Desinficér dit vand og undgå bakterier

Få rent og bakteriefrit vand
dreng med bruser BWT_blue background

Desinfektion

Varmt vand inde­holder bakte­rier, og nogle steder skal man være særligt opmærksom på at undgå sygdoms­frem­kal­dende legio­nel­la­bak­te­rier.

Det gælder især skoler, svøm­me­haller, sports­haller, pleje­hjem, ejen­domme, pleje­hjem, tand­kli­nikker og hospi­taler, hvor man har med mange forskel­lige menne­sker at gøre.

Få rent vand med et desin­fek­tions­anlæg
Med et BWT Safes­hower desin­fek­tions­anlæg får du legio­nella frit vand. Anlægget er bruger­ven­ligt og anvender ingen farlig kemi – det benytter kun salt, vand og strøm for at lave desin­fek­tions­væ­sken til bekæm­pelse af legio­nella.

Et BWT Safes­hower desin­fek­tions­anlæg sikrer desuden en økono­misk drift og giver et sikkert og trygt miljø for både perso­nale og omgi­vel­serne. 

Desinficér dit vand med et UV-anlæg
En anden måde at desin­fi­cere vand på er med et UV-anlæg. Her desin­fi­ceres vandet med UV-lys, som slår bakte­rier og andre mikro­or­ga­nismer ihjel.

Med et UV-anlæg er du sikret maksimal drifts­sik­kerhed med stabil høj vand­kva­litet. UV-anlæg kan bruges mange steder og er for eksempel meget udbredt hos indu­stri­virk­som­heder og på hospi­taler.

Få et gratis tilbud

Når du bestiller et gratis tilbud, vil du efter kort tid blive kontaktet af en af vores rådgi­vere.

Visit your local website

Stay on this website