Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Ejendomme og institutioner

Afkalkning, rensning, service og afsyring

BWT VAND
Kontakt os for rådgivning

Afkalkning, rensning, service og afsyring

BWT er eksperter i beholderrens, elektrolyseservice og veksler afsyring

  • Bekym­ringsfri drift og perfekt korro­sions­be­skyt­telse
  • BWT står for eftersyn og vedli­ge­hol­delse af elek­tro­lyse
  • Vand­prøver og rapport efter endt servi­ce­besøg
  • Rens­ning og tømning af varmtvands­be­holder
  • Slip for ufor­ud­sete udgifter - alle reser­ve­dele er inklu­deret

Afkal­k­ning
Denne proces indbe­fatter at varme­le­gemer bliver renset og højtryks­p­ulet manuelt* og behol­der­væg­gene skrabes rene.

Rens­ning
Dernæst renses og tømmes behol­deren for slam og kalk.

Service
Elek­troder og reser­ve­dele i beholder udskiftes efter behov. Der fore­tages en hygiej­nisk desin­fek­tion af beholder for at bekæmpe bakte­rier og legio­nella inden anlægget sættes i drift igen af BWT. Vi sørger natur­ligvis for at rydde op efter endt arbejde, herunder fjer­nelse af slam og kalk.

Afsy­ring
BWT tilbyder afsy­ring af varme­spiraler og brugs­vands­veks­lere. BWT benytter højty­dende pumper og udfører syre­prøver 1 gang i timen. Central­var­me­veks­lere afsyres først efter alka­lisk udkog, da dette sikrer at even­tu­elle fedtlag fjernes inden afsy­ringen påbe­gyndes.

*Såfremt at behol­deren er en åben beholder

Total­dæk­kende servi­ce­af­tale 

Opnå bekym­ringsfri drift og perfekt korro­sions­be­skyt­telse

Service

BWT Historier

Mehr Abwechslung beim Wassertrinken Mehr Abwechslung beim Wassertrinken
Drikkevand
08-11-2018 10:18:00

Vores opskrift på bedre og mere spæn­dende drik­ke­vand

Læger, sundhedseksperter og fitnessinstruktører taler altid om, hvor vigtigt det er at drikke vand. Hvorfor er det nu egentlig det? Det fortæller vi dig om her, og vi fortæller dig også, hvordan du kan dække dit daglige vandforbrug med Magnesium Mineralized Water.
Læs mere
Wasser ein kostbares Gut Wasser ein kostbares Gut
Vand i husholdningen
11-10-2018 08:36:02

Vandfiltre: Hver dråbe er det rene guld

Alle mennesker sætter selvfølgelig stor pris på rent, klart og velsmagende vand. Vandfiltre yder et vigtigt bidrag til at fjerne partikler, der ikke hører til i vandet, og til at sørge for den bedst mulige vandkvalitet inden for de forskellige anvendelsesområder.
Læs mere
Vand i husholdningen
31-03-2020 17:42:00

Vallensbæk Skole blev bakterierne kvit med BWT Safeshower

Bakterier i vandprøverne fik Vallensbæk Skole til at installere BWT Safeshower, så skolen er sikret mod biofilm og legionella-bakterier. Skolens daglige driftspersonale glæder sig over en løsning, som er fri for kemi. 

Læs mere

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til internationalen webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land