BWT vand til erhvervskunder

Svømme- og sportshaller

Sund og hygiejnisk vandkvalitet
Kontakt os for rådgivning
Underwatershot of swimmer in a pool Underwatershot of swimmer in a pool

Svømme- og sportshaller

BWT VAND

Korrekt vandbehandling og styring sikrer sundt badevand

BWT er eksperter i vand­be­hand­ling til svømme-​og sports­haller. Igennem mange år, har vi haft et tæt samar­bejde med rådgi­vere og kunder, hvor fokus har været på at skave innova­tive g ener­giop­ti­me­rede løsninger.

Vi leverer alt teknisk udstyr til behand­ling af bade­vandet. Vi sikrer, at korrekt vand­be­hand­ling, dose­ring og styring opfylder vand­kva­li­tets­kra­vene i den nye svøm­me­bads­be­kendt­gø­relse.

Kontakt og Service

Welcome to the danish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the danish website.

Continue on international site
Choose another country