Restaurant, kantine café og kaffe

Kaffe, Espresso og Vending

Filtre, der er sikrer optimal kalkbeskyttelse af kaffe-, espresso- og vendingmaskiner. En længere levetid opnås og de varme drikke får en perfekt tilberedning.
Kaffe Espresso Vending par cafe Kaffe Espresso Vending par cafe

Kaffe, Espresso og Vending

Den perfekte vand­kva­litet skal hjælpes på vej
Vand­kva­litet er sjæl­dent perfekt fra begyn­delsen. Vand­kva­li­teten afhænger nemlig af lokale forhold, hvilke kan give store smags­for­skelle i kaffen. Vandet kan være meget kalk­hol­digt, have et højt klor­ind­hold eller mangle mine­raler. Derfor skal vand opti­meres for at skabe den bedste kombi­na­tion af smag og aroma i varme og kolde drikke.

Vand­filtre gør hele forskellen
BWT vand­filtre fjerner bl.a. kalk og andre uønskede stoffer og tilføjer samti­digt mine­ralet magne­sium. Det er et smags­gi­vende mineral, der frem­hæver smag og aroma.
Hjælper du dine varme og kolde drikke på vej med BWT filtre, er du sikret en ensartet og et perfekt resultat hver gang. Læs mere om filtreret vand til din café.

Lev op til nuti­dens forvent­ninger
Nuti­dens vending­ma­skiner har nået en kvalitet, der frem­bringer en perfekt smag og aroma. Derfor stilles der også flere krav til vand­kva­li­teten for at opret­holde kvali­teten. Uanset om det handler om instant kaffe eller frisk­brygget kaffe, er man nødsaget til at foku­sere på den rette vand­sam­men­sæt­ning eller endda øge kaffens kvalitet med vand­be­hand­ling.

Se baristaen, Dion Valente, brygge tre kopper kaffe på nøjagtig samme måde. Eneste forskel er vandet, som i to af kopperne er renset med teknologi fra BWT. 9 ud af 10 gæster var enige om, at renset vand giver en meget bedre kaffeoplevelse. Når kalken er væk, bliver kaffen knap så bitter og de syrlige noter bliver fremhævet

 

 

BWT Bestaqua 14 ROC Coffee - Det bedste vand til kaffe, te og andre varme drikke

Vandoptimering til kaffe og varme drikke på en ny måde

BWT har fuld­stændig rede­fi­neret sine produkter med omvendt osmose-​tekno­logi: de er blevet mere kompakte, har fået højere ydelse og er blevet mere effek­tive. Derfor sætter BWT bestaqua 14 ROC Coffee helt nye stan­darder for opti­me­ring af drik­ke­vand til frem­stil­ling af kaffe, kaffe­spe­ci­a­li­teter og andre varme drikke. Aldrig før har det været så nemt, billigt og sikkert at forvandle lokalt drik­ke­vand til det helt rigtige vand til tilbe­red­ning af kaffe.

Fordele og egen­skaber:

 • Robust, slidstærk, effektiv
 • BWT-​magne­si­um­tek­no­logi
 • UF-​membran for det reneste vand, uden bakte­rier (log 6)
 • Typisk kapa­citet 6.000 liter ved 150 μS/cm
Roc-14-Coffee_produktnyhed

BWT-Magnesiumteknologi

Det er kun takket være den unikke BWT-​magnesiummineralisering, at det vand, der er blevet behandlet ved hjælp af omvendt osmose og opti­malt justeret, bliver til perfekt BWT-​kaffevand. Kalcium erstattes med magne­sium. Det betyder, at kaffe­ma­skinen er beskyttet sikkert mod kalk­af­lej­ringer, selv når et højt mine­ra­lind­hold ønskes. Det opti­male magne­si­u­mind­hold sikrer en perfekt aroma i al slags kaffe. Vandet opti­meres desuden yder­li­gere via aktivt kul og en ultra­fil­tre­rings­mem­bran.

Anlægget anvendes til:

 • Klas­siske kaffe­ma­skiner
 • Speci­al­kaf­fe­ma­skiner
 • Espres­so­ma­skiner
Grafik-roc-14-Coffee

Fordele ved BWT vand i restaurant, kantine café og kaffe

BWT best­head FLEX

Best Head FLEX er et flek­si­belt og bruger­ven­ligt filter­hoved med FLEX tilslut­ning til alle BWT Best-filtre.

 • Indbygget kontra­ventil i tilgang og afgang
 • Kan monteres verti­kalt eller hori­son­talt
 • EASY Vent udluft­nings­ventil
 • Indbygget bypass
 • Tilslut­ning på filter­hoved: 3/8"

Med Best­head FLEX filter­ho­vedet er til- og afgangstil­slut­nin­gerne gjort flek­sible, så brugere med et snuptag kan ændre vinklen på tilslut­nin­gerne. Bypass-funktionen er også forbedret og gjort lettere at indstille og aflæse, ligesom flush-ventilen nu er indbygget, så filtret let og enkelt kan udluftes. Best­head FLEX er nem at hånd­tere, benytter en sikker tekno­logi og er meget bruger­venlig. Filter­ho­ve­dets EASY Bypass indstil­ling har en letlæ­selig indi­kator og er påli­delig i drift.

Best­head FlEX har en unik og alsidig tilslut­nings­teknik, der passer til enhver instal­la­tions­si­tu­a­tion.

BWT besthead FLEX BWT besthead FLEX

Produkter

Service i særklasse

BWT Historier

Sådan får du det bedste vand til din kaffe. Skriv til os.

Ejer du en kaffebar, kæde, hotel eller restaurant – og ønsker du at få den bedste kaffe i byen? Og den allerbedste beskyttelse af din dyre espressomaskine. Så skriv til os for en GRATIS cupping session eller et tilbud på leje/køb af en BWT løsning, som passer netop til dit behov.

Visit your local website

Stay on this website