeres.

Legionellabekaempelse
Legionellabekaempelse

Kontakt og Service

Ofte stil­lede spørgsmål

Kan BWT’s anlæg installeres på alle tandklinikker?

Ja, det kan det i princippet, men der er nogle krav til rørføringen, som skal være opfyldt. Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.

Hvordan kontrollerer vi, at vores vand er ok inden prøvetagning?

Med strips til egenkontrol kan tandklinikken selv teste, at vandkvaliteten er i orden, inden et akkrediteret laboratorium udtager den test, som skal tages én gang årligt. Køb strips til egenkontrol hos BWT.

Hvad koster et anlæg?

Priserne varierer efter tandklinikkens behov og størrelse. Kontakt BWT for et uforpligtende tilbud.

Kræver anlæg­gene meget daglig vedli­ge­hol­delse?

Nej, BWT Hydroton og BWT Odonton passer sig selv, hvis der er tegnet serviceaftale. På BWT Clinic Softener skal der påfyldes salttabletter, hvilket er en simpel proces, hvor man tømmer en pose med salttabletter ned i et rum. Det tager 2 min. og skal alt efter forbrug gøres ca. en gang om måneden.

Hvad er forskellen på anlæggene?

BWT Hydroton kan forsyne op til otte klinikrum med bakterie- og kalkfrit vand til apparatur som autoklaver og dental units. BWT Odonton egner sig til større tandklinikker og leverer ligeledes bakterie- og kalkfrit vand til apparatur som autoklaver og dental units. BWT Clinic Softener leverer blødgjort og kalkfrit vand til hele klinikken.

Fjerner et anlæg fra BWT bakterier og legionella?

Ja, BWT Hydroton og Odonton leverer vand, hvor kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella er fjernet fra vandet. BWT Clinic Softener leverer kalkfrit vand, som er godkendt til drikkevand.

Lever anlæggene op til NIR og det risikobaserede tilsyn?

Ja, med BWT Hydroton eller Odonton lever klinikken op til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) og det risikobaserede tilsyn, som særligt fokuserer på vandet i dental units og kvalitetskontrol af autoklaverne

Hvilket anlæg er det rette til min tandklinik?

BWT Hydroton og BWT Odonton fjerner kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella fra vand, der bruges til fx dental units og autoklaver. Det afhænger af klinikkens størrelse, hvilket anlæg der er mest velegnet. BWT Clinic Softener leverer blødgjort vand i hele klinikken – fra kundetoilet til kaffemaskine. Hvis man ønsker alle fordelene ved behandlet vand, bør man have enten et BWT Hydroton eller BWT Odonton anlæg og et BWT Clinic Softener anlæg.

Hvordan gør det hverdagen på tandklinikken lettere?

Med et centralt anlæg fra BWT, i stedet for flere decentrale anlæg ved forskelligt apparatur i klinikken, forsimples arbejdsgangene, og man sparer tid. Med kalkfrit vand undgår man også alle de problemer, der opstår som følge af kalk i dental units.

Kan vandet fra BWT’s anlæg bruges til autoklaver?

Ja, BWT Hydroton og Odonton fjerner mere end 98 pct. af alle mineraler i vandet, og ledningsevnen er mellem 10-20 µS/cm. Enkelte autoklaver kræver lavere ledningsevne, hvilket opnås ved efterbehandling med et demineraliseringsfilter, som placeres foran autoklaven.

Bliver der brugt kemi i behandlingen af vandet?

Nej, BWT’s anlæg behandler kun vandet ved brug af strøm, salt og vand, så der indgår ingen kemikalier i processen.

Skal BWT’s anlæg serviceres?

Ja, BWT anbefaler, at du tegner en serviceaftale, så klinikken er sikret høj hygiejne. Som en del af serviceaftalen bliver BWT’s anlæg serviceret af en BWT-tekniker minimum en gang om året. Serviceaftalen inkluderer også tilkald af servicetekniker i driftsperioden. Kontakt BWT for et uforpligtende tilbud.

Er BWT Clinic Softener blødgøringsanlæg godkendt til drikkevand?

Ja, BWT Clinic Softener er godkendt til drikkevand og har DVGW-certifikat.
Læs mere

BWT Historier

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land