BWT WFI - Ultrarent vand til farma- og biotekindustrien

Ultrarent vand

BWT WFI – Ultrarent vand er lig med vand med den højest mulige renhedsgrad og sikkerhed til fremstilling af lægemidler og injektioner.

BWT WFI - Ultrarent vand

Øger livskvaliteten

Uundværligt for alle

Vand er simpelthen vores livseliksir. Traditionelt drikkevand fra naturen er i teknisk forstand ikke "rent". Og det er skam også kun godt. Som drikkevand har man brug for vand, der indeholder opløst salt og kalk. Ultrarent vand ("Purified Water") er derimod specielt renset vand, som stort set ikke indeholder fremmede stoffer. Man bør dog ikke drikke dette ultrarene vand. Mange bekvemmeligheder i vores dagligdag ville dog slet ikke være mulige uden ultrarent vand. Ofte er vi slet ikke bevidste om, at ultrarent vand er hovedbestanddelen i mange produkter til personlig pleje, som vores hud kommer i berøring med hver dag. I den farmaceutiske industri er det kun tilladt at bruge vand af højeste kvalitet "Water for Injection" (WFI) til fremstilling af lægemidler og injektioner. BWT WFI - Ultrarent vand sørger for sikker og konstant høj kvalitet, der hvor vand af største renhed er påkrævet.

BWT WFI - Ultra­rent vand til læge­midler og sund­heds­pleje

ultrarent vand
ultrarent vand

Lægemiddelindustrien benytter ultrarent vand som indholdsstof i lægemidler eller andre sundhedsplejeprodukter, men også til at rengøre anlæg eller emballage i. For at kunne opnå den påkrævede vandkvalitet anvendes der avancerede processer, hvor BWT hører til de førende udbydere i verden. Kvaliteten fra BWT benyttes mange forskellige steder.

Ved vaccinationer og infusioner kræves ultrarent vand af højeste "farmaceutiske" kvalitet. Det er netop her, at BWT WFI - Ultrarent vand kommer ind i billedet: Det sørger for sikre produkter af højeste kvalitet. Alle steder, hvor vand til injektionsformål (WFI) er påkrævet.

Ultrarent vand til kosmetikindustrien

ultrarent vand kosmetik
ultrarent vand kosmetik

"Aqua" – indholdsstof nr. 1 – garanteret, ultrarent vand

Mange forbrugere finder det helt naturligt at tjekke et produkts indholdsstoffer. Ofte står der "Aqua" som det første. Det betyder, at et produkt ikke blot indeholder normalt vand, men såkaldt ultrarent vand eller "Purified Water".

Når øjnene klør, vil man ofte anvende øjendråber – på basis af Aqua. Hvis der var blevet anvendt normalt vand fra hanen til det, ville der kunne komme uønskede bestanddele eller bakterier i det pågældende slutprodukt. Konsekvensen: Skønheds- og sundhedsprodukter ville meget hurtigt blive til sygdomsfremkaldere.

Du støder på ultrarent vand og WFI fra BWT mange steder i din dagligdag: Eksempelvis i kosmetikartikler eller produkter til personlig pleje: Fra hårshampoo til duschgel. Men også i lægemidler eller andre produkter i sundhedsplejen anvendes der vand i WFI-kvalitet fra BWT.

ultrarent vand   kosmetik
ultrarent vand   kosmetik

Sikker opbevaring af, kontrol med og distribution af ultrarent vand og WFI

 ultrapure vand til produkter
 ultrapure vand til produkter

Ultrarent vand er ofte påkrævet i meget store mængder. Lange transportveje vil dog kunne påvirke kvaliteten af dette særlige vand eller medføre, at det slet ikke er muligt at transportere vand i disse store mængder, hvis det skal være bæredygtigt og profitabelt. Løsningen: Det lokalt tilgængelige vand – fra hanen, fra en kilde, fra en brønd eller fra et vandløb – omdannes afhængigt af den lokale vandkvalitet og alt efter behov ved hjælp af forskellige BWT-teknologier til ultrarent vand (Purified Water) eller til WFI (ultrarent vand).

Det er en central opgave at sørge for, at den høje kvalitet af det ultrarene vand opretholdes og sikres ved opbevaringen og distributionen. Der må ikke opstå mikrobiologiske urenheder, som kan påvirke vandkvaliteten. BWTs løsninger sætter de højeste standarder til gavn for både patienter, kunder og producenter.

Større sikkerhed – trin for trin

Ultrarent vand/WFI opbevares sikkert i anlæg fra BWT: En lille del af det ultrarene vand omdannes elektrolytisk til ozon – man siger, at vandet saniteres. Gennem dette forhindres al bakterievækst i tanken konstant. Inden vandet kommer frem til forbrugsstederne, nedbrydes ozonen fuldstændigt igen ved hjælp af en særlig UV-teknologi. På denne måde er det også muligt at regulere distributionen af det ultrarene vand, at overholde den påkrævede Purified Water- eller WFI-kvalitet og at gennemføre en regelmæssig ozon-sanitering.

 eksperter i ultrapure vand
 eksperter i ultrapure vand

Langsigtet, vedvarende, pålidelig – vi er det hele

En konstant høj kvalitet af ultrarent vand/WFI, en optimal drift uden uønskede afbrydelser og fejl samt en lang samlet levetid er gode argumenter for BWT-anlæg for ultrarent vand.

Langsigtet planlægning er en selvfølgelighed i forbindelse med produktionsvirksomheders investeringer. Derfor er de afhængige af, at teknologierne og produkterne fra BWT i mange år konstant leverer ultrarent vand og WFI af højeste kvalitet. Regelmæssige serviceeftersyn sørger for, at sikkerheden, tilgængeligheden og værdien af BWT ultrarent vand/WFI-systemer opretholdes. På denne måde undgås reparationer eller dyre afbrydelser. Systemer fra BWT – investeringer, der betaler sig.

Osmotron WFI

BWT OSMO­TRON WFI leverer vand til injek­tions­formål af alle­hø­jeste farma­ceu­tiske kvalitet gennem kold, membran­ba­seret frem­stil­ling af WFI.

BWT OSMO­TRON WFI giver tredob­belt sikkerhed og højeste kvalitet takket være tre membran­bar­ri­erer. Resul­tatet er sikkert og rent BWT WFI - Ultra­rent vand.

BWT Osmotron broadway engineering

BWT LOOPO WFI sørger for den sikre og effektive opbevaring og distribution af BWT WFI - Ultrarent vand. Det kompakte anlæg sørger konstant for en sikker, kold opbevaring af WFI.

Med BWT LOOPO WFI er vandet i WFI-opbevaringstanken konstant saniteret med ozon. Det kan lejlighedsvis saniteres med ozon frem til forbrugsstedet eller steriliseres med overophedet vand.

vandrenser broadway engineering

Anvendelsesområder for ultrarent vand og BWT WFI - Ultrarent vand

Visit your local website

Stay on this website