Den ultimative løsning mod legionella

Safeshower M3 Safeshower M

Undgå legio­nella
Med BWT safes­hower

Vedva­rende beskyt­telse af dit varmtvands­sy­stem

Med BWT Safes­hower tilbyder vi den ulti­ma­tive løsning til bekæm­pelse af legio­nella. Anlægget sikrer vedva­rende beskyt­telse så du ikke længere skal bekymre dig om bakte­rier i dit brugs­vand.

Med fokus på at skabe et sikkert og sundt miljø, anvender Safes­hower en unik, kemifri metode til at elimi­nere legio­nella og andre bakte­rier i dit varme brugs­vand. Dette sikrer ikke kun beskyt­telse mod legio­nel­las­mitte, men bidrager også til at skabe et sikkert arbejds­miljø, uden behov for hånd­te­ring af farlige kemi­ka­lier.

De væsent­ligste fordele ved Safes­hower:

 • Få tryg­heden tilbage og undgå helt legio­nella
 • Benytter kun salt, vand og strøm
 • Du undgår udgifter til tempe­ra­tur­gym­na­stik og andre midler­tige løsninger

Dermed kan du nyde godt af både økono­miske fordele samt tilbyde et sikkert vand­miljø til brugerne af din bygning.

Ekstra tryghed med BWT service
Med et Safes­hower får du ikke kun en effektiv løsning til bekæm­pelse af legio­nella, men også tryghed gennem en servi­ce­af­tale, som sikrer profes­sionel vedli­ge­hol­delse af systemet. Dette frigører ressourcer og giver ro i sindet, da du ved, at dit vand­sy­stem er i sikre hænder.

BWT
Safes­hower

Sikkert vand­miljø UDEN FARLIG KEMI

BWT Safeshower M

Bekæmper legionella og andre bakterier

Effektiv bekæmpelse af legionella og andre bakterier i det varme brugsvand, samt biofilm der dannes i dit rørsystem

Ingen farlig kemi

Anlægget benytter kun salt, vand og strøm for at fungere. Det giver dig en tryg håndtering af anlægget.

Lav fremløbstemperatur

Mulighed for dispensation ved for lav fremløbstemperatur

Lavt vedligehold

Nem at installere og behøver kun et minimum af løbende vedligeholdelse
BWT Safeshower-anlægget anvender ingen farlig kemi, da anlægget kun skal bruge salt, vand og strøm for at produ­cere desin­fek­tions­væ­sken til bekæm­pelse af legio­nella. Det betyder økono­misk drift og sikkert miljø for drifts­per­so­nale og omgi­vel­serne.
 
Anlægget anvendes til bekæm­pelse af legio­nella og andre bakte­rier i varmt brugs­vand på syge­huse, svøm­me­haller, sports­haller, hoteller, boligkomplekser, pleje­hjem m.fl.

Ekstra tryghed med en BWT servi­ce­af­tale

Få første år gratis med Totalaftalen!

Med et BWT produkt er du garan­teret et speci­a­li­seret team der står bag dig hele vejen!

En servi­ce­af­tale til Safes­hower er obliga­to­risk og er din garanti for, at der altid er opsyn med dit anlæg.

BWT yder basis eller fuld service på anlægget, herunder kan du lave en saltaf­tale og 24 timers alarm­over­våg­ning.

Forbe­hand­ling og dose­ring
 sikrer problemfri drift

Vælg forbe­hand­ling og dose­ringskit til dit anlæg ud fra bygnin­gens vand­forbrug

For at sikre en problemfri drift af BWT Safeshower-​​​​​​​anlægget, skal vandet forbe­hand­les.

Forbe­hand­lingen spiller en vigtig rolle, idet Safeshower-​​​​​​​anlægget kræver blødt vand (0° dH) for at fungere opti­malt.

Valg af den rigtige dose­rings­pumpe er lige­ledes vigtig for at sikre, at den korrekte mængde desin­fek­tions­væske tilføres dit vand­sy­stem.

Dose­ring­skit

Vi anbe­faler tre dose­rings­pumper, herunder Grundfos DDC 6-10, DDA 12-10, og DDA 17-7, som alle er designet til præcist at styre dose­rings­pro­cessen og sikre, at desin­fek­tions­væ­sken blandes korrekt.

Vælg ud fra dit vand­for­brug:

 • BWT dose­ringskit 6-10 (18 m3/d)
 • BWT dose­ringskit 12-10  (36 m3/d)
 • BWT dose­ringskit 17-7 (51 m3/d)

Safes­hower anlægget kan konfi­gu­reres til at behandle flere varmvand­skredse med flere pumper.

Doseringspumpe monteret på BWT Safeshower M broadway engineering

Nemt i gang – leje af BWT Safes­hower på måneds­basis

BWT tilbyder leje af desin­fek­tions­anlæg til legio­nel­la­be­kæm­pelse på måneds­basis.

Fordele ved at leje:

 • Kom hurtigt i gang uden en større inve­ste­ring
 • Fast månedlig beta­ling via PBS
 • Servi­ce­af­tale med alt inklu­deret
Customer service
Customer service

Få vedvarende beskyttelse med BWT Safes­hower 

Bliv legionella kvit og få et trygt vandmiljø. Kontakt vores BWT rådgi­vere så giver de dig et gratis tilbud på drift og instal­la­tion.

Spørgsmål og svar om BWT Safes­hower

Er det farligt at drikke det varme vand efter et Safeshower anlæg er installeret?

Nej - kommer du til at drikke det varme vand skal du ikke være urolig. Desinfektionsvæsken som anlægget producerer er ikke sundhedsskadelig.

Skal Safeshower anlægget serviceres?

Ja - service er obligatorisk da anlægget kræver systematisk vedligehold for at sikre korrekt drift.

BWT yder time eller total service på anlægget, herunder kan BWT tilbyde saltaftale og alarmovervågning.

Vil vandet lugte når anlægget kører?

Vandet kan få en svag lugt af klor når desinfektionsvæsken bekæmper bakterierne. Så det er kun et godt tegn på at du er ved at slippe af med legionellabakterierne. Når bakterierne er bekæmpet er vandet lugtfrit.

Hvilken forbehandling og doseringspumpe skal jeg vælge?

Forbehandling:
For at sikre optimal ydeevne, er det vigtigt at vælge den rette forbehandling. Du vælger mellem 2 løsninger alt efter det vandforbrug som er nødvendigt i bygningen:

 1. BestProtect 2XL filter, som monteres på siden af anlægget.
 2. KVD 613 blødgøringsanlæg anbefales til større anlæg.

Dosering:
Alle modeller i Safeshower-serien (M3, M3-X, M9, M15) har krav om montering af doseringspumpe. En doseringspumpe monteres for hver varmeunit og sikrer at desinfektionsvæsken doseres korrekt.

Vores BWT eksperter kan rådføre dig om hvilken forbehandling og doseringspumpe der passer til dit behov.

Weitere laden

Visit your local website

Stay on this website