Rensning og vedligehold af vandsystemer

Afkalkning, rensning og afsyring - forbedret effektivitet og færre omkostninger
Få en bwt serviceaftale til erhverv BWT servicebil

Afkal­k­ning, rens­ning og afsy­ring

BWT er eksperter i behol­der­rens, elek­tro­ly­se­ser­vice og veksler afsy­ring

Få problemfri drift med BWT’s omfat­tende servi­ce­pro­gram. Vores speci­a­li­ster står klar til at udføre regel­mæs­sige eftersyn og vedli­ge­hold af dit vand­sy­stem, så du kan foku­sere 100% på din forret­ning uden bekym­ringer. Med BWT service får du:

  • Bekym­ringsfri drift og perfekt korro­sions­be­skyt­telse 
  • Eftersyn og vedli­ge­hol­delse af elek­tro­lyse
  • Vand­prøver og rapport efter endt servi­ce­besøg
  • Rens­ning og tømning af varmtvands­be­holder

Afkal­k­ning og rens­ning af behol­dere
Vi tilbyder grundig rens­ning og afkal­k­ning af din varmtvands­be­holder. Denne proces indbe­fatter at varme­le­gemer bliver renset og højtryks­p­ulet manuelt. Dernæst renses og tømmes behol­deren for slam og kalk. Der fore­tages deru­d­over en hygiej­nisk desin­fek­tion af din beholder for at bekæmpe bakte­rier.

Afsy­ring af veks­lere
BWT tilbyder afsy­ring af varme­spiraler og brugs­vands­veks­lere. Gennem afsy­ring sikrer vi, at dit system forbliver i topstand og fore­bygger lang­sig­tede skader forår­saget af korro­sion og kalk­af­lej­ringer.

Vi benytter højty­dende pumper og udfører syre­prøver 1 gang i timen. Central­var­me­veks­lere afsyres først efter alka­lisk udkog, da dette sikrer at even­tu­elle fedtlag fjernes inden afsy­ringen påbe­gyndes.

BWT service står bag dig
Med BWT service får du Danmarks største servi­ce­or­ga­ni­sa­tion i ryggen. Hos os er alle reser­ve­dele inklu­deret, så du undgår ufor­ud­sete udgifter.

Vores eksperter tager vand­prøver under hvert ­besøg og leverer en detal­jeret rapport til dig. Vi sørger natur­ligvis for at rydde op efter endt arbejde, herunder fjer­nelse af slam og kalk.

Total­dæk­kende servi­ce­af­tale

Undgå bekymringer og få en problemfri drift med BWT service.

BWT's omfattende renseprogram

Alt efter din situation benytter vi flere renseteknikker der kan få dit vandsystem tilbage i topform.

Få dit vandsystem tilbage i topform

Med BWT’s omfat­tende servi­ce­pro­gram er dit vandsystem sikret mod ineffektivitet og nedbrud - få et gratis tilbud i dag.

BWT Historier

Spørgsmål og svar om vedligehold af vandsystemer

Hvad sker der hvis der findes legio­nella?

Hvis en test viser tilstedeværelsen af legionellabakterier, skal der med det samme tages skridt til at reducere bakterieniveauet til sikre værdier. Dette kan omfatte rensning af varmtvandsbeholder, chockdesinfektion og tiltag som installation af legionella filter.

Ønsker du vedvarende beskyttelse imod legionella tilbyder vi desinfektionsanlægget BWT Safeshower, som holder legionella nede uden farlig kemi.

Weitere laden

Visit your local website

Stay on this website