Få det bedste ud af dit postevand

Filterkander og filtre

Med en BWT filterkande kan du forvandle dit postevand til velsmagende mineralvand, og få bedre smag og aroma i din the og kaffe.
Besøg vores webshop
kvinde, filterkande, aqualizer, filter, vand kvinde, filterkande, aqualizer, filter, vand

Filter­kander og filtre

BWT Vand

Tilpas dit postevand til din livstil

Med en BWT filter­kande kan du tilpasse dit vand til dine ønsker og behov, ved filtre­ring af dit poste­vand. Filtre­ring af dit poste­vand kan beskytte dine hushold­nings­ap­pa­rater mod kalk­af­lej­ringer, ved redu­ce­ring af kalkind­holdet. Desuden kan du filtrere dit poste­vand for uønskede stoffer som tung­me­taller, for bedre smag og hygiejne. Den paten­te­rede BWT-filterteknologi forbedrer dit poste­vand, så du får mere ud af dit vand. Find din favorit, og slip for dårlig smag i dit drik­ke­vand.

Optimer dit vand og pas på miljøet

Med en BWT filter­kander er du også med til at passe på miljøet ved at redu­cere plastik­for­bruget. Deru­d­over sparer du vores planet for et unød­ven­digt stort CO2-​udslip, da flaske­vand oftest trans­por­teres over ekstremt lange afstande, inden produktet lander i dit køle­skab.

Begge filter­kander passer i de fleste køle­skabs­døre, så du kan have koldt filtreret vand hele tiden.Vidste du at man kan få monteret et vandfilter under vandhanen?

Nyd velsmagende filtreret vand, direkte fra din vandhane med et BWT vandfilter

Går du med overvejelser om at filtrere dit postevand? Vores vand er ikke altid tilgængeligt i den kvalitet, som vi går og drømmer om. En BWT filterkande er ikke din eneste mulighed. Med et BWT filter under vandhanen, får du velsmagende filtreret vand direkte fra din vandhane. BWT vamdfiltre er til dig, der ikke vil nøjes og ønsker at sætte præg på vandet fra din vandhane. Uanset om du bor i lejlighed eller hus, har du og din familie adgang til filtreret BWT vand.

Dit vand. Dit valg.

bwt vand, mand, installation, montering, vandfilter, filter, filtrering, bwt vand, vandfilter, filter, filtrering, installation, montering, vandhane

Magnesium-​teknologien fra BWT

Fremhæv smag med magnesium
 

Filter­tek­no­lo­gien Magne­sium Mine­ra­lized Water fra BWT beskytter mod kalk på en hidtil uset måde, stort set uden at ændre vandets samlede mine­ra­lind­hold, dvs. indholdet af kalcium og magne­sium. I den paten­te­rede proces ombyttes en del af det kalcium, der er i drik­ke­vandet, med mine­ralet magne­sium.

På denne måde hjælper du krop­pens magne­si­um­ba­lance på vej på den smarte måde. Magne­sium under­støtter både vores fysiske og mentale ydeevne og krop­pens muskler, men er samtidig også en vigtig smags­bærer. Vand, der er mine­ra­li­seret med magne­sium, smager ikke kun godt, men løfter også smags­op­le­velsen i te og kaffe. Magnesium er et vigtigt mineral for mennesker, da vores krop ikke selv kan producere det. Det daglige behov er på ca. 300 mg*, men kroppens behov kan være højere i særlige situationer, som f.eks. stress. Derfor er det vigtigt, at vi dagligt tilfører kroppen magnesium gennem det, vi spiser og drikker.

Magne­si­um­mi­ne­ra­li­seret vand inde­holder desuden mindre kalk, hvilket beskytter hushold­nings­ap­pa­rater såsom elkedler og kaffe­ma­skiner mod at kalke til. Filt­er­funk­tionen redu­cerer desuden lugt- og smags­for­styr­rende stoffer såsom tung­me­taller og orga­niske uren­heder.

Hvordan virker et vandfilter?

Et finma­sket filtervæv fjerner grove uren­heder og indfanger partikler. Den paten­te­rede BWT-ionbytter optager kalk og tung­me­taller som bly eller kobber og ombytter dem med magne­si­u­mioner. Denne revo­lu­tio­ne­rende tekno­logi beskytter hushold­nings­ap­pa­rater effek­tivt mod kalk­af­lej­ringer, da det hård­heds­dan­nende kalcium erstattes af magne­sium. Samtidig fjernes lugt- og smags­for­styr­rende stoffer som bly og kobber. Filtret beskytter mod tilkal­k­ning, og den ekstra mine­ra­li­se­ring med magne­sium forbedrer smagen og gør det filtre­rede vand til det oplagte valg til bryg­ning af kaffe og te.
magnesium, filtrering, filtreringsproces, filterkande, bwt, bwt vand
magnesium, filtrering, filtreringsproces, filterkande, bwt, bwt vand
BWT Magnesium Mineralized Water - filtreringsproces

Tag testen:
Hvilket BWT blød­gø­rings­anlæg passer til dig?

 

Ønsker du dig kalkfrit vand alle døgnets timer eller er det kun nødven­digt i dagsti­merne? Er du til features og digi­tale fordele som app-​styring eller funk­tioner, der beskytter dit hjem mod vand­skader? Eller har du kun behov for de kalkfrie fordele, men ikke nødven­digvis digi­tale løsninger og app-​styring?

 

Tag testen og få svar på hvilket BWT blød­gø­rings­anlæg, der passer til din husstand!

bloedgoering

Ofte stillede spørgsmål om filterkander

Hvad skal jeg være opmærksom på, første gang jeg bruger en filterpatron, og når jeg skifter filterpatron?

Inden første brug eller efter skift af filterpatronen skal kanden, tragten og låget på BWT filterkandesystemet rengøres grundigt med opvaskemiddel og skylles grundigt med varmt vand. Sørg for ikke at bruge skurende rengøringsmiddel eller en skuresvamp, da dette kan efterlade ridser på BWT filterkanden. Kanden og tragten kan gå i opvaskemaskinen. Låget må ikke vaskes i opvaskemaskinen.

For at sikre en optimal filterfunktion anbefaler vi, at du lægger den nye filterpatron i blød i vand fra hanen i fem minutter, og at du derefter kasserer dette vand.

Sæt derefter den nye filterpatron i tragten i filterkandesystemet med et let tryk.

Hvis filterkanden er udstyret med det automatiske fyldningssystem ""Easy-Fill"" i låget, skal låget ikke tages af ved påfyldning. ""Easy-Fill""-systemet åbnes automatisk, når vandstrålen rammer åbningen, og den lukker automatisk igen efter påfyldningen.

Hæld det første filtrerede vand væk, og fyld nyt vand på BWT filterkandesystemet. Der kan i begyndelsen være små sorte partikler i vandet. Det er helt uskadeligt aktivt kul, der er blevet skyllet ud af filtret. Vi anbefaler dog at påfylde nyt vand, indtil vandet er klart og fri for partikler. BWT filterkandesystemet er nu klar til brug. "

Hvordan påfylder jeg bedst filterkanden?

Sæt "Easy-Fill"-åbningen direkte under vandhanen, og vip vandfiltret let fremad for at undgå vandsprøjt. Tænd for vandet, og ret vandstrålen mod klappens forreste åbningsside. Fyld tragten helt op, hvis det er muligt. Filterpatronen gennemstrømmes nu automatisk af vandet.

Hvor kan jeg købe filterpatroner?

Du kan købe filterpatroner i en række helsebutikker eller i vores webshop.

Hvordan fungerer det elektroniske display for filterskift "Easy-Control"?

Modell A

Tischwasserfilter FAQEasy-Control tæller antallet af påfyldninger og brugstiden helt nøjagtigt og påminder dig om, at filterpatronen skal udskiftes, i form af et blinkende display. Bemærk!

Easy-Control viser antallet af påfyldninger (tragtens volumen er forskellig i de enkelte BWT-filterkandesystemer) og ikke, hvor mange liter vand der er blevet filtreret. Filterpatronen skal dog udskiftes senest hver fjerde uge, også selvom dens kapacitet (antallet af fyldninger) endnu ikke er nået.

Det blinkende Easy-Control-display påminder dig herom..

  

Modell B

Easy-Control"" tæller brugstiden (28 dage) helt nøjagtigt og påminder dig om, at filterpatronen skal udskiftes, i form af et blinkende display. Ibrugtagning Når filterkanden tages i brug første gang, blinker displayet for udskiftning. Hold knappen inde i tre sekunder. Displayet indstilles herefter automatisk til 100 %, og

""Easy-Control"" er nu klar til brug. Tællefunktion Efter de første syv dages brug slukker den første bjælke på displayet for at angive, at der er 75 % brugstid tilbage. Efter 14 dage slukker den anden bjælke for at angive, at halvdelen af brugstiden er tilbage.

Hvis den tredje bjælke forsvinder efter 21 dage, er der 25 % brugstid tilbage. Udskiftning af filterpatronen: Efter 28 dage er den maksimale brugstid nået. Displayet begynder at blinke. Dette angiver, at filterpatronen skal udskiftes. Når den nye filterpatron er blevet sat i, skal du holde knappen inde i tre sekunder. Tælleren indstilles herefter automatisk til 100 %.

  Tischwasserfilter 

Modell C

Tischwasserfilter FAQDu kan på det manuelle display for filterskift selv indstille datoen for næste udskiftning af filterpatronen. Husk dog, at filterpatronen skal udskiftes senest hver fjerde uge. Det manuelle display for filterskift består af to drejelige ringe.

Den øverste ring viser dagen, og den nederste viser måneden. Du kan indstille datoen for udskiftning af filterpatronen ved at dreje ringene, så måned og dag for udskiftningen peger opad. 

 

Hvad er magnesium?

Magnesium er et vigtigt mineral for mennesker, da vores krop ikke selv kan producere det. Det daglige behov er på ca. 300 mg (iht. Deutsche Gesellschaft für Ernährung), men kroppens behov kan være højere i særlige situationer, f.eks. ved stress. Magnesium understøtter både vores fysiske og mentale ydeevne og kroppens muskler, men er samtidig også en vigtig smagsbærer. BWT Magnesium Mineralized Water er det daglige ekstra kick til din magnesiumbalance.

Hvor lang tid holder filterpatronerne?

For at sikre en optimal filtervirkning skal filterpatroner udskiftes senest hver fjerde uge. Hvis Easy-Control (model A) allerede viser 100 fyldninger på displayet, inden der er gået fire uger, skal filterpatronen dog udskiftes, inden der er gået fire uger. Dette angives i form af en blinkende filterpatron på displayet. 

Tischwasserfilter

Hvad skal jeg være opmærksom på ved min filterkande?

 • Udsæt ikke kanden eller filterpatronen for direkte sollys.
 • Filtrer maksimalt otte til ti liter vand pr. dag.
 • Brug kun koldt vand fra hanen, som opfylder de lovmæssige krav til drikkevand. Filterkander fra BWT er ikke egnede til at behandle alt slags vand.
 • Vi anbefaler, at det filtrerede vand koges først, hvis personer med svækket immunforsvar skal drikke det, eller det skal bruges til tilberedning af babymad.
 • Brug ikke skurende rengøringsmiddel til at rengøre filterdelene.
 • Hvis filterkandesystemet ikke skal bruges i længere tid, anbefaler vi, at det opbevares i køleskabet.
 • Hvis systemet ikke skal bruges i mere end to dage, f.eks. hen over en weekend, anbefaler vi, at du hælder den første påfyldning af vand væk og påfylder filterkanden med vand igen.
 • Hvis filterkanden ikke skal bruges i mere end to uger, skal filterpatronen udskiftes. 

Hvornår fungerer BWT filterpatronen?

Drikkevandet filtreres i fire trin i BWT filterkanderne:

Trin 1: Partikler bortfiltreres fra vandet.

Trin 2: Vandet behandles på følgende måde, alt efter hvilken filterpatronteknologi du bruger:

 • Soft Filtered Water: Indholdet af kalk og tungmetaller reduceres.
 • Soft Filtered Water Extra: Indholdet af kalk og tungmetaller reduceres kraftigt.
 • Magnesium Mineralized Water: Indholdet af kalk og tungmetaller reduceres, og kalciumioner byttes ud med magnesiumioner.
 • Magnesium Mineralized Water + ZINC: Indholdet af kalk og tungmetaller reduceres, kalciumioner byttes ud med magnesiumioner, og vandet tilsættes zink.
 • Balanced Alkalized Water: Indholdet af tungmetaller reduceres, og vandets pH-værdi øges til >8,5.

Trin 3: Lugt- og smagsforstyrrende stoffer såsom klor og bestemte organiske urenheder bortfiltreres fra vandet.

Trin 4: Vandet finfiltreres.

Hvordan er min BWT filterkande med til at beskytte mod kalkaflejringer i min bolig?

Den særlige BWT patenterede teknologi, der også anvendes i filterkander fra BWT, sikrer bl.a. en effektiv beskyttelse mod kalkaflejringer. Dette er f.eks. tilfældet, når det filtrerede vand bruges i kaffemaskiner eller elkedler. Vandet i en filterkande blødgøres ikke på klassisk vis, men det "afkarboniseres". Den totale hårdhed (midlertidige hårdhed), der er bundet til karbonathårdheden, udskiftes her med hydrogen, og samtidig sænkes vandets pH-værdi. Ved en klassisk blødgøring bliver den totale hårdhed (både den midlertidige og den permanente) sænket. Effekten er den samme: Vandet optimeres, og dine apparater er beskyttet mod skadelige kalkaflejringer.

Hvor og hvor længe kan jeg opbevare det filtrerede vand?

 • Det er bedst at opbevare det filtrerede vand i køleskabet.
 • Vores modeller kan stå i de fleste køleskabsdøre.
 • Det filtrerede vand må maks. opbevares i 24 timer.

Hvis vandet står mere end 24 timer i kanden, skal det hældes væk, og der skal påfyldes nyt, friskt vand. 

Tischwasserfilter FAQ

Hvordan vedligeholder jeg bedst muligt mit filtersystem?

 • Rengør BWT Magnesium Mineralizer én gang om ugen med mildt sæbevand, og skyl den grundigt med varmt vand. Sørg for ikke at bruge skurende rengøringsmiddel eller en skuresvamp, da dette kan efterlade ridser på vandfiltersystemet. Kanden og tragten kan gå i opvaskemaskinen.
 • Når du bruger BWT vandfiltersystemet, kan der især på låget til BWT vandfiltersystemet dannes kalkaflejringer i form af pletter, når vanddråber tørrer ind. Sådanne kalkpletter kan fjernes med almindelig kalkfjerner. Låget inkl. ""Easy-Control"" må ikke vaskes i opvaskemaskinen.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Hvordan fjerner jeg "Easy-Control", så jeg kan rengøre låget?

Vi anbefaler som udgangspunkt, at du lader låget med "Easy-Control" sidde og rengør det manuelt, da "Easy-Control" ikke må komme i opvaskemaskinen. Hvis "Easy-Control" skal fjernes helt fra låget, skal du med en skruetrækker trykke fra lågets underside mod den let fremstående plaststrop og forsigtigt trykke "Easy-Control" ud i retning opad. "Easy-Control" kan nemt klikkes på plads igen.
Optidate
Optidate

Indeholder det materiale, som filterkanderne og filterpatronerne fremstilles af, BPA (bisphenol-A)?

Nej. Hverken filterkander eller filterpatroner fremstilles af plastmateriale, som afgiver blødgøringsmidler såsom BPA til vandet. Dette overvåges strengt i form af kontroller fra uafhængige laboratorier. Filterkanderne består af SAN og ABS, og der anvendes PP og PPS ved fremstillingen af filterpatroner.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Hvordan sikres det, at filterpatronerne er af høj kvalitet?

Vores produktionsfaciliteter i Østrig og Tyskland overholder de strenge ISO-retningslinjer og hygiejneforskrifterne i henhold til HACCP-konceptet og kontrolleres løbende af uafhængige kontrollanter. For at opfylde de allerhøjeste krav til hygiejne steriliseres vores filterpatroner, hvorefter de tilsættes en lille smule sølv i henhold til standarderne fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Dermed sikrer vi en konstant høj kvalitet. Det er vores måde at sikre helt rent drikkevand på.
HACCP
HACCP

Hvad består filtergranulatet af?

Vores filtergranulat består af en nøje udvalgt blanding af aktivt kul og ionbyttere. Takket være dets overfladestruktur binder det aktive kul smagspåvirkende stoffer som klor og klorforbindelser til sig. Ionbytterne optager kalkdannende stoffer og tungmetaller som bly og kobber og fjerner dem dermed fra det filtrerede vand.

I Magnesium Mineralized Water bruges den patenterede magnesiumteknologi i BWT filtergranulatet. Denne medfører, at der afgives magnesiumioner i stedet for kalciumioner til det filtrerede vand. På denne vis sænkes pH-værdien mindre end ved almindelige filterkander. Resultatet er mere velsmagende vand og dermed mere velsmagende mad og drikke.

Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Hvor produceres filterpatronerne og filtersystemerne?

Alle vores vandfilterpatroner produceres i Mondsee i Østrig på et topmoderne produktionsanlæg. Dette er underlagt strenge løbende kvalitetskontroller. Filtersystemerne produceres i Tyskland og opfylder takket være stemplet "Made in Germany" de allerhøjeste krav til både materialer og forarbejdning.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Hvor lang tid holder BWT filterpatronerne?

Hvis de opbevares korrekt, kan originale BWT filterpatroner opbevares i flere år. Sådan opbevarer du dine filterpatroner korrekt:

 • Ved en temperatur mellem 1 °C og 40 °C.
 • Filterpatronerne skal altid opbevares i den originale emballage inden brug.
 • Filterpatronerne skal opbevares koldt, tørt og uden for direkte sollys. 
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Bortfiltrerer eller reducerer BWT filterpatronen indholdet af fluor i vandet?

Nej. BWT filterpatronen bortfiltrerer eller reducerer ikke indholdet af fluor i vandet.
Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ

Hvad gør jeg med de brugte filterpatroner?

Overhold altid de lokale bestemmelser vedrørende bortskaffelse!

Filterpatroner og filterfyldninger: Bortskaf brugte filterpatroner og filterfyldninger sammen med det almindelige husholdningsaffald.

Emballagemateriale: Læg folie og pap i skraldespandene til hhv. pap og plast. Dette er med til at skåne miljøet.

Filterkandesystem: Aflever filterkandesystemet på din lokale genbrugsstation. Dette er med til at skåne miljøet. ""Easy-Control""-displayet for filterskift er elektronisk udstyr, som skal bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser for elektrisk og elektronisk affald. Displayet kan tages ud af låget ved at sætte en skruetrækker i kanten af ""Easy-Control"". ""Easy-Control"" skal kun fjernes fra låget i forbindelse med bortskaffelse."

Tischwasserfilter FAQ
Tischwasserfilter FAQ
Indlæs flere

Visit your local website

Stay on this website