Spar op til 30% med energipakken fra RECI/BWT

Med en smart opgradering af din varmtvandsbeholder kan du reducere dit energiforbrug og få en energieffektiv varmecentral
Bygning og himmel bygning og himmel

Energioptimering af varmtvandsbeholdere

Opgradér din varmtvands­be­holder og spar op til 30%!

RECI BWT tilbyder en innovativ ener­gi­pakke til varmtvands­be­hol­dere, der kan hjælpe dig med at ener­giop­ti­mere din bygning.

Denne løsning er designet til at opti­mere ener­gi­effek­ti­vi­teten i din varmtvands­be­holder, hvilket giver dig bety­de­lige bespa­relser på din varme­reg­ning.

Hvordan fungerer ener­gi­pakken?
Ener­gi­pakken fungerer ved at begrænse vand­gen­nem­strøm­ningen til din varmtvands­be­holder. Dette resul­terer i en længere ladetid, som giver vandet mere tid til at afkøles effek­tivt.

Den lavere tempe­ratur i behol­deren redu­cerer varme­tabet og forbedrer dermed den gene­relle ener­gi­ef­fek­ti­vitet.

Fordele ved ener­gi­pakken:

  • Op til 30% bespa­relse på dit ener­gi­for­brug
  • Forbedret afkøling: den forlæn­gede ladetid giver vandet mere tid til at afkøles
  • Enkel instal­la­tion: ener­gi­pakken er nem at instal­lere og kan tilpasses de fleste varmtvands­be­hol­dere

Magien sker i kælderen!

Den smarte energipakkeløsning til din varmtvandsbeholder

Energipakken til din varmtvandsbeholder

Applikationsnøgle

Indeholder programmet til energipakken. Gør det nemt at installere og konfigurere applikationen.

Klimastat

Styring der kommunikerer med energimåleren og reguleringsventilen. Kan opkobles til internettet for 24 timers monitoring af anlægget.

Energimåler

Beregnet til at måle energiforbruget ved opvarmning

Reguleringsventil

Flowbegrænser der forlænger ladetiden og sikrer effektiv afkøling.

Med ener­gi­pakken fra RECI (BWT) til varmtvands­be­hol­dere får du en bedre afkøling og bespa­relser der kan mærkes direkte på din varme­reg­ning. Ener­gi­pakken inde­holder 4 kompo­nenter i én samlet pakke. Delene kan også sammen­sættes alt efter dit behov.

I en grundig test, udført af Danfoss i et lejlig­heds­kom­pleks i Hillerød, har ener­gi­pakken bevist sin effek­ti­vitet:

  • Redu­ce­rede retur­tem­pe­ra­turer: En markant sænk­ning af retur­van­dets tempe­ratur på 2-4 grader.
  • Bety­de­lige bespa­relser: En reel bespa­relse på 25-30% af ener­gi­reg­ningen.

Opvarm kun når det er nødvendigt

Kernen i vores ener­gi­pakke er en smart klima­stat, som er i stand til at kommu­ni­kere med en ener­gi­måler monteret på din varmtvands­be­holder.

Sammen med den tilsluttede reguleringsventil giver dette dig mulighed for at indføre en flek­sibel begræns­ning af vand­flowet.

Ved at justere flowet, kan du forlænge opvarm­ning­stiden for din varmtvands­be­holder.

Det er smart fordi, at det elimi­nerer behovet for konstant at have en stor volumen vand klar, hvilket kan være ener­gikræ­vende. Især da det meste ener­gi­for­brug ofte sker i begyn­delsen og slut­ningen af dagen.

Temperaturmåler på RECI (BWT) varmtvandsbeholder Temperaturmåler på RECI (BWT) varmtvandsbeholder

Start din rejse mod ener­gi­ef­fektiv opvarm­ning

Er du inter­es­seret i at høre hvor meget du kan spare?
Kontakt vores team af eksperter i dag for at få et gratis tilbud på energipakken

Visit your local website

Stay on this website