Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Delvis afsaltning

BWT VAND

Tota­l­af­saltet vand sikrer en skin­nende opvask

Med delvis afsalt­ning af vand får din opva­ske­ma­skine en optimal kalk­be­skyt­telse og en næsten pletfri opvask, hvor kun glas bør efter­po­leres.

Vand­be­hand­lingen delvis afsalt­ning bygger på metoden, hvor kalcium-​og magne­si­u­mioner ombyttes med natri­u­mioner. Det vil sige, at kalken bliver fjernet fra vandet. Også alle bikar­bo­nater bliver fjernet med delvis afsalt­ning. Med denne type vand­be­hand­ling er der under halv­delen af den oprin­de­lige mængde salte og mine­raler tilbage i vandet, hvilket betyder at opva­sken vil fremstå næsten pletfri.

Der vil stadigvæk være et behov for efter­po­le­ring af glas, hvor­imod service og bestik vil være pæne nok til at blive stillet på plads. Et delvis afsalt­nings­filter inde­holder to slags ionbyt­ter­masse i et præcist afstemt forhold og skal rege­ne­reres efter nøje forskrifter hos BWT. Filtret ombyttes simpelthen med et fuld rege­ne­reret filter. Med delvis afsalt­ning af vandet er der ingen vedli­ge­hol­delse, salt­for­brug eller vand­spild hos kunden.

AK filter til kalk­be­skyt­telse

Med vores AK filter får du en flot opvask og beskytter på samme tid opvaskemaskinen mod kalk. Ak filter laver en delvis afsaltning af vandet og er et økonomisk alternativ til totalafsaltning. Fordelene er mange med et AK filter. Behovet for efterpolering mindskes, kalk reduceres med op til 100% og forbruget af opvaske-og afspændingsmiddel kan også minimeres uden kalk i vandet. Som bonus får din opvaskemaskine længere levetid og kræver tilmed færre serviceeftersyn.
Kontakt os for rådgivning og bestilling
bwt-ak bwt-ak

Kontakt og Service

BWT Historier

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land