Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Ejendomme og institutioner

Centralvarmevand

Kontakt os for rådgivning
Frau genießt wohlige Wärme im Raum Frau genießt wohlige Wärme im Raum

Centralvarmevand

BWT VAND

Korrekt beskyttelse af centralvarmevand

Formålet med vand­be­hand­ling i centrale varmtvands­anlæg er at forbygge korro­sion og tilkal­k­ning af kedelanlæg og rørsy­stemer. Korro­sion i et lukket varme­sy­stem afhænger af egen­ska­berne på kedel- og rørma­te­riale, vandet samt kombi­na­tionen af de nævnte faktorer.

Vi fører et gennemtænkt produkt­pro­gram til behand­ling af vand i lukkede varme­sy­stemer:

  • Engangs­filtre til påfyld­ning af kedel­sy­stemer – blød­gjort eller afsaltet vand
  • Mobile omvendt osmose anlæg til påfyld­ning af afsaltet vand
  • Mobile blød­gø­rings­anlæg til påfyld­ning af blød­gjort vand
  • Afluft­ning til både mindre én-fami­lie­huse og større ejen­domme
  • Test­kuf­fert til direkte test af vandet
  • Dose­rings­anlæg til kemi

Kontakt og Service

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land