Hvilket BWT produkt passer til dig?

Tag testen og find ud af hvilken BWT løsning, der passer til dit behov.
Tag testen!
hus-navigator hus-navigator

Får du det bedste ud af dit vand?

Nyd friskt filtreret vand, direkte fra dine vandhane med et BWT vandfilter
Udforsk vores vandfiltre til vandhanen
vandfilter Vandfilter

Slip for kalk med BWT vand

Silkeblødt BWT vand

Med et BWT anlæg får du kalkfrit vand i hele hjemmet. Vores anlæg reducerer kalkindholdet i vandet til et minimum, hvilket giver dig masser af fordele.
Få et gratis tilbud
bloedgoering-hus bloedgoeringsanlaeg

Produktkategorier

Innovativ vand­be­hand­ling fra BWT sikrer den bedst mulige vand­kva­litet i dit hjem.

Fra kælder til kvist, fra køkken til bruser og fra varme­an­lægget til husets bade­væ­relse.

Perlwasser Haus
Haus Familie

BWT vand i dit hjem

BWT VAND

Vandfiltre og anlæg til kalkbeskyttelse og smagsoptimering

Vores drik­ke­vand er en dyrebar ressource, som vi ikke bør tage for givet. Dog er vores drikke- og brugs­vand ikke altid tilgæn­ge­ligt i den kvalitet, som vi ønsker. Vi har gjort det til vores fornem­meste opgave, at omdanne dit vand til en kvalitet, der lever op til både smag og sikkerhed i hele hushold­ningen.

Vores blød­gø­rings­anlæg sørger for at du har kalkfrit vand i dit hjem. Vores helt nye intel­li­gente anlæg: BWT Perla, sørger yder­mere for at du slipper for ubeha­ge­lige vand­skader med indbyg­gede sensorer og alarmer. 

Hvis du bor i lejlighed kan du også godt få glæde af silke­blødt BWT vand. Vi har kalk­filtre til bruseren - Quick & Clean, som sørger for at holde bruse­om­rådet (fliser, badekar, glasvægge, arma­turer) fri for grimme kalk­af­lej­ringer.

Vores AQA drink vand­filtre til vand­hanen er til dig, som ikke vil nøjes og ønsker at sætte præg på ­vandet direkte fra din vand­hane. Find dit person­lige vand­filter uanset om du er på jagt efter en bedre smag, mindre kalk eller at redu­cere sprøj­te­gifte og bakte­rier.

Vores filter­kander med magne­sium er den smarte måde at booste din daglige magne­si­um­ba­lance. Mine­ralet magne­sium er essen­tielt for både din fysiske og mentale ydeevne. Menne­ske­kroppen har brug for 300 mg magne­sium dagligt, og ved fysisk akti­vitet er behovet endnu højere. Kroppen får det vigtige mineral fra føde­varer og væske.

Du kan også få BWT vand i dit varme­anlæg og opnå bekym­ringsfri og sikker drift af dit varme­anlæg.

Er du i tvivl om hvilken løsning, der passer til dig? Tag testen!

BWT PERLA - Prikken over i’et i det moderne hjem

Den nye gene­ra­tion af BWT anlæg har fokus på én ting. En nemmere hverdag. Med [email protected]​app kan du til enhver tid få det fulde over­blik over dit BWT anlægs status.

Med et gennem­ført design og en intel­li­gens i topklasse, værner BWT PERLA om både bruger­ven­lighed, hygiejne og sikkerhed. Det beskytter dit hjem mod vand­skader og sikrer høj hygiejne i dit drik­ke­vand. Den bruger­ven­lige [email protected]​app sørger for at fortælle dig om anlæg­gets tilstand eller når salt­ni­veauet er lavt. Med BWT PERLA inve­sterer du auto­ma­tisk i en nemmere hverdag.

Læs mere om BWT Perla og se priser
BWT Perla product image

Beskyt dit hjem mod vand­skader

Det er ingen fornø­jelse, at komme hjem til en vand­skade. Med vores nye innova­tive sikker­heds­sy­stemer passer du på hele hjemmet.

Nu kan du beskytte hele dit hjem mod vand­skader, uanset om du har et BWT PERLA, AQA life eller AQA basic. Kontakt os for at høre mere om vores nye sikker­heds­sy­stemer, der alle giver en hjæl­pende hånd til at mini­mere risi­koen for en vand­skade hos dig.

Læs mere om vores vandalarmer
AQA Guard Sensor

Typer af anlæg

Valg af anlæg afhænger af forbrugs­møn­ster. Fælles for vores anlæg er én ting: alle leverer silke­blødt BWT vand, så du kan nyde forde­lene ved mindre kalk i vandet.

Find ud af hvilket anlæg, der passer til dit behov

Se BWT anlæg og priser
tre-anlaeg

BWT vand i hanen

Har du nogensinde haft tanken om at forbedre dit vand? Vores vand er det ikke altid tilgængeligt i den kvalitet, som vi går og drømmer om.

Det kan du lave om på nu. BWT AQA drink vandfiltre er til dig, der ikke vil nøjes og ønsker at sætte præg på vandet fra din vandhane. Uanset om du bor i lejlighed eller hus, har du og din familie altid adgang til filtreret BWT vand.

Dit vand. Dit valg.

Nogle drømmer om sikkert og hygiejnisk vand, mens andre drømmer om vand uden kalk eller med essentielle mineraler for mere smag.

vandfilter

Hvilket BWT blød­gø­rings­anlæg passer til dig?

 

Ønsker du dig kalkfrit vand alle døgnets timer eller er det kun nødven­digt i dagsti­merne? Er du til features og digi­tale fordele som app-​styring eller funk­tioner, der beskytter dit hjem mod vand­skader? Eller har du kun behov for de kalkfrie fordele, men ikke nødven­digvis digi­tale løsninger og app-​styring?

 

Tag testen og få svar på hvilket BWT blød­gø­rings­anlæg, der passer til din husstand!

bloedgoering

BWT robotter til pools

BWT pool­ro­botter leverer en upåkla­gelig rengø­ring af din pool - lige fra krystal­klart vand til plet­frie over­flader

 

Bruger du også for lang tid på at rengøre poolen? Med BWT's pool­ro­botter sparer du tid på den besvær­lige rengø­ring, som ofte følger med en pool.

Vi har både APP-​styrede pool­ro­botter til private pools og avan­ce­rede profes­sio­nelle robotter til faghandel.

Pool Robot D300 Pool robot

Søger du infor­ma­tion om blød­gø­rings­anlæg?

Find det du søger herunder..

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder et blød­gø­rings­anlæg for rengø­ringen af mit hjem?

Med et blødgøringsanlæg fra BWT, vil du efter anbefalingerne have vand med 6 hårdhedsgrader – du vil have ”blødt” vand. Omfanget af afkalkning vil dermed være reduceret til et absolut minimum. Der vil stadig kunne ses aflejringer efter længere perioder uden rengøring, men det vil være væsentligt nemmere at holde genstridig kalk nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af arbejde.

Hvorfor anbe­faler vi at bibe­holde 6 hård­heds­grader i det blød­gjorte vand?

BWT’s blødgøringsanlæg kan i princippet levere vand med 0 hårdhedsgrader, men vi anbefaler altid at anlægget indstilles til 6 hårdhedsgrader i det blødgjorte vandet pga. følgende årsager; Meget blødt vand kan få en flad og kedelig smag pga. intet mineralindhold. Det kan være svært at skylle sæbe af hænder, krop og tøjet i vaskemaskinen ved meget blødt vand. Vand med 6 hårdhedsgrader betegnes som ”blødt” vand. Du vil opleve en betydelig minimering af kalkaflejringer, mindre forbrug af sæbe og shampoo samt væsentligt forlængede levetider på husholdningsapparater mm.

I Danmark måles vandets kalkindhold i tyske hårdhedsgrader (°dH), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er;

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Kilde: www.geus.dk

Hvad skal jeg være opmærksom på ved instal­la­tion af blød­gø­rings­anlæg?

Blødgøringsanlægget installeres lige efter vandmåleren, hvor vandet kommer ind i huset. Du skal være opmærksom på, at der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af det sted, hvor blødgøringsanlægget skal installeres. Er du i tvivl om noget? Spørg en VVS’er til råds, og hør om anlægget kan installeres hos dig. Et blødgøringsanlæg skal installeres af en autoriseret VVS’er.

Hvad er blødt vand?

I blødt vand findes kun lidt eller ingen kalk. Nogle steder i Danmark fremkommer blødt vand (vand med meget lav koncentration af kalk) naturligt, fordi der ikke er meget kalk i jordlagende. Eksempelvis er dette tilfældet i de sandede jorde i Vestjylland. I lande som Sverige og Tyskland har man fjernet kalk fra vandet i flere år uden problemer.

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på din krop, hvilket gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholde

Hvad er hårdt vand?

Hårdt vand indeholder en høj koncentration af mineraler såsom kalk og magnesium. Mængden af kalk- og magnesium-ioner udgør hårdhedsgraden i vandet. Et blødgøringsanlæg fjerner hårdhedsgrader fra vandet.

Hvordan tilkalder jeg en tekniker, hvis jeg oplever problemer med mit anlæg?

Du kan altid booke en servicetekniker online på service.bwt.dk eller kontakte vores serviceafdeling på telefon 43 600 500 på hverdage kl. 8.00 – 16.00, hvis dit blødgøringsanlæg går i fejl eller har behov for service.

Hvad sker der med kalkaflejringerne?

Med blødgjort vand vil behovet for afkalkning være reduceret til et minimum. Du kan opleve mindre kalkaflejringer efter længere perioder helt uden rengøring. Kalken vil være væsentligt nemmere at holde nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af besværlig rengøring.

Hvordan måles kalken i vandet?

Hvor kalkholdigt vandet er måles i tyske hårdhedsgrader og enheden angives med o dH (deutsche harde), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er.

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Du kan se, hvor hårdt vandet er i dit område på GEUS’s hjemmeside.

Skal der bruges mere vand til at skylle kroppen af for sæbe?

Ja, men kun hvis du ikke skærer ned for forbruget af sæbe og shampoo, efter du har fået et blødgøringsanlæg. En af fordelene ved blødt vand er nemlig, at du ikke behøver de samme mængder af sæbe og cremer, da det vil optages bedre i huden, når man bader i kalkfrit vand. Det samme gælder for vasketøjet.

Hvad betyder et blødgøringsanlæg for rengøringen af mit hjem?

Med et blødgøringsanlæg fra BWT, vil du efter anbefalingerne have vand med 6 hårdhedsgrader – du vil have ”blødt” vand. Omfanget af afkalkning vil dermed være reduceret til et absolut minimum. Der vil stadig kunne ses aflejringer efter længere perioder uden rengøring, men det vil være væsentligt nemmere at holde genstridig kalk nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af arbejde.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så man kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken. Lydniveauet er sammenlignelig med en opvaskemaskine i drift.

Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?

Så længe man primært fjerner kalk, er der ingen sundhedsrisici ved at fjerne det. Som eksempel, er vandet i Vestjylland næsten uden kalk helt naturligt, og i lande som Tyskland har man fjernet kalken fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdhedsgrader. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – samtidig minimerer du problemer med kalk.
Indlæs flere

BWT Histo­rier

Visit our international website

Stay on this website