Korrosionsbeskyttelse

Elektrolysestyringen yder korrosionsbeskyttelse til varmtvandsbeholdere samt det efterfølgende rørsystem.
Kontakt os for rådgivning
kuddeling kuddeling

Korro­sions­be­skyt­telse

 

Elek­tro­ly­sesty­ringen udfører dagligt kontrol med behand­lingen og regu­leres auto­ma­tisk for at opnå den opti­male korro­sions­be­skyt­telse. Beskyt­telsen er mæng­destyret, hvilket betyder at behand­lingen auto­ma­tisk justeres efter vand­for­bruget.

BWT yder garanti mod gennemtæ­ringer ved indgå­else af servi­ce­af­tale

Garan­tien gælder for instal­la­tioner, som over­holder følgende:

  • Anvender BWT Elek­tro­ly­sesty­ring 2.0 eller nyere
  • Aktiv BWT servi­ce­af­tale på den pågæl­dende varmtvands­be­holder
  • Varmtvands­be­hol­deren har BWT kombi­a­noder eller tita­ni­um­stråd monteret
  • Varmtvands­be­hol­deren inspi­ceres min. hvert år og renses min. hvert andet år
  • Varmtvands­be­holder har et mandehul med en diameter på min. 420 mm

BWT inspi­cerer varmtvands­be­hol­deren indven­digt og udven­digt ved over­ta­gelse af service (fabriksnye behol­dere undtaget). Hvis nødven­digt ombygger BWT det nuvæ­rende korro­sions­be­skyt­tel­ses­anlæg på kundens regning.

Rør der er rustne
korrosion

Påli­delig korro­sions­be­skyt­telse

Elektrolysestyringen yder korrosionsbeskyttelse til varmtvandsbeholdere samt det efterfølgende rørsystem. Elektrolysestyringen udfører daglig kontrol med behandlingen og regulerer automatisk for at opnå den optimale korrosionsbeskyttelse. Beskyttelsen er mængdestyret, hvilket betyder at behandlingen automatisk justeres efter vandforbruget.

BWT Elek­tro­ly­sesty­ring

Fordele:

  • Pålidelig og selvregulerende korrosionsbeskyttelse
  • BWT yder garanti mod gennemtæringer
  • Online overvågning af driftsparametre, temperaturer, lækageadvarsel-påmindelser og alarmer
  • Mulighed for at koble elektrolysestyringen til CTS-anlæg
  • Automatisk udslamning af varmtvandsbeholder
BWT elektrolysestyring BWT elektrolysestyring

BWT Historier

Få hjælp af en BWT konsulent

Er du ejen­doms­in­spektør eller boligad­mi­ni­strator, så udfyld formu­laren nedenfor. Vi laver et gratis tilbud til dig med den løsning, der aller­bedst passer til jer.

Visit your local website

Stay on this website