Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Ejendomme og institutioner

Korrosionsbeskyttelse

BWT VAND
Elektrolysestyringen yder korrosionsbeskyttelse til varmtvandsbeholdere samt det efterfølgende rørsystem.
Kontakt os for rådgivning
kuddeling kuddeling

Korro­sions­be­skyt­telse

 

Elek­tro­ly­sesty­ringen udfører dagligt kontrol med behand­lingen og regu­leres auto­ma­tisk for at opnå den opti­male korro­sions­be­skyt­telse. Beskyt­telsen er mæng­destyret, hvilket betyder at behand­lingen auto­ma­tisk justeres efter vand­for­bruget.

BWT yder garanti mod gennemtæ­ringer ved indgå­else af servi­ce­af­tale

Garan­tien gælder for instal­la­tioner, som over­holder følgende:

  • Anvender BWT Elek­tro­ly­sesty­ring 2.0 eller nyere
  • Aktiv BWT servi­ce­af­tale på den pågæl­dende varmtvands­be­holder
  • Varmtvands­be­hol­deren har BWT kombi­a­noder eller tita­ni­um­stråd monteret
  • Varmtvands­be­hol­deren inspi­ceres min. hvert år og renses min. hvert andet år
  • Varmtvands­be­holder har et mandehul med en diameter på min. 420 mm

BWT inspi­cerer varmtvands­be­hol­deren indven­digt og udven­digt ved over­ta­gelse af service (fabriksnye behol­dere undtaget). Hvis nødven­digt ombygger BWT det nuvæ­rende korro­sions­be­skyt­tel­ses­anlæg på kundens regning.

Påli­delig korro­sions­be­skyt­telse

Elektrolysestyringen yder korrosionsbeskyttelse til varmtvandsbeholdere samt det efterfølgende rørsystem. Elektrolysestyringen udfører daglig kontrol med behandlingen og regulerer automatisk for at opnå den optimale korrosionsbeskyttelse. Beskyttelsen er mængdestyret, hvilket betyder at behandlingen automatisk justeres efter vandforbruget.

BWT Elek­tro­ly­sesty­ring

Fordele:

  • Pålidelig og selvregulerende korrosionsbeskyttelse
  • BWT yder garanti mod gennemtæringer
  • Online overvågning af driftsparametre, temperaturer, lækageadvarsel-påmindelser og alarmer
  • Mulighed for at koble elektrolysestyringen til CTS-anlæg
  • Automatisk udslamning af varmtvandsbeholder
Læs mere

Produkter

 

Service

BWT Historier

Mehr Abwechslung beim Wassertrinken Mehr Abwechslung beim Wassertrinken
Drikkevand
08-11-2018 10:18:00

Vores opskrift på bedre og mere spæn­dende drik­ke­vand

Læger, sundhedseksperter og fitnessinstruktører taler altid om, hvor vigtigt det er at drikke vand. Hvorfor er det nu egentlig det? Det fortæller vi dig om her, og vi fortæller dig også, hvordan du kan dække dit daglige vandforbrug med Magnesium Mineralized Water.
Læs mere
Wasser ein kostbares Gut Wasser ein kostbares Gut
Vand i husholdningen
11-10-2018 08:36:02

Vandfiltre: Hver dråbe er det rene guld

Alle mennesker sætter selvfølgelig stor pris på rent, klart og velsmagende vand. Vandfiltre yder et vigtigt bidrag til at fjerne partikler, der ikke hører til i vandet, og til at sørge for den bedst mulige vandkvalitet inden for de forskellige anvendelsesområder.
Læs mere
Vand i husholdningen
31-03-2020 17:42:00

Vallensbæk Skole blev bakterierne kvit med BWT Safeshower

Bakterier i vandprøverne fik Vallensbæk Skole til at installere BWT Safeshower, så skolen er sikret mod biofilm og legionella-bakterier. Skolens daglige driftspersonale glæder sig over en løsning, som er fri for kemi. 

Læs mere

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til internationalen webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land