Vejled­ning om korro­sion og vand­kva­litet

De vigtigste para­metre, som forår­sager tæringer i vand­sy­stemer, er vand­gen­nem­strøm­ning, tempe­ratur, pH, lednings­evne, koncen­tra­tionen af klorid, biofilm, partikler samt ilt. Som fagmand skal du skelne imellem lukkede vand­sy­stemer (f. eks. radi­a­tor­sy­stemer) og åbne vand­sy­stemer (varmt brugs­vand og drik­ke­vand) i boliger og ejen­domme. Vand opfører sig ander­ledes alt efter om det cirku­lerer i et lukket vand­sy­stem eller strømmer i et åbent vand­sy­stem.
Frau mit Kind begutachten Wasser
Frau mit Kind begutachten Wasser

Det åbne vandsystem (drikkevand og varmt brugsvand)

I et åbent vandsystem strømmer vandet til fx vandhaner, brusere eller andre tappesteder rundt omkring i boligen. Det handler altså om varmt brugsvand og drikkevand, hvor der naturligt er et flow eller gennemstrømning af vand i systemet. Her er der ingen risiko for øget korrosion eller tæringer i rørsystemer ved installation af et blødgøringsanlæg baseret på ionbytning.

I et BWT blødgøringsanlæg ændres der kun på parametrene calcium(Ca) og magnesium(Mg) og natrium(Na), hvilket ikke øger risikoen for korrosion. Det understøttes af videnskabelig undersøgelse, som påviser, at blødgøring af vand ikke forøger risikoen for korrosion i drikkevands- og varmt brugsvandsinstallationer i boligen.

Det lukkede vandsystem (kedler og varmesystemer)

I et lukket vandsystem cirkulerer vandet rundt i fx lukkede kedler, radiator- eller gulvvarmesystemer og over tid ændrer vandet karakter, da ilt-indholdet reduceres og pH-værdien ændres. Her skal du som fagmand være meget opmærksom på hvilke materialer varmesystemet består af og altid følge kedelproducentens anbefalinger til vandkvalitet. Oftest må du ikke påfylde almindeligt drikkevand, da det kan gå ud fabriksgarantien på kedlen.

Totalafsaltet vand er en sikker løsning i varmesystemer..

Vær særligt opmærksom ved aluminium. Vi anbefaler, at du anvender totalafsaltet vand produceret ved omvendt osmose eller ionbytning til lukkede vandsystemer for optimal beskyttelse ved kedelsystemer med især materialer af aluminium. Se vores løsninger til påfyldning af vand til varmesystemer.

 

28. september 2020

Kontakt og links

Visit your local website

Stay on this website