BWT vand til erhvervskunder

Svømme- og sportshaller

Sund og hygiejnisk vandkvalitet
Underwatershot of swimmer in a pool Underwatershot of swimmer in a pool

Svømme- og sportshaller

BWT VAND

Korrekt vandbehandling og styring sikrer sundt badevand

BWT er eksperter i vand­be­hand­ling til svømme-​og sports­haller. Igennem mange år, har vi haft et tæt samar­bejde med rådgi­vere og kunder, hvor fokus har været på at skave innova­tive g ener­giop­ti­me­rede løsninger.

Vi leverer alt teknisk udstyr til behand­ling af bade­vandet. Vi sikrer, at korrekt vand­be­hand­ling, dose­ring og styring opfylder vand­kva­li­tets­kra­vene i den nye svøm­me­bads­be­kendt­gø­relse.

Få et gratis tilbud 

BWT leverer og idrift­sætter al din vand­be­hand­ling.

Visit your local website

Stay on this website