Restaurant, kantine, café og kaffe

Kombi- og konvektionsovne

Det rette vandfilter sikrer maksimal beskyttelse af ovnen og en perfekt smagsoplevelse.
Kontakt os

Kombi- og konvektionsovne

BWT VAND

Få et bedre resultat med den reneste damp til din ovn

Selv de nyeste højtek­no­lo­giske indu­stri­elle appli­ka­tioner er afhæn­gige af korrekt behandlet vand. Ethvert over­flø­digt element i vandet redu­cerer nemlig produk­ti­vi­teten og begrænser ydelsen, som i værste fald forringer madlav­ningen og bagningen. Med et BWT filter til kombi-​og konven­tions­ovne kan du opti­mere smags­op­le­velsen med den reneste damp. Resul­tatet afhænger i den grad af vand­kva­li­teten og med et BWT filter, der produ­cerer det reneste vand, har du den perfekte forud­sæt­ning for den opti­male damp til madlav­ningen.

 

 

BWT Bestaqua 14 ROC HORECA - Det bedste vand til HORECA-branchen

ROC your water - med BWT Bestaqua 14 ROC HORECA

BWT bestaqua 14 ROC sætter nye stan­darder inden for vandop­ti­me­ring til HORECA-​​bran­chen. Aldrig har det været så nemt, drifts­sik­kert og omkost­nings­ef­fek­tivt at behandle lokalt drik­ke­vand og opnå rent vand til speci­fikke behov i føde­va­re­sek­toren.

BWT bestaqua 14 ROC er særligt udviklet til HORECA-​​bran­chen. Anlægget er ideelt til at produ­cere meget rent vand til f.eks. dampovne, ister­ning­ma­skiner eller opva­ske­ma­skiner.

Med BWT bestaqua 14 ROC får du den bedste vand­kva­litet, færre udgifter til rengø­ring, mindre nedetid og mulighed for store bespa­relser på vedli­ge­hol­delse og repa­ra­tion.

Læs mere om BWT Bestaqua 14 ROC HORECA
Roc-14_produktnyhed

En kalkfri dampovn giver perfekte resultater

Vandværksvand er køkkenmaskinernes værste fjende.

Vandets kalk-og mineralindhold forårsager ofte driftsproblemer, servicebesøg og dyre reparationer eller udskiftninger.

Med ROC 14 strømmer BWT vand gennem dampovnen og beskytter maskinen mod kalk. ROC 14 leverer fortrinlige resultater i køkkenet.

Læs mere om BWT Bestaqua 14 ROC HORECA
bagvaerk-dampovn

Innova­tion til perfekt vand

Indtryk, smag og kvalitet går hånd i hånd, når ROC 14 er på banen. Med anlægget går du ikke på kompromis med resul­tatet og du får længere levetid på dine maskiner.

Anlægget er ideelt til at produ­cere meget rent vand til f.eks.:

  • dampovne
  • ister­ning­ma­skiner
  • opva­ske­ma­skiner
  • kaffe­ma­skiner (med mine­ra­li­se­rings­filter)
Læs mere om BWT Bestaqua 14 ROC HORECA
bestaqua-14-roc-grafik

Bestmax filter-​ Effektiv vandop­ti­me­ring og kalk­be­skyt­telse

Bestmax filtret fjerner kalk og andre uønskede partikler i vandet. Dette sikrer konstant smag­fuldt vand af høj kvalitet og en højty­dende ovn. Filteret sikrer også maksimal beskyt­telse af ovnen, da denne ikke kan tåle at blive blokeret med kalk­be­læg­ninger. Filtret kræver et minimum af plads og kan udskiftes uden brug af værktøj. Bestmax er et enkelt, hygiej­nisk og alsi­digt engangs­filter, der er særligt udviklet til vending-​og restau­ra­tions­bran­chen.
BWT bestmax BWT bestmax

Fordele ved BWT vand i restaurant, kantine café og kaffe

Produkter

Kontakt og Service

BWT Historier

Visit your local website

Stay on this website