Få blødgøring i ejendommen

– og spar (mange) penge på drifts- og energiomkostninger
ejendom-bloedgoering ejendom-bloedgoering

Få blød­t vand i ejen­dommen

 

Du får mange fordele ved blødt vand i en større ejendom

Inve­ste­ringen i et blødgøringsanlæg vil være tjent hjem på få år - alene på grund af bespa­relsen på varme­reg­ningen.
Ejen­dommen vil også opleve markant lavere udgifter til vedli­ge­hold og den løbende drift.

 

Fordele ved blød­gø­ring af vand i en større ejendom:

 • Øget levetid på instal­la­tioner og hårde hvide­varer
 • Færre bebo­er­hen­ven­delser
 • Lavere driftsom­kost­ninger
 • Markant lavere ener­gi­for­brug

Når du fjerner kalk fra vandet, får du færre kalk­af­lej­ringer i varmtvands­be­hol­dere, varme­sy­stemet og alle tappe­steder i køkkener og bade­væ­relser hos bebo­erne.

 

Desuden undgår du stra­f­af­gifter på grund af høj retur­varme på fjern­var­me­vandet.

Store bespa­relser uden kalk i vandet


Inve­ste­ringen i et blød­gø­rings­anlæg vil være tjent hjem på få år alene på grund af bespa­relsen på varme­reg­ningen.

Står du over for et bygge-​​​​​ eller renove­rings­pro­jekt af større ejen­domme, bygninger eller insti­tu­tioner? Så kan en inve­ste­ring i blød­gø­rings­anlæg være et oplagt valg for lavere drifts-​​​​​ og ener­giom­kost­ninger.

 

Der er især tre steder, hvor kalkfrit vand giver store bespa­relser.


1. Spar penge på ener­gien

En belæg­ning på kun 1 mm kalk på varme­fla­derne i varme­veks­lere, kedler og varmtvands­be­hol­dere kan øge ener­gi­for­bruget med op til 10 %. Med kalkfrit vand undgår du kalk­be­læg­ninger og redu­cerer ener­gi­for­bruget. Deru­d­over giver kalkfrit vand et lavere ener­gi­for­brug på cirku­la­tions­pumper på grund af mindre modtryk, da rørene ikke længere stopper til med kalk.


2. Udnyt fjern­varmen og undgå tillægs­af­gift

Kalken betyder også, at fjern­var­me­vandet ikke udnyttes tils­træk­ke­ligt, hvilket giver tillægs­af­gifter på grund af høj retur­tem­pe­ratur. Med kalkfrit vand afgives varmen fra fjern­var­me­vandet bedre, og du undgår at skulle betale en tillægs­af­gift.


3. Få lavere udgifter til drift-​​​​​ og vedli­ge­hold

Kalk i vandet koster dyrt på driften. Kalk forringer leve­tiden på alle instal­la­tioner og giver øgede udgifter til vedli­ge­hol­delse af ejen­dommen. Kalk i rør, toiletter, blan­dings­bat­te­rier og kedler giver merar­bejde til ejen­dom­mens medar­bej­dere og skaber problemer for bebo­erne. Ved at fjerne kalk fra vandet sparer du tid og penge både hos bolig­for­e­ningen og bebo­erne.

Se, hvordan det gik, da KAB, FSB og Ting­b­jerg testede et BWT blød­gø­rings­anlæg

Video: Test af blødgjort vand i samarbejde med KAB, FSB og Tingbjerg - BWT blødgøringsanlæg

Dine  fordele  ved  kalkfrit  vand

Hvad siger kunderne?

Customer service

Frank Schultz, vicevært - Bruger 10-15 minutter om ugen på at servicere anlægget ..

Inden vi begyndte at fjerne kalken fra det varme vand, måtte vi hvert år servi­cere kedlerne for bl.a. at fjerne kalk­af­lej­ringer. I dag har vi slet ikke problemer med kalk. Jeg bruger 10-15 minutter om ugen på at servi­cere anlægget, primært påfyld­ning af salt og måling af vandets hårdhed.

Wrappa LW2

Michael Sund-Nielsen, formand - Vi sparer en masse tid og besvær i det daglige ..

Vi sparer som beboere en masse tid og besvær i det daglige, når vi ikke skal kæmpe med kalken fra det hårde vand, som vi har i København. Men vi sparer naturligvis også el, når der ikke sidder kalk i elkedlen, og vi kan også dosere mindre sæbe og rengøringsmiddel. Holder kaffemaskinen bare lidt længere uden kalk, så tjener vi hurtigt driftsudgiften hjem igen.

Få kalkfrit vand i boli­ge­jen­dommen nu!

Sådan instal­lerer du et blød­gø­rings­anlæg

Det bedste sted at installere blødgøringsanlægget er lige efter hovedvandmåleren, hvor vandet kommer ind i ejendommen. Installationen kræver, at der er strøm og et afløb i nærheden. Det skal tilsluttes af en autoriseret VVS-installatør. Når vandet løber gennem anlægget, fjernes kalken fra vandet, og der leveres blødt BWT vand til hele ejendommen. Når anlægget er installeret, passer det sig selv og kræver kun påfyldning af salt.


Nem vedligeholdelse

Når blødgøringsanlægget ikke kan optage mere kalk, skal det renses og regenereres. Det gør anlægget automatisk – og det leverer også blødt vand, mens processen står på. Regenereringen sker ved hjælp af en mild saltopløsning. Det eneste, der skal gøres, er at tilføre salttabletter i saltbeholderen, som placeres ved siden af anlægget.

Bloedgoering_Rondomat
Bloedgoering_Rondomat

Masser af fordele for både beboere og ejen­dommen

Den meste kontante fordel er, at man kommer til at spare en masse penge på varmebudgettet. Energiforbruget i ejendommen vil falde, og det kommer alle beboere til gavn, når næste varmeregnskab laves.
 • Opnå vand­be­spa­relse gennem færre løbende toiletter og dryp­pende vand­haner
 • Undgå dyre repa­ra­tioner af cisterner, toiletter, blan­dings­bat­te­rier og vaske­ma­skiner
 • Mindsk ener­gi­for­bruget og slip for tillægs­af­gift
 • Mindsk tryktab og pumpe­e­nergi
 • Mindsk slid på pumper og ventiler – alle instal­la­tio­nerne får længere levetid
 • Få lavere servi­ceud­gift i varme­cen­tralen og færre behol­der­rens­ninger
 • Slip for brug af kemi­ka­lier til afsy­ring af brugs­vands­veks­lerne
 • Halvér dose­ringen af vaske­pulver og skyl­le­middel
BWT Perla
BWT Perla

BWT Perla Seta

Kan forsyne mellem 6-8 lejligheder

rondomat duo
rondomat duo

BWT Rondomat Duo 3

Kan forsyne op til 50 lejligheder

rondomat duo
rondomat duo

BWT Rondomat Duo 6

Kan forsyne mellem 50-100 lejligheder

rondomat duo
rondomat duo

BWT Rondomat Duo 10

Kan forsyne mellem 100-200 lejligheder

Ja tak - jeg vil gerne kontaktes af en BWT konsulent!


Er du bygherre, ingeniør, varmetekniker, ejendomsinspektør, boligadministrator eller sidder du i boligforeningens bestyrelse, så udfyld formularen nedenfor.
Jeg accepterer BWT's privatlivspolitik*

* Påkrævet

Ofte stillede spørgsmål

Hvordan ved jeg om et blød­gø­rings­anlæg er godkendt til drik­ke­vand?

Et blødgøringsanlæg skal i Danmark have enten dansk GDV, svensk SWWA, hollandsk KIWA eller et tysk DVGW-certifikat for at være godkendt til drikkevand.

BWT’s anlæg til drikkevand har tysk DVGW-certifikat.

DVGW-ordningen er en høj standard med løbende kontrol for at sikre, at produkterne konstant lever op til kravene. Se mere information om DVGW

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på huden og gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholdes.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved installation af blødgøringsanlæg?

Blødgøringsanlægget installeres bedst lige efter hovedvandmåleren, hvor vandet kommer ind i ejendommen. Der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af hvor blødgøringsanlægget installeres. Et blødgøringsanlæg skal installeres af en autoriseret VVS’er.

Hvor ofte skal jeg fylde salt på anlægget?

Til Rondomat brugere:

Hvor ofte, man skal fylde salt på anlægget, afhænger af ejendommens vandforbrug. Blødgøringsanlægget registrerer automatisk vandforbruget og regenerer kun, når der er behov. Vi anbefaler, at man løbende holder øje med saltbeholdningen, da det er vigtigt, at denne ikke kommer under minimumsgrænsen, som er angivet på ydersiden af salttanken.

Hvis det sker, at saltbeholdningen kommer under minimumsgrænsen, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser rødt. Anlægget afgiver desuden et lydsignal.

I tilfælde af for lav saltbeholdning – saltet er under minimumsmærke og vandstanden – skal følgende procedure udføres, for at genoprette den korrekte brinemængde:

 • Fyld saltkaret op med saltpoletter.
 • Vandstanden vil afvige fra minimumsmærket.
 • Nederst på tanken sidder en blå prop. Skru på denne, så vandet løber ud.
 • Lad vandet løbe ud, til vandet er nået minimumsmærket og luk for hullet med den blå prop.
 • Saltbeholdningen og vandstanden nu korrekt.

Til AQA basic og AQA life brugere:

Hvor ofte, du skal fylde salt på anlægget, afhænger af dit vandforbrug. Blødgøringsanlægget registrerer automatisk dit vandforbrug og regenerer kun, når der er behov. Hvis anlægget løber helt tør for salt, skriver anlægget ’salt’ i displayet og lyser. AQA life afgiver desuden et lydsignal. Vi anbefaler, at du selv tilser og påfylder salt jævnligt i overensstemmelse med manualen.

Du kan beregne dit saltforbrug ud fra dit vandforbrug på: www.sanitabs.bwt.dk

Skal jeg bruge skyl­le­middel ved kalkfrit vand?

Nej, du behøver ikke længere bruge skyllemiddel. Skyllemiddel anvendes til at neutralisere kalken ved tøjvask. Det bløde kalkfrie vand sørger for, at dit tøj og håndklæder forbliver bløde og lækre.

Kan jeg smage, at kalken er fjernet fra vandet?

Vandet vil blive blødere i smagen. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdheder. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – og samtidigt undgår du problemer med kalk.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg?

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så man kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken.

Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?

Så længe man primært fjerner kalk, er der ingen sundhedsrisici ved at fjerne det. I f.eks. Vestjylland er vandet næsten uden kalk helt naturligt og i lande som Tyskland har man fjernet kalken fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år.

Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdheder. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – og samtidigt undgår du problemer med kalk

Indlæs mere

Visit our international website

Stay on this website