Tempereret vand i din pool

Effektiv poolopvarmning med simpel investering

Pool opvarmning fra BWT - varmepumper Pool opvarmning fra BWT - varmepumper

Pool opvarmning

Med poolopvarm­ning er du sikker på altid at have lækkert og varmt vand i din pool

De færreste er glade for kolde dukkerter – især ikke, hvis det er i deres egen pool! En varme­pumpe til pool løser det problem, så du nemt kan få styr på opvarm­ningen af din pool.

En drift­sikker løsning
Sådan kan du altid hoppe i en lækker og varm pool! Varme­pumper til pool gør pool­op­varm­ning nemt og problem­frit for dig, uanset om du har en lille eller en stor pool. Varme­pumper til pool er støjsvage, drifts­sikre, fuldau­to­ma­tiske og nemme at indstille, de er din garanti for, at din pool altid har den ønskede tempe­ratur.

Find den rigtige model
Hvilken varme­pum­pe­model, skal du vælge til pool­op­varm­ning? Det afhænger af, hvor stor din pool er, og hvilken udetem­pe­ratur der er. Jo flere kW din varme­pumpe har, jo længere kan din pool holde tempe­ra­turen.

I skema­erne nedenfor kan du blive klogere på, hvor mange kW en varme­pumpe skal have for at opvarme din pool, når uden­dørstempe­ra­turen er henholdsvis 15 og 25 °C.

Husk over­dæk­ningen
Når du vælger varme­pumpe til pool­op­varm­ning, skal du være opmærksom på, at varme­tabet er stort, hvis din pool er dårligt afdækket, ikke tildækket eller er udsat for meget vind og blæst. Tænk det derfor ind i dit valg af varme­pumpe.

Andre over­vej­elser
Overvej også, om du kun skal bruge din pool i sommer­sæ­sonen, eller om den skal have pool­op­varm­ning hele året. Se vores udvalg af varme­pumper i vores shop, eller bliv ringet op, så kan vi hjælpe dig med at vælge den helt rigtige varme­pumpe til ­op­varm­ning af din pool.

Dine fordele med en varme­pumpe til poolen

 • Du får tempe­reret bade­vand i din pool året rundt
 • Du får en løsning, som kan tilpasses dine behov
 • Du får en løsning som kan anvendes til alle pool­typer
 • Du får en ener­gibe­spa­rende løsning
Hvilken varmepumpe bør jeg vælge?
Pool opvarmning fra BWT

BWT MYPOOL INVERTER VARME­PUMPE

Varme­pumpen anbe­fales til pools på mellem 14-​70m3.

Her er de bedste fordele, du kan se frem til:

 • Forlænget bade­sæson
 • Auto­ma­tisk varme­re­gu­le­ring
 • Lavt strøm­for­brug
 • Støjsvag

Vælg mellem 6 forskel­lige modeller:

5.0kW, 6,2kW, 8,0kW, 9,6kW, 12,5kW og 16,5kW.

BWT MYPOOL INVERTER varmepumpe

BWT MYPOOL VARME­PUMPE

Varme­pumpe til frit­stå­ende bassiner og spa på mellem 2-28 m3.

Her er de bedste fordele, du kan se frem til:

 • Prak­tisk og kompakt
 • Forlænget bade­sæson
 • Nem betje­ning
 • Instal­la­tion på få minutter

Vælg mellem 2 forskel­lige modeller:

2,5kW og 5,8kW

 
BWT MYPOOL varmepumpe til pool

Hvilken varme­pumpe skal jeg vælge?

Når du skal vælge din varme­pumpe, bør du være opmærksom på 2 ting:

1. Stør­relsen på din pool
2. Den ønskede varme­ef­fekt

Det handler altså om at se på stør­relsen af din pools vand­over­flade og hvor kraftig en opvarm­ning du ønsker.

I tabel­lerne nedenfor kan du se, hvordan stør­relsen på din pool og varme­ef­fekten påvirker hvor lang tid, det vil tage at varme poolen op.

Vigtigt:
En pool med overløb kræver en højere varme­ef­fekt end en pool med skimmer på grund af den større vand­over­flade og det dermed større varmetab ved fordamp­ning. Vores pool­eks­perter kan hjælpe dig i valget af den rigtige varme­punpe.

Find den rigtige varmepumpe

… så den passer til din pools størrelse og udetemperaturen

 

Uden­dørstem­pe­ratur 25°C:

Varme­ef­fekt  Pool stør­relse

10m³  20m³ 30m³  40m³  50m³  50m³ 
 5 kW    02t 20min       04t 40min       07t 00min         09t 20min       11t 35min       13t 55min   
 9 kW    01t 20min    02t 35min    03t 55min    05t 10min    06t 25min    07t 45min
 12 kW    01t 00min    01t 55min    02t 55min     03t 50min     04t 50min     05t 50min 
 15 kW    01t 45min    01t 30min     02t 20min     03t 05min     03t 50 min     04t 45min
 18 kW    00t 38min    01t 15min    01t 55min       02t 35min     03t 10min    03t 50min 
 21 kW    00t 33min    01t 05min     01t 40min    02t 10min    02t 45min      02t 55min 
 24 kW    00t 29min    00t 58min     01t 25min     01t 55min    02t 25min    02t 55min 
 28 kW    00t 24min    00t 48min     01t 15min     01t 40min    02t 05min    02t 30min

 

Uden­dørste­me­ratur 15°C:

Varme­ef­fekt Pool stør­relse

10m³ 20m³ 30m³ 40m³ 50m³ 50m³
5 kW     03t 10min    06t 20min    09t 30min     12t 40min    15t 50min    19t 00min
9 kW    01t 45min    03t 30min       05t 15min       07t 00min       08t 50min       10t 35min   
12 kW    01t 20min    02t 35min    03t 55min    05t 10min    06t 30min    07t 45min
15 kW     01t 15min        02t 25min    03t 40min    04t 55min    06t 15 min    07t 20min
18 kW    00t 50min    01t 40min    02t 35min    03t 25min    04t 15min    05t 10min
21 kW    00t 45min    01t 30min    02t 15min    03t 00min    03t 45min    04t 30min
24 kW    00t 39min    01t 20min    02t 00min    02t 40min    03t 15min    03t 55min
28 kW    00t 33min    01t 05min    01t 40min    02t 15min    02t 50min    03t 20min

Reducér varme­for­bruget

... med et poolcover eller overdækning

Med et pool­cover eller en poolover­dæk­ning kan varme­forbruget på solrige dage redu­ceres med omkring to tred­je­dele ved at redu­cere fordamp­ningen.

Nøgletal
Målingen af den opnåede ener­gi­ge­vinst udtrykkes med præsta­tions­ko­ef­fi­ci­enten COP – præsta­tions­ko­ef­fi­ci­enten. Denne værdi repræ­sen­terer forholdet mellem den elek­triske driv­kraft, der bruges til den brug­bare varme.

Speci­fikt:
Ved effekt nummer 5 omdannes en kilowatt-time elek­trisk energi til fem kilowatt-­timer termisk energi. I tilfælde af luft-til-vand varme­pumper er dette direkte afhæn­gigt af den respek­tive luft­tem­pe­ratur.

En reali­stisk sammen­lig­ning af COP af forskel­lige modeller er kun muligt under de samme forhold af omgi­vel­ses­tem­pe­ra­turen. Varme­pumper af høj kvalitet har en luft­tem­pe­ratur på 16 grader Celsius og en vand­tem­pe­ratur på 25 grader Celsius med en COP-værdi på ca. 5 eller mere.

Bliv ringet op af én af vores pool­eks­perter

... og få en gratis og ufor­plig­tende snak om dit pool­pro­jekt.

Få pooleksper­ternes bedste guides, tips og tricks til pool

Læs alt om vand­pleje, rengø­ring og vedli­ge­hol­delse.

Visit your local website

Stay on this website