Tandklinikker

Vand til autoklaver

BWT leverer også vand, som lever op til vandkvalitetskravene for langt de fleste autoklaver. BWT Hydroton og BWT Odonton-anlæggene fjerner mere end 98 % af alle mineraler i vandet.
Kontakt os for rådgivning
washing Washing

Vand til autoklaver

BWT VAND

 

BWT leverer vand, som lever op til vand­kva­li­tets­kra­vene for langt de fleste autoklaver. BWT Hydroton og BWT Odonton-​​anlæg­gene fjerner mere end 98 % af alle mine­raler i vandet, og lednings­evnen er mellem 10-20 µS/cm. Enkelte autoklaver kræver endnu lavere lednings­evne, hvilket opnås ved efter­be­hand­ling med et mindre demi­ne­ra­li­se­rings­filter, som placeres foran autoklaven.
Man kan også få en alt-i-en løsning ved at installere BWT Bestaqua 14 ROC Clinic, som kombinerer omvendt osmose og demineralisering.
Vand til autoklaver
Vand til autoklaver

BWT bestaqua 14 ROC Clinic - Dækker alle tandklinikkens autoklaver

ROC Clinic er den ulti­ma­tive løsning til tand­kli­nikken, da anlægget leverer demi­ne­ra­li­seret vand til alle klinik­kens autoklaver og flaske­vands­sy­stemer. Nemt, enkelt og hygiej­nisk.

Fordele og egen­skaber:

  • Smartp­ho­ne­sty­ring giver over­blik og mulighed for indstil­ling af flow, tempe­ratur og drift
  • Leverer vand til alle autoklaver og flaske­vands­sy­stemer i en kompakt konstruk­tion
  • Kræver minimal vedli­ge­hol­delse

Med kombi­na­tionen af et omvendt osmo­se­ og et demi­ne­ra­li­se­rings­filter leverer ROC Clinic en eminent vand­kva­litet med lav lednings­evne, som sikrer en stabil drift og en minimal vedli­ge­hol­delse af både autoklaver og dental units.

Læs mere om BWT Bestaqua 14 ROC Clinic
roc-clinic-produktnyhed

Fordele ved BWT vand i tandklinikken

Den opti­male løsning til tand­kli­nikken

Hvis man som tand­kli­ni­kejer ønsker alle forde­lene ved blød­gjort vand i hele klinikken, bør man inve­stere i to løsninger: BWT Clinic Softener, som sikrer blød­gjort vand i hele tand­kli­nikken eller BWT Odonton anlæg, som sikrer bakterie- og legio­nel­lafrit vand med lav lednings­evne til blandt andet autoklaver og dental units. 
Læs mere om vandbehandling til hele klinikken.

Dental clinic
Dental clinic

Ofte stillede spørgsmål

Kan vandet fra BWT’s anlæg bruges til autoklaver?

Ja, BWT Hydroton og Odonton fjerner mere end 98 pct. af alle mineraler i vandet, og ledningsevnen er mellem 10-20 µS/cm. Enkelte autoklaver kræver lavere ledningsevne, hvilket opnås ved efterbehandling med et demineraliseringsfilter, som placeres foran autoklaven.

Hvilket anlæg er det rette til min tandklinik?

BWT Hydroton og BWT Odonton fjerner kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella fra vand, der bruges til fx dental units og autoklaver. Det afhænger af klinikkens størrelse, hvilket anlæg der er mest velegnet. BWT Clinic Softener leverer blødgjort vand i hele klinikken – fra kundetoilet til kaffemaskine. Hvis man ønsker alle fordelene ved behandlet vand, bør man have enten et BWT Hydroton eller BWT Odonton anlæg og et BWT Clinic Softener anlæg.

Kan BWT’s anlæg installeres på alle tandklinikker?

Ja, det kan det i princippet, men der er nogle krav til rørføringen, som skal være opfyldt. Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.

Skal BWT’s anlæg serviceres?

Ja, BWT anbefaler, at du tegner en serviceaftale, så klinikken er sikret høj hygiejne. Som en del af serviceaftalen bliver BWT’s anlæg serviceret af en BWT-tekniker minimum en gang om året. Serviceaftalen inkluderer også tilkald af servicetekniker i driftsperioden. Kontakt BWT for et uforpligtende tilbud.

Kræver anlæg­gene meget daglig vedli­ge­hol­delse?

Nej, BWT Hydroton og BWT Odonton passer sig selv, hvis der er tegnet serviceaftale. På BWT Clinic Softener skal der påfyldes salttabletter, hvilket er en simpel proces, hvor man tømmer en pose med salttabletter ned i et rum. Det tager 2 min. og skal alt efter forbrug gøres ca. en gang om måneden.

Lever anlæggene op til NIR og det risikobaserede tilsyn?

Ja, med BWT Hydroton eller Odonton lever klinikken op til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) og det risikobaserede tilsyn, som særligt fokuserer på vandet i dental units og kvalitetskontrol af autoklaverne

Fjerner et anlæg fra BWT bakterier og legionella?

Ja, BWT Hydroton og Odonton leverer vand, hvor kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella er fjernet fra vandet. BWT Clinic Softener leverer kalkfrit vand, som er godkendt til drikkevand.

Er BWT Clinic Softener blødgøringsanlæg godkendt til drikkevand?

Ja, BWT Clinic Softener er godkendt til drikkevand og har DVGW-certifikat.

Hvad er forskellen på anlæggene?

BWT Hydroton kan forsyne op til otte klinikrum med bakterie- og kalkfrit vand til apparatur som autoklaver og dental units. BWT Odonton egner sig til større tandklinikker og leverer ligeledes bakterie- og kalkfrit vand til apparatur som autoklaver og dental units. BWT Clinic Softener leverer blødgjort og kalkfrit vand til hele klinikken.

Hvad koster et anlæg?

Priserne varierer efter tandklinikkens behov og størrelse. Kontakt BWT for et uforpligtende tilbud.

Hvordan gør det hverdagen på tandklinikken lettere?

Med et centralt anlæg fra BWT, i stedet for flere decentrale anlæg ved forskelligt apparatur i klinikken, forsimples arbejdsgangene, og man sparer tid. Med kalkfrit vand undgår man også alle de problemer, der opstår som følge af kalk i dental units.

Hvordan kontrollerer vi, at vores vand er ok inden prøvetagning?

Med strips til egenkontrol kan tandklinikken selv teste, at vandkvaliteten er i orden, inden et akkrediteret laboratorium udtager den test, som skal tages én gang årligt. Køb strips til egenkontrol hos BWT.

Bliver der brugt kemi i behandlingen af vandet?

Nej, BWT’s anlæg behandler kun vandet ved brug af strøm, salt og vand, så der indgår ingen kemikalier i processen.
Indlæs flere

BWT Historier

Visit your local website

Stay on this website