Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Sport Sponsoring

BWT i Formel 1

Formel 1
BWT er i sæsonen 2019 teamsponsor (Principal Sponsor) i Formel 1.
Læs mere
Formula 1 car Formula 1 car

Best water technology

Om os

BEST WATER TECHNOLOGY
Vand er forudsætningen for alt liv, al vækst og al udvikling. Dette er i den grad også gældende hos BWT, hvor alle medarbejdere har blåt vand i årerne. Visionen er at blive nr. 1 inden for vandteknologi ved hjælp af produkter og processer, der på én gang er både miljøvenlige og gode for pengepungen.

Best Water technology

BWT

"For You and Planet Blue."

Vi ser det som vores fornemmeste opgave at udvikle verdens bedste produkter og tjenesteydelse inden for vandbehandling. Og ikke nok med det: Vand er hele vores mission. Vi sørger for optimal hygiejne, sikkerhed og sundhed ved den daglige kontakt med vand. Vi forsker hver eneste dag i banebrydende løsninger og arbejder hårdt for at udvikle både os selv og vores produkter.

Og det hele sker inden for det overordnede mål om at tilbyde vores kunder anlæg, teknologier og tjenesteydelser inden for vandbehandling, samtidig med at vi skåner vores fælles, blå planet.

BWT – For You and Planet Blue.

Water droplet on the floor
Water droplet on the floor

Vores slogan "For You and Planet Blue." under­streger vores mission: Nemlig at handle ansvar­ligt og bære­dyg­tigt som virk­somhed og at være med til at opfylde beho­vene hos både det enkelte menneske og vores fælles planet.

"For You"

Målene og produk­terne fra BWT har menne­skets og dets behov i fokus. "You" står for vores kunder, vores forret­nings­part­nere og vores medar­bej­dere.

"For Planet Blue"

under­streger først og frem­mest den centrale rolle, som elementet vand spiller for vores "blå planet". Men det under­streger også, hvilken rolle BWT spiller i denne forbin­delse. Vi bruger vores knowhow til at behandle de spar­somme vandres­sourcer og gøre dem anven­de­lige for alle i samspil med naturen.

Certi­fi­ce­ring

Helt konkret omsætter vi vores visioner til praksis ved at lade os kontrol­lere og certi­fi­cere af uafhæn­gige insti­tutter. Vi anvender rele­vante styre­sy­stemer, som passer til de enkelte produk­tions­steder. I kraft af vores kvali­tets­sty­rings­prin­cipper, som er certi­fi­ceret i henhold til ISO 9001, er vi i stand til at tilbyde første­klasses produkter – til vores kunders fulde tilfredshed. For at sikre bære­dyg­tighed i alle vores akti­vi­teter har vi imple­men­teret et miljø-​ og ener­gi­sty­rings­sy­stem på alle vores produk­tions­steder. Dette system er certi­fi­ceret i henhold til ISO 14000 og ISO 50001 samt ISO 45001 og sikrer et godt og sundt arbejds­miljø. Det er altså et tyde­ligt signal til både miljøet, vores medar­bej­dere og kundernes krav om høj effek­ti­vitet.

Alle virk­som­heder i BWT koncernen arbejder direkte efter disse stan­darder og kontrol­leres jævn­ligt af både interne og eksterne instanser. Vi gør alt dette for at være helt sikre på, at vi altid over­holder de aller­hø­jeste stan­darder.

Vandteknologi

Technology cloud
Technology cloud

Man kan kun få et tekno­lo­gisk forspring i forhold til konkur­ren­terne, hvis man hele tiden tænker i nye løsninger. Derfor forsker vi også hele tiden inden for alle områder af vand­be­hand­ling på vores BWT innova­tions­centre: Metoder til filtre­ring, filtre­rings­me­dier, ionbyt­nings­sy­stemer til demi­ne­ra­li­se­ring, blød­gø­ring, afkar­bo­ni­se­ring, membran­tek­no­lo­gier (mikro-​​, ultra-​​ og nano­fil­tre­ring, omvendt osmose), rendamps­ge­ne­ra­torer, rentvands­destil­la­tions­anlæg, UV-​systemer, ozon­ge­ne­ra­torer, ionbyt­nings­mem­braner, elek­tro­lyse, elek­tro­di­a­lyse, elek­tro­deio­ni­se­ring, chlor­oxid­ge­ne­ra­torer og dose­rings­pumper.

Vi leverer vand af aller­hø­jeste kvalitet, præcis der hvor der er brug for det.

Vores vision

BWT – verdens førende vandteknologivirksomhed

BWT Headquarter
BWT Headquarter

BWT's vision udspringer af alle disse krav og udfordringer: Vi vil være verdens førende vandteknologivirksomhed. For at nå dette mål skal vi vokse på alle områder.

Vækst på alle områder

En af de helt store vækstmotorer er innovation. Hvis en virksomhed ønsker at vokse og blive større og bedre, nytter det ikke noget at hvile på laurbærrene. Det er vigtigt hele tiden at udvikle produkter og tjenesteydelser, og en gang imellem skal man turde tænke ud af boksen. For os er vækst også vigtigt rent geografisk: Der er i øjeblikket mere end 80 BWT datterselskaber og associerede selskaber verden over, og vi har derudover FoU-afdelinger i Frankrig, Tyskland, Schweiz, Østrig og Rusland. Og vi arbejder hele tiden på at tilføje flere!

Videreudvikling er i vores optik imidlertid ikke kun noget, der ligger langt ude i fremtiden. Vi arbejder derfor også hele tiden på at forbedre og optimere eksisterende processer og workflows. Videreudvikling består også i at finpudse eksisterende teknologier og produkter og gøre dem endnu bedre.

Vi ønsker dog ikke vækst for enhver pris – det er nemlig vigtigt for os også at tage både miljømæssigt, økonomisk og socialt ansvar.

BWT – en ren succeshistorie

Iværksætter- og forskerånd, glæde ved innovation og succes – disse faktorer prægede og præger stadig den dag i dag virksomheden BWT. Helt fra begyndelsen som en lille virksomhed i Pforzheim til den store koncern, den er i dag.

BWT's historie går helt tilbage til 1823, hvor Johann Adam Benckiser grundlagde sin lille kemifabrik af samme navn i Tyskland. Det nuværende BWT blev "grundlagt" i 1990, hvor Andreas Weißenbacher overtog virksomheden i forbindelse med et management-buyout. Navnet "Benckiser Wasser Technik" blev ændret til "BWT", hvilket skulle vise sig at være starten på én lang succeshistorie. Hovedkontoret for BWT AG lå først i den østrigske by Hallein, men to år senere flyttede virksomheden hovedkvarteret til Mondsee.

Buildings
Buildings
I 2015 kunne BWT koncernen fejre sit 25 års jubilæum. 25 år med konstant, dynamisk udvikling siden grundlæggelsen af BWT AG er et tydeligt bevis på, at virksomheden er rigtig godt på vej mod at opnå visionen om at blive verdens førende virksomhed inden for vandteknologi.

BWT i Formel 1

BWT er i sæsonen 2019 teamsponsor (Principal Sponsor) i Formel 1. De to lyserøde BWT-sponsorerede lyn med kørerne Sergio Perez og Lance Stroll stiller i år til start under navnet SportPesa Racing Point F1 Team.

På trods af rygter om det modsatte strålede de to Formel 1-racere fra Rennstall Racing Point (tidligere Force India) i deres velkendte lyserøde farve på Canadian International AutoShow i Toronto.

Læs mere
Formula 1 car Formula 1 car

Besty­relsen i BWT

Investor Relations

Du finder alle relevante Investor Relations-oplysninger fra BWT AG her:

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land