Beskyt dit varmeanlæg med afiltning og afluftning

Beskyt dit centralvarmeanlæg mod korrosion
radiator radiator

afilt­ning og afluft­ning

Uanset om du ejer eller admi­ni­strerer en stor ejendom eller har et varme­anlæg derhjemme, så tilbyder BWT effek­tive løsninger til dig, der vil have styr på afilt­ning eller afluft­ning.

Luft i lukkede vand­sy­stemer kan skabe korro­sion og slamop­hob­ning. Det forringer varme­veks­leres og kedlers effek­ti­vitet. Det fører også til hurti­gere neds­lid­ning af fx cirku­la­tions­pumper og regu­le­rings­ud­styr.

Afilt­ning  med ionbyt­nings­anlæg

BWT DeOx er et miljø­ven­ligt ionbyt­nings­anlæg til kata­ly­tisk afilt­ning. Det fjerner effek­tivt ilt fra vandet uden brug af kemi­ka­lier, så undgår du korro­sion og forlænger leve­tiden på rør og kompo­nenter.

Fuldau­to­ma­tisk afluft­ning
Fore­byg­gelse og beskyt­telse af varme­anlæg i større ejen­domme bliver meget nemmere og mere effektiv med BWT Airfree 500 membran-aflufter.

Opsæt­ning og instal­la­tion er nemt og enkelt, og udover de undgå korro­sion og gøre anlægget mere effek­tivt opnås et luft­frit system. Så undgår du helt kolde eller halv­kolde radi­a­torer og støj fra kluk­kende vand i systemet.

Der er også penge at spare: BWT Airfree bruger 90% mindre energi sammen­lignet med mere konven­tio­nelle produkter. Dvs. mindre elreg­ning og mindre CO2-udledning.

Få et gratis tilbud

Når du bestiller et gratis tilbud, vil du efter kort tid blive kontaktet af en af vores rådgi­vere.

Visit your local website

Stay on this website