Få blødt vand i ejendommen

– og spar (mange) penge på drifts- og energiomkostninger
ejendom ejendom

Blødgøring til Ejendomme

Du får mange fordele ved blødt vand i en større ejendom

Inve­ste­ringen i et blød­gø­rings­anlæg vil være tjent hjem på få år - alene på grund af bespa­relsen på varme­reg­ningen.
Ejen­dommen vil også opleve markant lavere udgifter til vedli­ge­hold og den løbende drift.

Fordele ved blød­gø­ring af vand i en større ejendom:

Når du fjerner kalk fra vandet, får du færre kalk­af­lej­ringer i varmtvands­be­hol­dere, varme­sy­stemet og alle tappe­steder i køkkener og bade­væ­relser hos bebo­erne. Det giver blandt andet:

  • Øget levetid på instal­la­tioner og hårde hvide­varer
  • Færre bebo­er­hen­ven­delser
  • Lavere driftsom­kost­ninger
  • Markant lavere ener­gi­for­brug

Spar penge på ener­gien
En belæg­ning på kun 1 mm kalk på varme­fla­derne i varme­veks­lere, kedler og varmtvands­be­hol­dere kan øge ener­gi­for­bruget med op til 10 %. Med kalkfrit vand undgår du kalk­be­læg­ninger og redu­cerer ener­gi­for­bruget. Deru­d­over giver kalkfrit vand et lavere ener­gi­for­brug på cirku­la­tions­pumper på grund af mindre modtryk, da rørene ikke længere stopper til med kalk.

Udnyt fjern­varmen og undgå tillægs­af­gift
Kalken betyder også, at fjern­var­me­vandet ikke udnyttes tils­træk­ke­ligt, hvilket giver tillægs­af­gifter på grund af høj retur­tem­pe­ratur. Med kalkfrit vand afgives varmen fra fjern­var­me­vandet bedre, og du undgår at skulle betale en tillægs­af­gift.

Få lavere udgifter til drift- og vedli­ge­hold
Kalk i vandet koster dyrt på driften. Kalk forringer leve­tiden på alle instal­la­tioner og giver øgede udgifter til vedli­ge­hol­delse af ejen­dommen. Kalk i rør, toiletter, blan­dings­bat­te­rier og kedler giver merar­bejde til ejen­dom­mens medar­bej­dere og skaber problemer for bebo­erne. Ved at fjerne kalk fra vandet sparer du tid og penge både hos bolig­for­e­ningen og bebo­erne.

Dine fordele ved kalkfrit vand

Se, hvordan det gik, da KAB, FSB og Ting­b­jerg testede et BWT blød­gø­rings­anlæg

BWT erhverv
BWT erhverv skoler
Video: Test af blødgjort vand i samarbejde med KAB, FSB og Tingbjerg - BWT blødgøringsanlæg
ejendomme installation
ejendomme installation

Instal­la­tion af BWT anlæg

Blødt vand til hele ejen­dommen
Det bedste sted at instal­lere blød­gø­rings­an­lægget er lige efter hoved­vand­må­leren, hvor vandet kommer ind i ejen­dommen. Instal­la­tionen kræver strøm og et afløb i nærheden. Det skal tilsluttes af en auto­ri­seret VVS-​installatør. Når vandet løber gennem anlægget, fjernes kalken, og der leveres blødt BWT vand til hele ejen­dommen.

Nem vedli­ge­hol­delse
Anlægget passer sig selv og kræver kun påfyld­ning af salt. Når anlægget ikke kan optage mere kalk, renses og rege­ne­rerer anlægget auto­ma­tisk. Det leverer stadig blødt vand under denne proces. Rege­ne­re­ringen sker ved hjælp af en mild salt­op­løs­ning, som anlægget laver af de tilførte salt­tab­letter.

BWT står bag dig hele vejen!

BWT har som eneste vand­produ­cent i Danmark egen produk­tion, kundesup­port, og servi­ce­or­ga­ni­sa­tion med over 60 erfarne tekni­kere.

Med et BWT produkt er du derfor garan­teret et speci­a­li­seret team der står bag dig hele vejen!

blød­gø­rings­anlæg til ethvert behov

BWT vand til hele ejen­dommen

Få et gratis tilbud af en BWT konsu­lent!

Er du ejen­doms­in­spektør, boligad­mi­ni­strator eller sidder du i besty­relsen, så udfyld formu­laren nedenfor og få et gratis tilbud. Bor du i eget hus? Så kan du få et gratis tilbud hér

Spørgsmål og svar

Hvordan ved jeg om et blød­gø­rings­anlæg er godkendt til drik­ke­vand?

Et blødgøringsanlæg skal i Danmark have enten dansk GDV, svensk SWWA, hollandsk KIWA eller et tysk DVGW-certifikat for at være godkendt til drikkevand.

BWT’s anlæg til drikkevand har tysk DVGW-certifikat.

DVGW-ordningen er en høj standard med løbende kontrol for at sikre, at produkterne konstant lever op til kravene. Se mere information om DVGW

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på huden og gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholdes.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved installation af blødgøringsanlæg?

Blødgøringsanlægget installeres bedst lige efter hovedvandmåleren, hvor vandet kommer ind i ejendommen. Der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af hvor blødgøringsanlægget installeres. Et blødgøringsanlæg skal installeres af en autoriseret VVS’er.

Hvor ofte skal jeg fylde salt på anlægget?

Til Rondomat brugere:

Hvor ofte, man skal fylde salt på anlægget, afhænger af ejendommens vandforbrug. Blødgøringsanlægget registrerer automatisk vandforbruget og regenerer kun, når der er behov. Vi anbefaler, at man løbende holder øje med saltbeholdningen, da det er vigtigt, at denne ikke kommer under minimumsgrænsen, som er angivet på ydersiden af salttanken.

Hvis det sker, at saltbeholdningen kommer under minimumsgrænsen, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser rødt. Anlægget afgiver desuden et lydsignal.

I tilfælde af for lav saltbeholdning – saltet er under minimumsmærke og vandstanden – skal følgende procedure udføres, for at genoprette den korrekte brinemængde:

  • Fyld saltkaret op med saltpoletter.
  • Vandstanden vil afvige fra minimumsmærket.
  • Nederst på tanken sidder en blå prop. Skru på denne, så vandet løber ud.
  • Lad vandet løbe ud, til vandet er nået minimumsmærket og luk for hullet med den blå prop.
  • Saltbeholdningen og vandstanden nu korrekt.

Til AQA basic og AQA life brugere:

Hvor ofte, du skal fylde salt på anlægget, afhænger af dit vandforbrug. Blødgøringsanlægget registrerer automatisk dit vandforbrug og regenerer kun, når der er behov. Hvis anlægget løber helt tør for salt, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser. AQA life afgiver desuden et lydsignal. Vi anbefaler, at du selv tilser og påfylder salt jævnligt i overensstemmelse med manualen.

Du kan beregne dit saltforbrug ud fra dit vandforbrug på: www.sanitabs.bwt.dk

Skal jeg bruge skyl­le­middel ved kalkfrit vand?

Nej, du behøver ikke længere bruge skyllemiddel. Skyllemiddel anvendes til at neutralisere kalken ved tøjvask. Det bløde kalkfrie vand sørger for, at dit tøj og håndklæder forbliver bløde og lækre.

Kan jeg smage, at kalken er fjernet fra vandet?

Vandet vil blive blødere i smagen. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdheder. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – og samtidigt undgår du problemer med kalk.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg?

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så man kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken.

Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?

Så længe man primært fjerner kalk, er der ingen sundhedsrisici ved at fjerne det. I f.eks. Vestjylland er vandet næsten uden kalk helt naturligt og i lande som Tyskland har man fjernet kalken fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år.

Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdheder. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – og samtidigt undgår du problemer med kalk

Indlæs mere

Visit your local website

Stay on this website