Få blødt vand i ejendommen

– og spar (mange) penge på drifts- og energiomkostninger
ejendom ejendom

Blød­gø­ringsanlæg til Ejen­domme

Få blødt vand til hele din boligforening eller erhvervsejendom

Et blød­gø­rings­anlæg til hele ejendommen vil være tjent hjem på få år - alene på grund af bespa­relsen på varme­reg­ningen. Ejen­dommen vil også opleve markant lavere udgifter til vedli­ge­hold og den løbende drift.

Fordele ved blød­gø­ringsanlæg i større ejendomme:

Når du fjerner kalk fra vandet, får du færre kalk­af­lej­ringer i varmtvands­be­hol­dere, varme­sy­stemet og alle tappe­steder i køkkener og bade­væ­relser hos bebo­erne. Det giver blandt andet:

 • Øget levetid på instal­la­tioner og hårde hvide­varer
 • Færre bebo­er­hen­ven­delser
 • Lavere driftsom­kost­ninger
 • Markant lavere ener­gi­for­brug

Spar penge på ener­gien
En belæg­ning på kun 1 mm kalk på varme­fla­derne i varme­veks­lere, kedler og varmtvands­be­hol­dere kan øge ener­gi­for­bruget med op til 10 %. Med kalkfrit vand undgår du kalk­be­læg­ninger og redu­cerer ener­gi­for­bruget. Deru­d­over giver kalkfrit vand et lavere ener­gi­for­brug på cirku­la­tions­pumper på grund af mindre modtryk, da rørene ikke længere stopper til med kalk.

Udnyt fjern­varmen og undgå tillægs­af­gift
Kalken betyder også, at fjern­var­me­vandet ikke udnyttes tils­træk­ke­ligt, hvilket giver tillægs­af­gifter på grund af høj retur­tem­pe­ratur. Med kalkfrit vand afgives varmen fra fjern­var­me­vandet bedre, og du undgår at skulle betale en tillægs­af­gift.

Få lavere udgifter til drift-​​ og vedli­ge­hold
Kalk i vandet koster dyrt på driften. Kalk forringer leve­tiden på alle instal­la­tioner og giver øgede udgifter til vedli­ge­hol­delse af ejen­dommen. Kalk i rør, toiletter, blan­dings­bat­te­rier og kedler giver merar­bejde til ejen­dom­mens medar­bej­dere og skaber problemer for bebo­erne. Ved at fjerne kalk fra vandet sparer du tid og penge både hos bolig­for­e­ningen og bebo­erne.

Dine fordele ved kalkfrit vand

Se, hvordan det gik, da KAB og FSB testede et BWT blød­gø­rings­anlæg

BWT erhverv
BWT erhverv skoler
Video: Test af blødgjort vand i samarbejde med KAB, FSB og Tingbjerg - BWT blødgøringsanlæg
ejendomme installation
ejendomme installation

Instal­la­tion af BWT anlæg

Blødt vand til hele ejen­dommen
Det bedste sted at instal­lere blød­gø­rings­an­lægget er lige efter hoved­vand­må­leren, hvor vandet kommer ind i ejen­dommen. Instal­la­tionen kræver strøm og et afløb i nærheden. Det skal tilsluttes af en auto­ri­seret VVS-​instal­latør. Når vandet løber gennem anlægget, fjernes kalken, og der leveres blødt BWT vand til hele ejen­dommen.

Nem vedli­ge­hol­delse
Anlægget passer sig selv og kræver kun påfyld­ning af salt. Når anlægget ikke kan optage mere kalk, renses og rege­ne­rerer anlægget auto­ma­tisk. Det leverer stadig blødt vand under denne proces. Rege­ne­re­ringen sker ved hjælp af en mild salt­op­løs­ning, som anlægget laver af de tilførte salt­tab­letter.

BWT står bag dig hele vejen!

BWT har som eneste vand­produ­cent i Danmark egen produk­tion, kundesup­port, og servi­ce­or­ga­ni­sa­tion med over 60 erfarne tekni­kere.

Med et BWT produkt er du derfor garan­teret et speci­a­li­seret team der står bag dig hele vejen!

Se vores serviceaftaler

blød­gø­rings­anlæg til ethvert behov

BWT vand til hele ejen­dommen

Få et gratis tilbud af en BWT konsu­lent!

Er du ejen­doms­in­spektør, boligad­mi­ni­strator eller sidder du i besty­relsen, så udfyld formu­laren nedenfor og få et gratis tilbud. Bor du i eget hus? Så kan du få et gratis tilbud hér

Yder­li­gere tiltag der kan frem­tids­sikre din bygning

Magien sker i kælderen

Kombinér det bløde vand med en innovativ ener­gi­pakke til varmtvands­be­hol­dere. Med ener­gi­pakken kan du tune din varmtvands­be­holder til kun at opvarme vand ud fra bygnin­gens forbrug.

 • Spar op til 30 % på varme­reg­ningen
 • Forbedret afkøling
 • Ener­gibe­spa­rende varmtvands­be­holder
 • Enkel instal­la­tion
Tag et kig på energipakken
ejendom

Spørgsmål og svar

Kan jeg smage, at kalken er fjernet fra vandet?

Vandet vil blive blødere i smagen. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdheder. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – og samtidigt undgår du problemer med kalk.

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på huden og gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholdes.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved installation af blødgøringsanlæg?

Blødgøringsanlægget installeres bedst lige efter hovedvandmåleren, hvor vandet kommer ind i ejendommen. Der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af hvor blødgøringsanlægget installeres. Et blødgøringsanlæg skal installeres af en autoriseret VVS’er.

Hvor ofte skal jeg fylde salt på anlægget?

Til Rondomat brugere:

Hvor ofte, man skal fylde salt på anlægget, afhænger af ejen­dom­mens vand­for­brug. Blød­gø­rings­an­lægget regi­strerer auto­ma­tisk vand­for­bruget og rege­nerer kun, når der er behov. Vi anbe­faler, at man løbende holder øje med salt­be­hold­ningen, da det er vigtigt, at denne ikke kommer under mini­mums­grænsen, som er angivet på yder­siden af salt­tanken.

Hvis det sker, at salt­be­hold­ningen kommer under mini­mums­grænsen, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser rødt. Anlægget afgiver desuden et lydsignal.

I tilfælde af for lav salt­be­hold­ning – saltet er under mini­mums­mærke og vand­standen – skal følgende proce­dure udføres, for at genop­rette den korrekte brine­mængde:

 • Fyld salt­karet op med salt­po­letter.
 • Vand­standen vil afvige fra mini­mums­mærket.
 • Nederst på tanken sidder en blå prop. Skru på denne, så vandet løber ud.
 • Lad vandet løbe ud, til vandet er nået mini­mums­mærket og luk for hullet med den blå prop.
 • Salt­be­hold­ningen og vand­standen nu korrekt.

Til AQA basic og AQA life brugere:

Hvor ofte, du skal fylde salt på anlægget, afhænger af dit vand­for­brug. Blød­gø­rings­an­lægget regi­strerer auto­ma­tisk dit vand­for­brug og rege­nerer kun, når der er behov. Hvis anlægget løber helt tør for salt, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser. AQA life afgiver desuden et lydsignal. Vi anbe­faler, at du selv tilser og påfylder salt jævn­ligt i over­ens­stem­melse med manu­alen.

Hvordan ved jeg om et blød­gø­rings­anlæg er godkendt til drik­ke­vand?

Et blødgøringsanlæg skal i Danmark have enten dansk GDV, svensk SWWA, hollandsk KIWA eller et tysk DVGW-certifikat for at være godkendt til drikkevand.

BWT’s anlæg til drikkevand har tysk DVGW-certifikat.

DVGW-ordningen er en høj standard med løbende kontrol for at sikre, at produkterne konstant lever op til kravene. Se mere information om DVGW

Indlæs mere

Visit your local website

Stay on this website