Blødgøringsanlæg til erhvervsejendomme

- det skal du vide!
kontorlandskab kontorlandskab

Erhvervsejendomme

Med et BWT-​anlæg til blød­gø­ring af vand kan du forøge værdien af din erhverv­se­jendom, få glade lejere og dermed færre henven­delser, som admi­ni­stra­tion og drifts­per­so­nale skal hånd­tere.

Erhverv­se­jen­domme bliver mere attrak­tive med blød­gø­ring

Der er mange grunde til, at et BWT-​anlæg til blød­gø­ring kan være en god inve­ste­ring til erhverv­se­jen­domme. 

Fordele for ejere af erhverv­se­jen­domme ved at få et blød­gø­rings­anlæg er bl.a.:

  • Ejen­dom­mens værdi øges, når den er ener­giop­ti­meret og tager hensyn til miljøet
  • Bespa­relser på energi, fordi rør, toiletter og maskiner ikke kalker så hurtigt til
  • Billi­gere og mere effektiv drift, fordi rør, toiletter og maskiner ikke kalker så hurtigt til
  • Mindre vedli­ge­hold

Der er altså penge at spare – og tjene – for ejere af erhverv­se­jen­domme, hvis man vælger et BWT-​anlæg til at blød­gøre vandet i sin ejendom.

Lands­dæk­kende service og godkendt vand­kva­litet

BWT tilbyder lands­dæk­kende service af vores eksperter, hvis du har brug for eftersyn, repa­ra­tion osv. i erhverv­se­jen­domme. Vores blød­gø­rings­anlæg blødgør vandet i erhverv­se­jen­domme via ionbyt­ning, hvilket har en målbar og bevi­selig effekt.

Dine kalkfrie fordele

Blødgøring i erhvervsejendomme

Attraktiv ejendom med
blød­gø­ring

Blød­gø­rings­anlæg til erhverv­se­jen­domme spiller en afgø­rende rolle i ikke kun at forbedre vand­kva­li­teten, men også i at skåne miljøet. Ved at fjerne kalken fra vandet har et blød­gø­rings­anlæg flere miljø­mæs­sige fordele:

  • Redu­cerer behovet for kemi­ka­lier til rengø­ring.
  • Bidrager til ener­gibe­spa­relse og redu­cerer CO2-​udled­ning.
  • Forlænger leve­tiden for alle dine VVS-​instal­la­tioner og elek­triske appa­rater.

Det giver en attraktiv ejendom for både nuvæ­rende og kommende lejere.


erhvervsejendom erhvervsejendom

Blød­gø­rings­anlæg til ethvert behov

BWT vand til ERHVERVSEJENDOMME

BWT vand i erhvervsejendomme

Sådan ser hverdagen ud med et blødgøringsanlæg

Rådgiv­ning i blød­gø­rings­anlæg

Er du ejen­doms­in­spektør, boligad­mi­ni­strator eller er du besty­relsesmedlem, så udfyld formu­laren nedenfor. Vi laver et gratis tilbud du kan tage med til besty­relsen.

Spørgsmål og svar

Behøver vi et blødgøringsanlæg når vi får blødt vand fra vandværket?

De fleste vand­værker der indfører central blød­gø­ring, redu­cerer kalkind­holdet i vandet til omkring 12 hård­heds­grader (°dH), hvilket betyder at det stadig vil være middel­hårdt til temmelig hårdt vand der pumpes ud til jer.

Et blød­gø­rings­anlæg til hele ejen­dommen kan redu­cere vandets hårdhed selvom der er indført central blød­gø­ring hos jeres vand­værk, og kalkind­holdet kan blive helt blødt vand (6 °dH).

Den gode nyhed er, at når vand­værket tager sig af en del af kalken så bliver jeres anlæg billi­gere i drift.

Fjerner blødt vand den gamle kalk?

Nej - blødgjort vand fjerner ikke eksisterende kalkaflejringer eller gamle kalkophobninger. Blødgøringsanlæg fungerer ved at erstatte de hårde mineraler (calcium og magnesium) i vandet med natriumioner fra saltet. Dette forhindrer dannelse af nye kalkaflejringer i rør, apparater og vandvarmere.

Hvorfor skal jeg vælge et BWT anlæg frem for dem på strøm?

Et blød­gø­rings­anlæg fra BWT fjerner kalken ved hjælp af ionbyt­ning, som er en velkendt og gennem­te­stet metode. Her er tre fordele ved at vælge et BWT anlæg der bruger salt:

  • Effektivitet: Ionbytningsteknologi er kendt for sin høje effektivitet og pålidelighed i at fjerne hårde mineraler fra vandet. Det erstatter aktivt calcium- og magnesiumioner med natriumioner fra saltet, hvilket resulterer i effektiv blødgøring af vandet. Elektromagnetiske anlæg fungerer derimod ved at ændre de fysiske egenskaber af mineralerne uden at fjerne dem helt.
  • Kontrolleret blødgøring: Ionbytningsteknologi giver mulighed for præcis kontrol af blødgøringsprocessen med en simpel test. Du kan justere og tilpasse blødgøringseffekten i henhold til vandets hårdhed og dit specifikke behov.
  • Ens resultat: Ionbytningsteknologi sikrer en konsekvent og pålidelig blødgøring af vandet.

Hver type anlæg har sine egne fordele og begrænsninger, og det er afgørende at vælge en løsning, der passer bedst til dine specifikke behov.

Kan man kun bruge BWT salt?

Nej - selvom vi anbefaler at bruge det er du ikke begrænset til kun at bruge BWT salt i dit blødgøringsanlæg.

Ødelægger blødt vand rørin­stal­la­tio­nerne?

Det korte svar er nej. Blødt vand gør ikke vandet mere aggressivt og eller skader dine rørinstallationer. I lande som Norge hvor vandet er naturligt blødt har man heller ikke problemer med rørinstallationerne går i stykker pga. af det bløde vand.

Hvorfor skal et blødgøringsanlæg bruge salt?

Et blødgøringsanlæg bruger salt til at fjerne de hårde mineraler, såsom calcium, fra vandet i dit hjem. Disse mineraler kan forårsage kalkaflejringer og skade på rør, apparater og vandvarmere.

Når vandet passerer gennem blødgøringsanlægget, finder der en proces kaldet ionbytning sted. Saltet, som er opløst i anlægget, indeholder natriumioner. Når vandet strømmer gennem anlægget, bliver de hårde mineraler fanget og erstattet af natriumionerne fra saltet. Dette resulterer i blødgjort vand uden de hårde mineraler.

Hvis du gerne vil læse mere om ionbytningsteknologi kan du gøre det her.

Hvad indeholder en serviceaftale hos BWT?

Vi tilbyder forskellige typer af serviceaftaler. så du kan få den serviceaftaler, der passer til dine behov.

Du kan få det fulde overblik over Total, Time og Membran serviceaftalerne her → overblik over serviceaftaler.

Indlæs mere

Visit your local website

Stay on this website