Stands legionella-udbruddet!

Få hjælp til at bremse udbruddet med smarte filtre og komplet rens af rørsystemet. Med BWT er du i trygge hænder.
BWT service pakker bilen ud BWT service pakker bilen ud

Legio­nella Filter og rens­ning

Har du sporet legio­nella? Vi hjælper dig med at stoppe ulykken og genop­retter et trygt vand­miljø i din bygning

Når legio­nella opdages i vand­sy­stemer, kræver det øjeblik­kelig hand­ling for at mini­mere sund­heds­ri­sici og forhindre smitte med legio­nær­syge.

Mens en lang­sig­tet løsning plan­lægges og imple­men­teres, er midler­ti­dige løsninger afgø­rende for hurtigt at kontrol­lere situ­a­tionen.

Komplet rens af varmtvands­sytemet
BWT har udviklet en række rense­me­toder der hurtigt sænker koncen­tra­tionen af legio­nel­la­bak­te­rier i din bygning og sikrer bebo­erne.

Akut filtre mod legio­nella
Med B-​Safe filteret er du garan­teret rent vand i brusere og udsatte tapsteder. Filteret er nemt at instal­lere og skifte så hver­dagen kan fort­sætte i din bygning.

Ved imple­men­te­ring af disse midler­ti­dige løsninger er det vigtigt at arbejde tæt sammen med vand­be­hand­lings­eks­perter for at sikre, at alle foran­stalt­ninger er korrekt udført.

Regel­mæssig test af systemet bør fort­sætte for at over­våge legio­nella-​​​​udbruddet.

Rens­ning af dit varmtvandssy­stem

Vores fire rense­trin fjerner effek­tivt al legio­nella i dit varmtvands­sy­stem

trygt i bad igen med et
akut legio­nel­la­filter

Akut filtre er en hurtig og nem løsning til at blokere for legio­nel­la­bak­te­rien så du kan fort­sætte din hver­dag.

Lang­varig sikkerhed
​uden brug af farlig kemi

Efter en akut indsats anbe­faler vi en lang­tids­holdbar løsning. Så undgår du udgifter til midler­ti­dige løsninger og yder den bedste sikkerhed.

BWT Safes­hower instal­leres i dit varmtvands­sy­stem og bekæmper nemt og effek­tivt legio­nella - kun ved brug af salt, vand og strøm.

BWT står bag dig hele vejen!

BWT har som eneste vand­produ­cent i Danmark egen produk­tion, kundesup­port, og servi­ce­or­ga­ni­sa­tion med over 60 erfarne tekni­kere.

Med en servi­ce­af­tale får du 24 timers over­våg­ning af dit anlæg.

Få en bwt serviceaftale til dit bwt anlæg Få en bwt serviceaftale til erhverv
Se vores servi­ce­af­taler

Få hjælp til at bekæmpe legio­nella nu!

Med BWT service får du hurtigt hjælp til at bekæmpe legio­nella og genop­rette sikker­heden i din bygning

Spørgsmål og svar om akut legio­nel­la­be­kæm­pelse

Hvad sker der hvis der findes legio­nella?

Hvis en test viser tilstedeværelsen af legionellabakterier, skal der med det samme tages skridt til at reducere bakterieniveauet til sikre værdier. Dette kan omfatte rensning af varmtvandsbeholder, chockdesinfektion og tiltag som installation af legionella filter.

Ønsker du vedvarende beskyttelse imod legionella tilbyder vi desinfektionsanlægget BWT Safeshower, som holder legionella nede uden farlig kemi.

Hvor længe skal de midlertidige løsninger være på plads?

De midlertidige løsninger kan benyttes, indtil en mere permanent løsning er implementeret, og regelmæssige tests bekræfter, at vandet igen er sikkert. Tidsrammen kan variere afhængigt af problemets omfang og effektiviteten af de trufne foranstaltninger.

Hvor ofte skal jeg skifte B-Safe legio­nel­la­fil­teret?

BWT B-Safe skal skiftes ca. hver 4. uge alt efter forbrug på det enkelte tappested.

Hvordan ved jeg, hvornår mit vandsystem igen er sikkert at bruge?

Du kan være sikker på at bruge vandet igen efter en legionella test, der viser, at bakterierne er reduceret til sikre niveauer. Fortsat overvågning og regelmæssig test bør efterfølgende stadig foregå for at sikre langvarig vandsikkerhed.
Weitere laden

Visit your local website

Stay on this website