Demineralisering med lavt vand- og kemiforbrug

Få rent, demineraliseret vand - effektivt og økonomisk
BWT_blue background BWT_blue background

Demi­ne­ra­li­se­ring

Demi­ne­ra­li­seret vand er vand, der er særligt rent – evt. sterilt – og som bruges ved produk­tion af f.eks. skyl­le­vand, procesvand, kedelvand og i hospi­talsvæ­senet og på labo­ra­to­rier og bryg­ge­rier.

Demi­ne­ra­li­se­ring er den proces, hvor opløst salt i vandet fjernes med ionbyt­ning. Hvis du vil nyde godt af den proces, er et demi­ne­ra­li­se­rings­anlæg som f.eks. BWT DemiPro SI-​166 demi­ne­ra­li­se­rings­anlæg et oplagt valg.

Et demi­ne­ra­li­se­rings­anlæg er drifts­sik­kert og økono­misk
Du får et demi­ne­ra­li­se­rings­anlæg med en ekstremt god drifts­ø­ko­nomi samt en vand­kva­litet helt i top vha. PLC styring, elek­tro­niske ledningsevne-​ og flow­må­lere, der sikrer nøjag­tigt forbrug af vand og kemi­ka­lier til rege­ne­ra­tio­nerne og driften.

Demi­ne­ra­li­se­ring med tekno­logi i top
Vores demi­ne­ra­li­se­rings­anlæg er med ”reverse flow”. 

Det er en teknik, hvor drift og rege­ne­ra­tion kører hver sin retning, hvilket giver lavt kemikalie-​ og vand­for­brug og stor gennem­strøm­ning af salte og mine­raler, hvilket forøger lednings­evnen.

Der medfølger altid lednings­ev­ne­må­lere, der styrer rege­ne­ra­tionen. Det gør, at du sparer 80-90 % på dit vand­for­brug, hvis du sammen­ligner med konven­tio­nelle anlæg.

Få et gratis tilbud

Når du bestiller et gratis tilbud, vil du efter kort tid blive kontaktet af en af vores rådgi­vere.

Visit your local website

Stay on this website