Blødgøring i boligforeninger

- sådan kommer du igang
lejlighedsblok lejlighedsblok

Boligforeninger

De færreste menne­sker er vilde med kalk i vandet – og det gælder også beboere i bolig­for­e­ninger.

En af de bedste løsninger på det problem, er at inve­stere i et anlæg, der blød­gører vandet, så det bliver blødt og kalkfrit. Derfor, kan beboere i bolig­for­e­ninger med fordel anskaffe sig et anlæg fra BWT. Der er nemlig mange gode grunde til at vælge et af vores blød­gø­rings­anlæg.

Bolig­for­e­ninger bliver mere attrak­tive med blød­gø­ring
Det er mere attrak­tivt at bo bolig­for­e­ninger, hvor der kommer blødt og kalkfrit vand ud af vand­hanen. Alene derfor er det værd at over­veje et anlæg til blød­gø­ring af vandet.

Udover at få lækkert vand er der også mange penge at spare på drift og vedli­ge­hol­delse.

Fordele ved at blød­gøre vandet i bolig­for­e­ninger
Med blød­gø­rings­anlæg får din bolig­for­e­ning bl.a. disse fordele:

  • I sparer penge på energi, fordi rør, toiletter, vand­haner, hånd­vaske og maskiner ikke kalker ligeså hurtigt til
  • I sparer penge på drift og vedli­ge­hol­delse, fordi rør, toiletter, vand­haner, hånd­vaske og maskiner holder længere
  • Undgå straf for høj retur­varme 
  • Færre omkost­ninger til renove­ring ved fraf­lyt­ninger

Som bolig­for­e­ning og boligad­mi­ni­stra­tion sparer man altså både tid og penge, hvis man inve­sterer i et blød­gø­rings­anlæg. 

Dine kalkfrie fordele

Blød­gø­ring i bolig­for­e­ninger

Skån miljøet med blødgøring

Blød­gø­rings­anlæg til bolig­for­e­ninger spiller en afgø­rende rolle i ikke kun at forbedre vand­kva­li­teten, men også i at skåne miljøet. Ved at fjerne kalken fra vandet har et blød­gø­rings­anlæg flere miljø­mæs­sige fordele:

  • Redu­cerer behovet for kemi­ka­lier til rengø­ring.
  • Bidrager til ener­gibe­spa­relse og redu­cerer CO2-​udledning.
  • Forlænger leve­tiden for alle dine VVS-​installationer og elek­triske appa­rater.

Det giver en attraktiv ejendom for både nuvæ­rende og kommende beboere.


ejendom ejendom

Få hjælp:
Sådan stiller du forslag om blødt vand i din bolig­for­e­ning

Gratis mate­riale særligt til dig, som er medlem i en boligforening, og ønsker at stille forslag om blød­gø­rings­anlæg til bestyrelsen.

Få dit gratis mate­riale her

Flyer med fordele og guide til dit forslag

*skal udfyldes
skrive ned
skrive ned

Blød­gø­rings­anlæg til ethvert behov

BWT vand til hele BOLIG­FOR­E­NINGEN

BWT i bolig­for­e­ningen

Sådan ser hverdagen ud med et blødgøringsanlæg

Få rådgivning

Udfyld formu­laren så laver vi et gratis tilbud du kan tage med til besty­relsen.

Bor du i eget hus? Så kan du få et gratis tilbud hér

Spørgsmål og svar

Behøver vi et blødgøringsanlæg når vi får blødt vand fra vandværket?

De fleste vand­værker der indfører central blød­gø­ring, redu­cerer kalkind­holdet i vandet til omkring 12 hård­heds­grader (°dH), hvilket betyder at det stadig vil være middel­hårdt til temmelig hårdt vand der pumpes ud til jer.

Et blød­gø­rings­anlæg til hele ejen­dommen kan redu­cere vandets hårdhed selvom der er indført central blød­gø­ring hos jeres vand­værk, og kalkind­holdet kan blive helt blødt vand (6 °dH).

Den gode nyhed er, at når vand­værket tager sig af en del af kalken så bliver jeres anlæg billi­gere i drift.

Fjerner blødt vand den gamle kalk?

Nej - blødgjort vand fjerner ikke eksisterende kalkaflejringer eller gamle kalkophobninger. Blødgøringsanlæg fungerer ved at erstatte de hårde mineraler (calcium og magnesium) i vandet med natriumioner fra saltet. Dette forhindrer dannelse af nye kalkaflejringer i rør, apparater og vandvarmere.

Hvorfor skal jeg vælge et BWT anlæg frem for dem på strøm?

Et blød­gø­rings­anlæg fra BWT fjerner kalken ved hjælp af ionbyt­ning, som er en velkendt og gennem­te­stet metode. Her er tre fordele ved at vælge et BWT anlæg der bruger salt:

  • Effektivitet: Ionbytningsteknologi er kendt for sin høje effektivitet og pålidelighed i at fjerne hårde mineraler fra vandet. Det erstatter aktivt calcium- og magnesiumioner med natriumioner fra saltet, hvilket resulterer i effektiv blødgøring af vandet. Elektromagnetiske anlæg fungerer derimod ved at ændre de fysiske egenskaber af mineralerne uden at fjerne dem helt.
  • Kontrolleret blødgøring: Ionbytningsteknologi giver mulighed for præcis kontrol af blødgøringsprocessen med en simpel test. Du kan justere og tilpasse blødgøringseffekten i henhold til vandets hårdhed og dit specifikke behov.
  • Ens resultat: Ionbytningsteknologi sikrer en konsekvent og pålidelig blødgøring af vandet.

Hver type anlæg har sine egne fordele og begrænsninger, og det er afgørende at vælge en løsning, der passer bedst til dine specifikke behov.

Kan man kun bruge BWT salt?

Nej - selvom vi anbefaler at bruge det er du ikke begrænset til kun at bruge BWT salt i dit blødgøringsanlæg.

Ødelægger blødt vand rørin­stal­la­tio­nerne?

Det korte svar er nej. Blødt vand gør ikke vandet mere aggressivt og eller skader dine rørinstallationer. I lande som Norge hvor vandet er naturligt blødt har man heller ikke problemer med rørinstallationerne går i stykker pga. af det bløde vand.

Hvorfor skal et blødgøringsanlæg bruge salt?

Et blødgøringsanlæg bruger salt til at fjerne de hårde mineraler, såsom calcium, fra vandet i dit hjem. Disse mineraler kan forårsage kalkaflejringer og skade på rør, apparater og vandvarmere.

Når vandet passerer gennem blødgøringsanlægget, finder der en proces kaldet ionbytning sted. Saltet, som er opløst i anlægget, indeholder natriumioner. Når vandet strømmer gennem anlægget, bliver de hårde mineraler fanget og erstattet af natriumionerne fra saltet. Dette resulterer i blødgjort vand uden de hårde mineraler.

Hvis du gerne vil læse mere om ionbytningsteknologi kan du gøre det her.

Hvad indeholder en serviceaftale hos BWT?

Vi tilbyder forskellige typer af serviceaftaler. så du kan få den serviceaftaler, der passer til dine behov.

Du kan få det fulde overblik over Total, Time og Membran serviceaftalerne her → overblik over serviceaftaler.

Indlæs mere

Visit your local website

Stay on this website