Pletfri opvask med afkarbonisering

Reducer vandets hårdhed og indhold af bikarbonat
BWT_blue background BWT_blue background

afkar­bo­ni­se­ring

Vil du undgå irri­te­rende kalkpletter på service og glas i din restau­rant, café eller kantine, så bør du over­veje anlæg til afkar­bo­ni­se­ring.

Ved afkar­bo­ni­se­ring redu­ceres vandets hårdhed og indhold af bikar­bonat, så saltind­holdet i vandet redu­ceres med ca. 75%.

Desuden giver afkar­bo­ni­se­ring kalk­be­skyt­telse til din opva­ske­ma­skine og forlænger dens levetid.

Højere vand­kva­litet med afkar­bo­ni­se­ring
Afkar­bo­ni­se­ring er bredt anvendt i fx at frem­stille kedel- og fjern­var­me­vand og procesvand, der benyttes på bryg­ge­rier.

Rent teknisk fjerner afkar­bo­ni­se­ring bikar­bo­naten, hvilket hindrer, at der udvikles kalk og korro­sion.

Derfor giver afkar­bo­ni­se­ring en højere vand­kva­litet end tradi­tio­nelle blød­gø­rings­anlæg.

Afkar­bo­ni­se­ring uden salt og vand­spild
En perfekt løsning, hvis du vil i gang med afkar­bo­ni­se­ring, er BWT AK 1019 og 1030 med delvise afkal­k­nings­filtre, der er velegnet til alle typer opva­ske­ma­skiner, og som sikrer optimal kalk­be­skyt­telse og flot opvask.

Filteret består af en enkelt glas­fi­bertank, som inde­holder ionbyt­te­masse, der afkar­bo­ni­serer vandet.

Fordele ved BWT AK filtre:

  • Redu­cerer behovet for efter­po­le­ring
  • Kalkre­duk­tion op til 100 %
  • Op til 60 % reduk­tion af saltind­holdet i vandet
  • Redu­cerer forbruget af opvaske- og afspæn­dings­middel

Få et gratis tilbud

Når du bestiller et gratis tilbud, vil du efter kort tid blive kontaktet af en af vores rådgi­vere.

Visit your local website

Stay on this website