Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Ejendomme og institutioner

Korrosionsbeskyttelse

BWT VAND
Elektrolysestyringen yder korrosionsbeskyttelse til varmtvandsbeholdere samt det efterfølgende rørsystem.
Kontakt os for rådgivning
kuddeling kuddeling

Korro­sions­be­skyt­telse

 

Elek­tro­ly­sesty­ringen udfører dagligt kontrol med behand­lingen og regu­leres auto­ma­tisk for at opnå den opti­male korro­sions­be­skyt­telse. Beskyt­telsen er mæng­destyret, hvilket betyder at behand­lingen auto­ma­tisk justeres efter vand­for­bruget.

BWT yder garanti mod gennemtæ­ringer ved indgå­else af servi­ce­af­tale

Garan­tien gælder for instal­la­tioner, som over­holder følgende:

  • Anvender BWT Elek­tro­ly­sesty­ring 2.0 eller nyere
  • Aktiv BWT servi­ce­af­tale på den pågæl­dende varmtvands­be­holder
  • Varmtvands­be­hol­deren har BWT kombi­a­noder eller tita­ni­um­stråd monteret
  • Varmtvands­be­hol­deren inspi­ceres min. hvert år og renses min. hvert andet år
  • Varmtvands­be­holder har et mandehul med en diameter på min. 420 mm

BWT inspi­cerer varmtvands­be­hol­deren indven­digt og udven­digt ved over­ta­gelse af service (fabriksnye behol­dere undtaget). Hvis nødven­digt ombygger BWT det nuvæ­rende korro­sions­be­skyt­tel­ses­anlæg på kundens regning.

Påli­delig korro­sions­be­skyt­telse

Elektrolysestyringen yder korrosionsbeskyttelse til varmtvandsbeholdere samt det efterfølgende rørsystem. Elektrolysestyringen udfører daglig kontrol med behandlingen og regulerer automatisk for at opnå den optimale korrosionsbeskyttelse. Beskyttelsen er mængdestyret, hvilket betyder at behandlingen automatisk justeres efter vandforbruget.

BWT Elek­tro­ly­sesty­ring

Fordele:

  • Pålidelig og selvregulerende korrosionsbeskyttelse
  • BWT yder garanti mod gennemtæringer
  • Online overvågning af driftsparametre, temperaturer, lækageadvarsel-påmindelser og alarmer
  • Mulighed for at koble elektrolysestyringen til CTS-anlæg
  • Automatisk udslamning af varmtvandsbeholder
Læs mere

Produkter

 

Service

BWT Historier

Wasser ein kostbares Gut Wasser ein kostbares Gut
Kalk
Hårdt vand
11-10-2018 08:36:02

Vandfiltre: Hver dråbe er det rene guld

Alle mennesker sætter selvfølgelig stor pris på rent, klart og velsmagende vand. Vandfiltre yder et vigtigt bidrag til at fjerne partikler, der ikke hører til i vandet, og til at sørge for den bedst mulige vandkvalitet inden for de forskellige anvendelsesområder.
Læs mere
Haut und Haare bei Perlwasser Haut und Haare bei Perlwasser
Hud og hår
Perle vand
09-11-2018 07:35:13

Smuk hud og silkeblødt hår

Hvis huden og håret føles tørt og ru, skyldes det ikke nødvendigvis den forkerte pleje – med vandet. Vi forklarer, hvorfor en blødgøring af dit vand er et ægte hemmeligt skønhedstip, hvis du vil have silkeblødt hår og en blødere hud, og hvordan du fremover helt kan undvære nogle af dine pleje­pro­duk­ter og dermed spare penge.
Læs mere
Weiches Wasser weiche Wäsche Weiches Wasser weiche Wäsche
Hårdt vand
Vasketøj
05-11-2018 13:38:15

Blødt vand sikrer blødt tøj

Vi kender det alle sammen: Håndklæder og badekåber føles ru og kradsende efter vask. Tøjet er ufleksibelt og stift, når man tager det af tørrestativet. Farverne virker blege og grå. Stoffet er stift.
Læs mere

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til internationalen webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land