Overvejer du et EDI-anlæg?

Få ultra rent vand til din virksomhed
dreng med bruser dreng med bruser

Elektrodeionisering

Bliv klogere på elektrodeionisering her

Elek­tro­deio­ni­se­ring (EDI) er en ny miljø­venlig tekno­logi til pole­ring af vand, der kombi­nerer ionbyt­ning og membran­fil­tre­ring.

Farma­ceu­tiske virk­som­heder, syge­huse, nye kraft­værker og virk­som­heder, der produ­cerer halv­le­dere og elek­tro­nisk udstyr, anvender da også i dag EDI-anlæg i deres produk­tion.

Et kemi­ka­lie­frit alter­nativ
EDI er derfor et godt og kemi­ka­lie­frit alter­nativ i mange af de vand­be­hand­lings­sy­stemer, der benyttes i indu­strier, hvor man har brug for ekstremt rent vand.

Resul­tatet er totalt afsaltet vand, hvor lednings­evnen er mindre end 0,2 μS/cm. Sagt på en anden måde: med et EDI-anlæg får du ULTRA rent vand!

Den kemi­ka­lie­frie rege­ne­ra­tions­proces sikrer konti­nu­erlig drift og minimal vedli­ge­hol­delse.

Du kan læse mere om teknikken bag EDI her.

Fordele ved et EDI-anlæg

  • Optimal vand­kva­litet med ekstremt lav lede­evne
  • Du sparer både udgifter til kemi­ka­lier og plads til opbe­va­ring af dem
  • De løbende drifts­ud­gifter begrænses til dræn­vand og strøm
  • Passer ind ift. konven­tio­nelle mixed-beds

Få et gratis tilbud

Når du bestiller et gratis tilbud, vil du efter kort tid blive kontaktet af en af vores rådgi­vere.

Visit your local website

Stay on this website