Opfyld de høje krav til kvalitet

Unikke løsninger til føde- og drikkevandsproduktion
Vand til føde-og drikkevareproduktion Føde-og drikkevareproduktion

Vandbehandling til
føde- og drik­ke­va­re­pro­duk­tion

Vand­kva­litet spiller en stor rolle i fødevare- og drik­ke­varepro­duk­tion, og kravene vari­erer i høj grad af den speci­fikke føde­va­re­virk­somhed. 

Reducér vand­for­bruget
Dette kræver tekno­lo­gier, der kan levere den nødven­dige vand­kva­litet, men også bidrage til at redu­cere vand­for­bruget.

Bevar din produkt­kva­litet
BWT har mange års erfa­ring med vand­be­hand­ling og kan hjælpe med at imøde­komme de krav der er indenfor vand­kva­litet til føde- og drik­ke­vare produk­tion. Vi hjælper med, at du som virk­somhed, opfylder de nødven­dige stan­darder for at bevare produkt­kva­litet og føde­va­resik­kerhed.

Opfyld de høje krav til kvalitet
Blødgøring fjerner hårde mineraler, der kan påvirke smag og tekstur af fødevarer
Filtrering eliminerer urenheder og forurenende stoffer, der kan udgøre en sundhedsrisiko
Blødgøring sikrer at kalken ikke udfældes i kedler under opvarmning

Denne kombi­na­tion af vand­be­hand­lings­tek­nikker bidrager ikke kun til at opret­holde føde­va­resik­kerhed, men kan også forbedre effek­ti­vi­teten af produk­tions­pro­cessen.

Optimér din produktion

Opnå store ener­gibe­spa­relser med et BWT anlæg

BWT HVD blødgøringsanlæg

Placering efter eget ønske

Beholdere, saltkar og stativ kan placeres efter eget ønske

Brugervenlig PLC styring

Styring af anlægget foregår via PLC, således er det altid muligt at ændre driftsforholdene, nemt og overskueligt!

 

Korrosionsbestandig konstruktion

Dette er særlig vigtigt for at opretholde vandkvaliteten og forhindre uønsket lækage eller forurening.

BWT Rondomat HVD
blød­gø­rings­anlæg

- Økono­misk bespa­rende
- Vedva­rende høj vand­kva­litet
- Lavt vand- og salt­for­brug
- Bruger­venlig PLC styring


ØKONO­MISK og sikker drift 
LEVERER BLØDT VAND under rege­ne­ra­tion

BWT PERMAQ omvendt osmoseanlæg

Pumper og membraner

Udvælges med fokus på nyeste teknologi, effektivitet og kvalitet. Dette sikrer et driftsikkert og effektivt anlæg

LCD touchskærm

Grafisk display giver let aflæsning af vigtige målinger og detaljerede statusoplysninger til service- og driftspersonalet.

Tids- og kvalitetsskyl

Dette sikrer forbedret vandkvalitet og beskyttelse af membranerne

BWT PERMAQ PRO
omvendt osmoseanlæg

- Lavt energiforbrug
- Høj ydeevne på membraner
- Driftsikkert og effektivt anlæg
- BWT membranteknologi af høj kvalitet


PÅLIDELIG OG SERVICEVENLIG permeat af høj kvalitet 
SIMPEL INSTALLATION selv ved sparsom plads

BWT Bewades N desinfektionsanlæg

Overvågning af lamper

Lamperne overvåges individuelt på driftsstrømmen. Hvis en af UV-lamperne fejler, udløses en alarm. 

Processorstyret elektronik

En UVC-sensor overvåger konstant UV-bestrålingsniveauet

Reaktor i rustfrit stål

Den er en integreret turbolator for at opnå den mest ensartede bestråling

BWT BEWADES N
desin­fek­tions­anlæg

- Kemi­ka­liefri og miljø­ven­ligt
- Høj kapa­citet
- Enkel vedli­ge­hol­delse
- Mind­sker vandets bakte­ri­e­ind­hold


CERTI­FI­CERET i DVGW W294 og ÖNORM M 5873-​1  
HVOR KEMISKE DESIN­FEK­TIONS­MIDLER ikke ønskes

BWT brancheløsninger

Unikke tilpassede løsninger i alle brancher indenfor industri

Vi er med dig hele vejen!

Få et gratis tilbud til din føde- og drikkevareproduktion

BWT leverer og idrift­sætter al din vand­be­hand­ling til din produk­tion. Få et gratis tilbud og start din rejse mod en mere bære­dygtig fremtid.

Visit your local website

Stay on this website