Tandklinikker

Vand til hele klinikken

Med BWT vand i tandklinikken bliver mange ting i hverdagen lettere.
Kontakt os for rådgivning
Tandklinikker Tandklinikker

Vand til hele klinikken

BWT VAND

Nemmere hverdag med minimal vedligeholdelse

Med en central BWT løsning installeret i tandklinikken bliver mange ting i hverdagen lettere. Man slipper for problematikken med dental units, som stopper til eller drypper på grund af kalk. Derved undgår man dyre reparationer og driftstop på dental units i tide og utide.

Vælger man BWT Clinic Softener, som leverer kalkfrit BWT vand, bliver gør rengøringen også lettere. Det betyder, at alt fra spytfontæner til patienttoiletter står flot uden kalkaflejringer. Desuden skal man heller ikke tænke på at afkalke elkedlen, toiletter eller vandhaner, når der strømmer kalkfrit BWT vand rundt i tandklinikken.

Dental
Dental
I videoen fortæller Iben Schmidt fra Tandlægerne Tørring, hvordan mange af hverdagens gøremål er blevet nemmere efter en investering i BWT vand til tandklinikken.

Fordele ved BWT vand i tandklinikken

BWT Clinic Softener

Hvis man som klini­kejer ønsker alle forde­lene ved blød­gjort vand i hele klinikken, bør man inve­stere i to løsninger: BWT Clinic Softener, som sikrer blød­gjort vand i hele tand­kli­nikken, og alt efter klinik­s­tør­relse enten et BWT Hydroton eller BWT Odonton-​​anlæg, som sikrer bakterie-​​ og legio­nel­lafrit vand med lav lednings­evne til bl.a. autoklaver og dental units.

Fordele ved BWT Clinic Softener

  • Leverer blød­gjort vand til hele tand­kli­nikken
  • Fjerner kalken fra vandet
  • Godkendt til drik­ke­vand med DVGW-​certi­fikat
  • Anlægget er et drik­ke­vands­god­kendt blød­gø­rings­anlæg
  • En mild salt­op­løs­ning renser og rege­ne­rerer anlægget. Processen starter auto­ma­tisk, der skal blot tilføres salt­tab­letter
  • Anlægget leverer kalkfrit vand under rege­ne­re­ring, så der er kalkfrit BWT vand døgnet rundt
Clinic softener Clinic softener

Spar på sæben og mærk fordelene

Mange tandklinikker vasker kliniktøjet selv, men myndighederne stiller krav om, at tøjet vaskes i 60 min. på 60˚C. Det slider på kliniktøjet, men med BWT Clinic Softener bliver tøjet blødere, og farverne holder bedre, når det vaskes i kalkfrit BWT vand.

Når man enten vasker eller gør rent med blødgjort vand, skal man skrue ned for sæbe og rengøringsmidler, da kalken ikke længere fungerer som en ”hinde”. Dog er det ikke kun på rengøringen og tøjvasken, det kan mærkes. Hænderne vil også føles betydeligt blødere ved håndvask og huden udtørrer ikke så let, når det er silkeblødt BWT vand i hanerne.

Spar på sæben og mærk fordelene Spar på sæben og mærk fordelene
Skån miljøet
Tand­kli­nik­kerne kan se frem til at halvere forbruget af sæbe, rengø­rings­midler og vaske­pulver – til gavn for både perso­nale og miljø.

Kalkfrit BWT vand hos Tand­plejen i Frede­riks­havn

Se videoen med Nina Vejby fra Tand­plejen Frede­riks­havn, som ikke længere oplever repa­ra­tioner i tide og utide.
Video
Video

Ofte stillede spørgsmål

Kan vandet fra BWT’s anlæg bruges til autoklaver?

Ja, BWT Hydroton og Odonton fjerner mere end 98 pct. af alle mineraler i vandet, og ledningsevnen er mellem 10-20 µS/cm. Enkelte autoklaver kræver lavere ledningsevne, hvilket opnås ved efterbehandling med et demineraliseringsfilter, som placeres foran autoklaven.

Hvilket anlæg er det rette til min tandklinik?

BWT Hydroton og BWT Odonton fjerner kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella fra vand, der bruges til fx dental units og autoklaver. Det afhænger af klinikkens størrelse, hvilket anlæg der er mest velegnet. BWT Clinic Softener leverer blødgjort vand i hele klinikken – fra kundetoilet til kaffemaskine. Hvis man ønsker alle fordelene ved behandlet vand, bør man have enten et BWT Hydroton eller BWT Odonton anlæg og et BWT Clinic Softener anlæg.

Kan BWT’s anlæg installeres på alle tandklinikker?

Ja, det kan det i princippet, men der er nogle krav til rørføringen, som skal være opfyldt. Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig.

Skal BWT’s anlæg serviceres?

Ja, BWT anbefaler, at du tegner en serviceaftale, så klinikken er sikret høj hygiejne. Som en del af serviceaftalen bliver BWT’s anlæg serviceret af en BWT-tekniker minimum en gang om året. Serviceaftalen inkluderer også tilkald af servicetekniker i driftsperioden. Kontakt BWT for et uforpligtende tilbud.

Kræver anlæg­gene meget daglig vedli­ge­hol­delse?

Nej, BWT Hydroton og BWT Odonton passer sig selv, hvis der er tegnet serviceaftale. På BWT Clinic Softener skal der påfyldes salttabletter, hvilket er en simpel proces, hvor man tømmer en pose med salttabletter ned i et rum. Det tager 2 min. og skal alt efter forbrug gøres ca. en gang om måneden.

Lever anlæggene op til NIR og det risikobaserede tilsyn?

Ja, med BWT Hydroton eller Odonton lever klinikken op til de Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) og det risikobaserede tilsyn, som særligt fokuserer på vandet i dental units og kvalitetskontrol af autoklaverne

Fjerner et anlæg fra BWT bakterier og legionella?

Ja, BWT Hydroton og Odonton leverer vand, hvor kalk, mineraler, mikroorganismer og legionella er fjernet fra vandet. BWT Clinic Softener leverer kalkfrit vand, som er godkendt til drikkevand.

Er BWT Clinic Softener blødgøringsanlæg godkendt til drikkevand?

Ja, BWT Clinic Softener er godkendt til drikkevand og har DVGW-certifikat.

Hvad er forskellen på anlæggene?

BWT Hydroton kan forsyne op til otte klinikrum med bakterie- og kalkfrit vand til apparatur som autoklaver og dental units. BWT Odonton egner sig til større tandklinikker og leverer ligeledes bakterie- og kalkfrit vand til apparatur som autoklaver og dental units. BWT Clinic Softener leverer blødgjort og kalkfrit vand til hele klinikken.

Hvad koster et anlæg?

Priserne varierer efter tandklinikkens behov og størrelse. Kontakt BWT for et uforpligtende tilbud.

Hvordan gør det hverdagen på tandklinikken lettere?

Med et centralt anlæg fra BWT, i stedet for flere decentrale anlæg ved forskelligt apparatur i klinikken, forsimples arbejdsgangene, og man sparer tid. Med kalkfrit vand undgår man også alle de problemer, der opstår som følge af kalk i dental units.

Bliver der brugt kemi i behandlingen af vandet?

Nej, BWT’s anlæg behandler kun vandet ved brug af strøm, salt og vand, så der indgår ingen kemikalier i processen.

Hvordan kontrollerer vi, at vores vand er ok inden prøvetagning?

Med strips til egenkontrol kan tandklinikken selv teste, at vandkvaliteten er i orden, inden et akkrediteret laboratorium udtager den test, som skal tages én gang årligt. Køb strips til egenkontrol hos BWT.
Læs mere

BWT Historier

Visit your local website

Stay on this website