Magnesiummineraliseret drikkevand

Drikkevand

Magnesiummineraliseret drikkevand er en ægte smagsoplevelse!

med MAGNESIUM-​mineraliseret vand

Læskende, kølet og filtreret BWT vand

BWT løfter dit drik­ke­vand til nye højder: Både med den kompakte Magne­sium Mineralizer-​​filter­kande eller med den komfortable vand­køler. Tilførslen af magne­sium bringer vandets mine­ra­lind­hold i balance. Kalk, partikler og klor filtreres ud af vandet i hanen. Resultat er meget tæt på at have en neutral pH-​værdi, som ægte "vand­fe­in­s­ch­meckere" finder særligt blødt og vels­ma­gende.

Den unikke magne­si­um­tek­no­logi
Vi har udviklet en særlig filtre­rings­proces, som gør godt vand endnu bedre! Filteret er selve hjertet i den unikke paten­te­rede BWT-​magne­si­um­tek­no­logi. Under fem filtre­rings­trin forædler vi dit poste­vand fra hanen til vels­ma­gende, magne­si­um­mi­ne­ra­li­seret vand.

Fjerner lugt- og smags­for­styr­rende stoffer
Vi fjerner lugt- og smags­for­styr­rende stoffer, beriger vandet med værdi­fuld magne­sium og holder dermed balance i mine­ra­lind­holdet med en næsten neutral pH-​værdi. Magne­si­um­mi­ne­ra­li­seret vand er det daglige ekstra kick til din magne­si­um­ba­lance.

 

Dine fordele med filtreret vand tilsat magnesium

Dejlig smag og fuld aroma

Sæt BWT vand på spise­bordet

BWTs Magne­sium Mine­ra­lizer er en filter­kande, som løfter dit vand til nye højder takket være en unik tekno­logi.

Det er utro­ligt let: Fyld karaflen med vand direkte fra vand­hanen, og lad det strømme gennem filteret – så er det klar til at blive nydt! Smags­for­styr­rende stoffer som klor bliver dermed filtreret ud af vandet, kalkind­holdet redu­ceres, og der fjernes også andre partikler fra vandet. Derefter beriges vandet med magne­sium.

Resul­tatet: Det filtrerede og magne­si­um­mi­ne­ra­li­se­rede vand smager ikke kun frem­ra­gende, men løfter også smags­op­le­velsen fra kaffe og te.

Du kan købe din filterkande her!
Filtreret BWT vand beriget med magnesium

En sund livs­stil

Boost din energi og vær god ved din krop

Magne­sium er et vitalt mineral: Det under­støtter hjerte-​kar-systemet, giver en bedre mental præsta­tion, og det er også vigtigt for musk­lerne. Deru­d­over styrker magne­sium immun­for­svaret, der spiller en stor rolle for vores nerve­sy­stem og sørger for at mindske stress. 
… og man sover som bekendt langt bedre, når man ikke er stresset.

Køb din filterkande her!
en-sund-livsstil - boost-din-energi

Miljø­be­vidst

Minimér dit plast­for­brug og pas på dine køkken­ma­skiner

Når man drikker vand af en Magne­sium Mine­ra­lizer, gør man ikke kun noget godt for sig selv, men også for miljøet: Du slipper for at købe og slæbe på dyrt vand på flasker og får i stedet et smart og miljø­ven­ligt alter­nativ til plastik­fla­sker.

Samtidig beskytter det filtre­rede vand dine hushold­nings­ap­pa­rater såsom elkedler eller kaffe­ma­skiner mod kalk­af­lej­ringer. En ekstra fordel: Magne­sium Mine­ra­lizeren er super­flot, hvilket de mange priser bekræfter, og så passer den helt perfekt til alle køle­skabe.

 

Brug for mere plads i dit køle­skab?

Spar plads med en filterkande
miljøbevidst - minimer dit plastforbrug

4 konkrete grunde til, at du bør droppe køb af vand på flasker

Til hjemmet

Friskt filtreret BWT vand med magne­sium

BWT Magne­sium Mine­ra­lizer

Magne­sium Mine­ra­lizeren redu­cerer ikke kun kalk og andre partikler i vandet, men fjerner også andre stoffer, som påvirker smag og lugt. På samme tid beriges vandet med det værdi­fulde mineral magne­sium.

Fordele med Magne­sium Mine­ra­lizer filtre:

  • Vand med optimal smag
  • Te og kaffe opnår den fulde aroma takket være det værdi­fulde magne­sium
  • Giver effektiv kalk­be­skyt­telse af hushold­nings­ap­pa­rater, såsom din kaffe­ma­skine eller elkedel


Få lækker smag og nem kalk­be­skyt­telse

– BWT filter­kanden gør arbejdet for dig.

Bestil din filterkande i webshoppen
bwt filterkande - magnesium mineralizer

På kontoret

Friskt filtreret BWT vand med magne­sium
Hvem siger, at der ikke også kan være velsmagende, magnesiummineraliseret vand på kontoret eller venteværelset? Ingen faktisk. Den attraktive vandkøler fra BWT kan nemlig med et enkelt klik give dig perfekt, magnesiummineraliseret vand. Og du bestemmer helt selv, om det skal være stuetempereret, forfriskende køligt, med brus eller uden brus. En lille detalje: Vandkøleren forsynes også med vand direkte fra hanen.

BWT vandkølere

Vælg efter behov og kapacitet

Vand­kø­lere fra BWT impo­nerer med de mange funk­tioner og er særdeles velegnet til kontorer, kantiner, virk­som­heder, samt ved events i offent­lige insti­tu­tioner.

Alle BWT AQA drink vandkølere er ikke blot flotte og deko­ra­tive. Vand­kø­lerne forsynes med vand direkte fra hanen. Den indbyg­gede magne­si­um­fil­ter­pa­tron filtrerer vandet fra hanen og tilfører magne­sium. Med et enkelt tryk på knappen får du koldt, kulsy­re­hol­digt eller stuet­em­pe­reret vand. Du får dermed en unik smags­op­le­velse med vand fra hanen!
 

Til kaffen

Bryg din kaffe med top vandkvalitet og magnesium
Også inden for kaffeverdenen og gastronomien er man overbevist: Magnesiummineraliseret drikkevand giver en bedre smag i glasset, i kaffen og på tallerkenen. Her anvender man BWT magnesium-filterpatroner, så smagen forbedres betydeligt. Magnesiummineraliseret BWT vand sørger for en førsteklasses kvalitet ved alle varme drikke, uanset om det drejer sig om den perfekte crema på barista-kaffen eller den rige tearoma i koppen. Levetiden på dine gastronomiske apparater og espressomaskinen forlænges også – takket være mindre kalk i vandet.

Optimér vandet til din kaffe og varme drikke

Innovation til perfekt vand

... på mindst mulig plads!

Den enestå­ende kombi­na­tion af omvendt osmose og BWT magne­si­um­tek­no­logi, er kende­tegnet ved denne nye gene­ra­tion af anlæg. Denne kombi­na­tion er unik på verdens­plan og eksi­sterer kun i BWT bestaqua 14 ROC Coffee. Kun med denne tekno­logi kan uønskede stoffer på elegant vis fjernes fra vandet, samtidig med at der opnås en balan­ceret mine­ra­li­se­ring af vandet med magne­sium som aroma­bærer.

BWT VAND PÅ KONTORET ELLER I KANTINEN

Andre virk­som­heder nyder alle­rede godt af BWT vand

Visit your local website

Stay on this website