Slip for kalk med BWT vand

Silkeblødt BWT vand

Med et BWT anlæg får du kalkfrit vand i hele hjemmet. Vores anlæg reducerer kalkindholdet i vandet til et minimum, hvilket giver dig masser af fordele.
bloedgoering-hus bloedgoeringsanlaeg

Produkt­ka­te­go­rier

BWT vand i dit hjem

BWT VAND

Vandfiltre og anlæg til kalkbeskyttelse og smagsoptimering

Vores drik­ke­vand er en dyrebar ressource, som vi ikke bør tage for givet. Dog er vores drikke- og brugs­vand ikke altid tilgæn­ge­ligt i den kvalitet, som vi ønsker. Vi har gjort det til vores fornem­meste opgave, at omdanne dit vand til en kvalitet, der lever op til både smag og sikkerhed i hele hushold­ningen.

Vores blød­gø­rings­anlæg sørger for at du har kalkfrit vand i dit hjem. Vores helt nye intel­li­gente anlæg: BWT Perla, sørger yder­mere for at du slipper for ubeha­ge­lige vand­skader med indbyg­gede sensorer og alarmer. 

Hvis du bor i lejlighed kan du også godt få glæde af silke­blødt BWT vand. Vi har kalk­filtre til bruseren - Quick & Clean, som sørger for at holde bruse­om­rådet (fliser, badekar, glasvægge, arma­turer) fri for grimme kalk­af­lej­ringer.

Vores AQA drink vand­filtre til vand­hanen er til dig, som ikke vil nøjes og ønsker at sætte præg på ­vandet direkte fra din vand­hane. Find dit person­lige vand­filter uanset om du er på jagt efter en bedre smag, mindre kalk eller at redu­cere sprøj­te­gifte og bakte­rier.

Vores filter­kander med magne­sium er den smarte måde at booste din daglige magne­si­um­ba­lance. Mine­ralet magne­sium er essen­tielt for både din fysiske og mentale ydeevne. Menne­ske­kroppen har brug for 300 mg magne­sium dagligt, og ved fysisk akti­vitet er behovet endnu højere. Kroppen får det vigtige mineral fra føde­varer og væske.

Du kan også få BWT vand i dit varme­anlæg og opnå bekym­ringsfri og sikker drift af dit varme­anlæg.

Er du i tvivl om hvilken løsning, der passer til dig? Tag testen!

Er du klar til at finde frem til det BWT anlæg, der passer bedste til dine behov?

Svar på 3 simple spørgsmål og få resul­tatet med det samme.

Blødgøringsanlæg test
Blødgøringsanlæg test

BWT anlæg for kalkfrit og sundt drik­ke­vand

Et blød­gø­rings­anlæg fra BWT opfylder de skrap­peste krav til sundt drik­ke­vand og har også den tyske DVGW drik­ke­vands­god­ken­delse.

Ideel op til 4 personer

BWT AQA basic er helt ideel til en bolig med op til 4 personer.

KOMPAKT design

Anlæggets kompakte design gør at anlægget passer i de fleste underskabe.

Ideel fra 1 til 5 personer

BWT Perla One er helt ideel til en bolig med 1-5 personer.

Kompakt SMART anlæg

Det kompakte smart anlæg, kan nemt overvåges og styres fra BWT Best Water home appen.

Sikkerhedsfunktion: AQA watch

SMART sikkerhedsfunktion sikrer dit hjem mod huller i skjulte vandrør og dryppende vandhaner.

Ideel fra 2 til 6 personer

BWT AQA life er helt ideel til en bolig med 2-6 personer.

Ideel fra 2 til 12 personer

BWT Perla er helt ideel til en bolig med 2-12 personer.

SMART adaptiv regeneration

Den smarte adaptive regeneration gør at du opnår et minimalt forbrug af salt og vand.

LIVET MED BWT BLØDGØRINGSANLÆG

Der er rigtig mange fordele ved at afkalke sit vand med et BWT blødgøringsanlæg. Her får du et indblik fra nogle fami­lier, som alle­rede har inve­steret i et BWT anlæg
og nu nyder godt af de mange fordele uden kalk i vandet.

Få et gratis tilbud på kalkfrit BWT vand i det hjem

Når du har udfyldt dine oplysninger i formularen, vil du efter kort tid blive kontaktet af en af vores VVS partnere i dit nærområde.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad betyder et blød­gø­rings­anlæg for rengø­ringen af mit hjem?

Med et blødgøringsanlæg fra BWT, vil du efter anbefalingerne have vand med 6 hårdhedsgrader – du vil have ”blødt” vand. Omfanget af afkalkning vil dermed være reduceret til et absolut minimum. Der vil stadig kunne ses aflejringer efter længere perioder uden rengøring, men det vil være væsentligt nemmere at holde genstridig kalk nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af arbejde.

Hvorfor anbe­faler vi at bibe­holde 6 hård­heds­grader i det blød­gjorte vand?

BWT’s blødgøringsanlæg kan i princippet levere vand med 0 hårdhedsgrader, men vi anbefaler altid at anlægget indstilles til 6 hårdhedsgrader i det blødgjorte vandet pga. følgende årsager; Meget blødt vand kan få en flad og kedelig smag pga. intet mineralindhold. Det kan være svært at skylle sæbe af hænder, krop og tøjet i vaskemaskinen ved meget blødt vand. Vand med 6 hårdhedsgrader betegnes som ”blødt” vand. Du vil opleve en betydelig minimering af kalkaflejringer, mindre forbrug af sæbe og shampoo samt væsentligt forlængede levetider på husholdningsapparater mm.

I Danmark måles vandets kalkindhold i tyske hårdhedsgrader (°dH), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er;

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Kilde: www.geus.dk

Hvad skal jeg være opmærksom på ved instal­la­tion af blød­gø­rings­anlæg?

Et blødgøringsanlæg installeres lige efter vandmåleren, hvor vandet kommer ind i huset. Du skal være opmærksom på, at der skal være et gulvafløb og en stikkontakt i nærheden af det sted, hvor blødgøringsanlægget skal installeres.  Få vores bedste råd til dig, som overvejer blødgøringsanlæg.

Hvad er blødt vand?

I blødt vand findes kun lidt eller ingen kalk. Nogle steder i Danmark fremkommer blødt vand (vand med meget lav koncentration af kalk) naturligt, fordi der ikke er meget kalk i jordlagende. Eksempelvis er dette tilfældet i de sandede jorde i Vestjylland. I lande som Sverige og Tyskland har man fjernet kalk fra vandet i flere år uden problemer.

Kan jeg mærke forskel på huden og tøjet?

Tøjet bliver meget blødere uden kalkholdigt vand. Det er kalk i vandet, der gør tøjet stift efter vask. Du kan også mærke det på huden, da kalk lægger sig som en hinde på din krop, hvilket gør det vanskeligere for fugtighedscreme at trænge ind. Efter et bad i blødt vand, optager din hud bedre din yndlingscreme, og hudens naturlige olier bibeholde

Hvad er hårdt vand?

Hårdt vand indeholder en høj koncentration af mineraler såsom kalk og magnesium. Mængden af kalk- og magnesium-ioner udgør hårdhedsgraden i vandet. Et blødgøringsanlæg fjerner hårdhedsgrader fra vandet.

Hvordan tilkalder jeg en tekniker, hvis jeg oplever problemer med mit anlæg?

Du kan altid booke en servi­ce­tek­niker online på booking.bwt.dk eller kontakte vores servi­ce­af­de­ling på telefon 43 600 500 på hver­dage kl. 8.00 – 16.00, hvis dit blød­gø­rings­anlæg går i fejl eller har behov for service.
 

Hvad sker der med kalk­af­lej­rin­gerne?

Med blødgjort vand vil behovet for afkalkning være reduceret til et minimum. Du kan opleve mindre kalkaflejringer efter længere perioder helt uden rengøring. Kalken vil være væsentligt nemmere at holde nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af besværlig rengøring.

Hvordan måles kalken i vandet?

Hvor kalkholdigt vandet er måles i tyske hårdhedsgrader og enheden angives med o dH (deutsche harde), som opdeles i niveauer efter, hvor hårdt vandet er.

Meget blødt: < 4 °dH
Blødt: 4 – 8 °dH
Middelhårdt: 8 – 12 °dH
Temmelig hårdt: 12 – 18 °dH
Hårdt: 18 – 24 °dH
Meget hårdt: 24 – 30 °dH
Særdeles hårdt: > 30 °dH

Du kan se, hvor hårdt vandet er i dit område på GEUS’s hjemmeside.

Skal der bruges mere vand til at skylle kroppen af for sæbe?

Ja, men kun hvis du ikke skærer ned for forbruget af sæbe og shampoo, efter du har fået et blødgøringsanlæg. En af fordelene ved blødt vand er nemlig, at du ikke behøver de samme mængder af sæbe og cremer, da det vil optages bedre i huden, når man bader i kalkfrit vand. Det samme gælder for vasketøjet.

Hvad betyder et blødgøringsanlæg for rengøringen af mit hjem?

Med et blødgøringsanlæg fra BWT, vil du efter anbefalingerne have vand med 6 hårdhedsgrader – du vil have ”blødt” vand. Omfanget af afkalkning vil dermed være reduceret til et absolut minimum. Der vil stadig kunne ses aflejringer efter længere perioder uden rengøring, men det vil være væsentligt nemmere at holde genstridig kalk nede uden skrappe rengøringsmidler og timevis af arbejde.

Støjer et blød­gø­rings­anlæg?

Når blødgøringsanlægget regenererer, aktiveres en lille motor og nogle ventiler skifter stilling. Det støjer dog ikke, så du kan sagtens have anlægget stående i bryggers eller køkken. Lydniveauet er sammenligneligt med en opvaskemaskine i drift.

Er det usundt at fjerne kalk fra vandet?

Så længe man primært fjerner kalk, er der ingen sundhedsrisici ved at fjerne det. Som eksempel, er vandet i Vestjylland næsten uden kalk helt naturligt, og i lande som Tyskland har man fjernet kalken fra vandet ved hjælp af blødgøring i mange år. Vi anbefaler, at hårdheden i vandet efter blødgøringsanlægget justeres til omkring 6 hårdhedsgrader. Derved bibeholdes sunde mineraler i vandet og vandet smager dejligt – samtidig minimerer du problemer med kalk.
Indlæs flere

BWT Histo­rier

Visit your local website

Stay on this website