Restaurant, kantine, café og kaffe

Kombi- og konvektionsovne

Det rette vandfilter sikrer maksimal beskyttelse af ovnen og en perfekt smagsoplevelse.
Kontakt os

Kombi- og konvektionsovne

BWT VAND

Få et bedre resultat med den reneste damp til din ovn

Selv de nyeste højtek­no­lo­giske indu­stri­elle appli­ka­tioner er afhæn­gige af korrekt behandlet vand. Ethvert over­flø­digt element i vandet redu­cerer nemlig produk­ti­vi­teten og begrænser ydelsen, som i værste fald forringer madlav­ningen og bagningen. Med et BWT filter til kombi-​og konven­tions­ovne kan du opti­mere smags­op­le­velsen med den reneste damp. Resul­tatet afhænger i den grad af vand­kva­li­teten og med et BWT filter, der produ­cerer det reneste vand, har du den perfekte forud­sæt­ning for den opti­male damp til madlav­ningen.

 

 

BWT Bestaqua 14 ROC HORECA - Det bedste vand til HORECA-branchen

ROC your water - med BWT Bestaqua 14 ROC HORECA

BWT bestaqua 14 ROC sætter nye stan­darder inden for vandop­ti­me­ring til HORECA-​​bran­chen. Aldrig har det været så nemt, drifts­sik­kert og omkost­nings­ef­fek­tivt at behandle lokalt drik­ke­vand og opnå rent vand til speci­fikke behov i føde­va­re­sek­toren.

BWT bestaqua 14 ROC er særligt udviklet til HORECA-​​bran­chen. Anlægget er ideelt til at produ­cere meget rent vand til f.eks. dampovne, ister­ning­ma­skiner eller opva­ske­ma­skiner.

Med BWT bestaqua 14 ROC får du den bedste vand­kva­litet, færre udgifter til rengø­ring, mindre nedetid og mulighed for store bespa­relser på vedli­ge­hol­delse og repa­ra­tion.

Læs mere om BWT Bestaqua 14 ROC HORECA
Roc-14_produktnyhed

En kalkfri dampovn giver perfekte resultater

Vandværksvand er køkkenmaskinernes værste fjende.

Vandets kalk-og mineralindhold forårsager ofte driftsproblemer, servicebesøg og dyre reparationer eller udskiftninger.

Med ROC 14 strømmer BWT vand gennem dampovnen og beskytter maskinen mod kalk. ROC 14 leverer fortrinlige resultater i køkkenet.

Læs mere om BWT Bestaqua 14 ROC HORECA
bagvaerk-dampovn

Innova­tion til perfekt vand

Indtryk, smag og kvalitet går hånd i hånd, når ROC 14 er på banen. Med anlægget går du ikke på kompromis med resul­tatet og du får længere levetid på dine maskiner.

Anlægget er ideelt til at produ­cere meget rent vand til f.eks.:

  • dampovne
  • ister­ning­ma­skiner
  • opva­ske­ma­skiner
  • kaffe­ma­skiner (med mine­ra­li­se­rings­filter)
Læs mere om BWT Bestaqua 14 ROC HORECA
bestaqua-14-roc-grafik

Bestmax filter-​ Effektiv vandop­ti­me­ring og kalk­be­skyt­telse

Bestmax filtret fjerner kalk og andre uønskede partikler i vandet. Dette sikrer konstant smag­fuldt vand af høj kvalitet og en højty­dende ovn. Filteret sikrer også maksimal beskyt­telse af ovnen, da denne ikke kan tåle at blive blokeret med kalk­be­læg­ninger. Filtret kræver et minimum af plads og kan udskiftes uden brug af værktøj. Bestmax er et enkelt, hygiej­nisk og alsi­digt engangs­filter, der er særligt udviklet til vending-​og restau­ra­tions­bran­chen.
Læs mere
BWT bestmax BWT bestmax

Fordele ved BWT vand i restaurant, kantine café og kaffe

Produkter

Kontakt og Service

BWT Historier

Welcome to the danish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the danish website.

Continue on international site
Choose another country