UNDGÅ BAKTERIER MED ULTRAFILTRERING

Undgå farlige bakte­rier i dit drikke- eller bade­vand
BWT_blue background BWT_blue background

Ultrafiltrering (UF-filtre)

Bakte­ri­e­filtre til ultra­fil­te­ring kan f.eks. sættes op i forbin­delse med vand­kø­lere, vand­haner eller brusere.

Bakte­ri­e­filter fjerner 99,99 % bakte­rier
Rent prak­tisk gør ultra­fil­te­ring med bakte­ri­e­filter, at bakte­ri­erne bliver tilba­ge­holdt, der hvor de over­stiger græn­se­vær­di­erne.

Ultra­fil­tre­ring med bakte­ri­e­filter fjerner 99,99 % af bakte­rier og Legionella-produk­tion i vandet. Derfor bruges ultra­fil­tre­ring f.eks. i syge­hus­væsnet, på labo­ra­to­rier og hos tand­læger, hvor det er ekstremt vigtigt, at vand­kva­li­teten er helt i top.

Effektiv ultra­fil­tre­ring med BWT Bestcare
BWT Bestcare er et vand­filter, der beskytter dit drik­ke­vand mod bakte­rier og Legionella-problemer ved at filtrere vand i din vand­køler eller vand­hane. 

BWT Bestcare filtrerer vandet i tre trin:

  1. Partikel-forfil­tre­ring: fjerner partikler som sand og grus fra rør
  2. Aktivt kulfilter: fjerner dårlig smag og lugt
  3. Ultra­fil­tre­rings membran: indfanger bakte­rier og Legio­nella

Bade­vand i top med BWT B-Safe bakte­ri­e­filter
Skal bade­vandet i svøm­me­hallen, fitnes­scen­tret eller i forbin­delse med andre idrætsak­ti­vi­teter være i top, er BWT B-Safe det oplagte valg.

Vand­fil­teret til ultra­fil­tre­ring fjerner bakte­rier fra vandet uden brug af kemi­ka­lier ved at anvende en avan­ceret membran­tek­no­logi. Vand­fil­tret fjerner desuden sand, rust og biofilm fra vandet.

Få et gratis tilbud

Når du bestiller et gratis tilbud, vil du efter kort tid blive kontaktet af en af vores rådgi­vere.

Visit your local website

Stay on this website