Boost energien med en vandkøler

Få glade medarbejdere og et grønnere CO2 aftryk
vandkoler-til-kontor-og-kantine vandkoler-til-kontor-og-kantine

Vandkøler til kantine og kontor

Med en vand­køler har dine medar­bej­dere nem adgang til friskt, kølet vand med eller uden brus.

Friskt vand er en nem genvej til en forbedret hver­dag på kontoret, i recep­tionen eller i kantinen. Det er med til at skabe øget trivsel på arbejds­pladsen. Hvis vandet er lunkent eller leveres på flaske, bliver det hurtigt en både util­freds­stil­lende og besværlig ople­velse.

Lækkert vand i nærheden
Med en vand­køler har dine medar­bej­dere altid adgang til friskt, rent og køligt drik­ke­vand med eller uden brus. En vand­køler har stor køle­ka­pa­citet (40-70 liter i timen) og er koblet direkte til din drik­ke­vandstil­førsel. Der er derfor ingen grund til bekym­ring. I løber ikke tør for vand, når du inve­sterer i en vand­køler.

Vælg din helt egen vand­løs­ning
En vand­køler kan leveres med tappetårn, der kan placeres så medar­bej­derne selv kan tappe vand. Her har du mulighed for at vælge mellem et manuelt eller auto­ma­tisk tappetårn, som fx kan indstilles til at fylde en hel kande ad gangen. Tappetårnet er lavet i et lækkert design, der passer ind både på kontor og i recep­tion.

Passer til alle miljøer
Fore­trækker du en vand­køler, der passer ind i fælles­om­rådet, kantinen eller lige der, hvor behovet er, så er en bord- eller gulv­model måske din løsning.

Nyd fordelene ved friskt filtreret vand på kontoret eller i kantinen

Find den rigtige vand­køler

Giv dine medar­bej­dere et sundt og grøn­t alter­nativ

Med en BWT vand­køler giver du ikke bare dine medar­bej­dere køligt vand, du giver dem også et ekstra skud magne­sium.
Den unikke magne­sium tekno­logi tilføjer mine­ralet magne­sium, som giver vandet dets gode smag og samtidig har nogle held­breds­mæs­sige fordele.

Sundere medarbejdere med BWT vandkøler
Sundere medarbejdere med BWT vandkøler

Spar tid og penge med en BWT vand­køler

... værn om miljøet og drop plast­fla­sker!

Hver­dagen bliver ikke bare nemmere med en vand­køler, der sikrer nem adgang til lækkert drik­ke­vand. Der er faktisk også store bespa­relser at hente på driften med en vand­køler på kontoret eller i kantinen.

Hvis du er vant til at købe vand på flaske til kantinen eller dine medar­bej­dere, kan du – udover diskus­sioner om, hvem der skal fylde køle­skabet op ... også:

  • spare helt op til 84 % årligt ved at droppe vand på flasker
  • produ­cere dit eget mine­ralvand med din vand­køler

Desuden værner du om vores miljø, hvis du vælger en vand­køler, ved at

  • undgå tomme flasker og plastem­bal­lage
 
Ja tak! Kontakt mig for en gratis beregning
drop-plastflasker

De nyder alle­rede godt af de mange fordele

Giv dine medar­bej­dere frisk filtreret vand. Skriv til os.

Når du har udfyldt formu­laren, vil du efter kort tid blive kontaktet af en BWT rådgiver.

Visit your local website

Stay on this website