Ejendomme og institutioner

Centralvarmevand

Kontakt os for rådgivning
Frau genießt wohlige Wärme im Raum Frau genießt wohlige Wärme im Raum

Centralvarmevand

BWT VAND

Korrekt beskyttelse af centralvarmevand

Formålet med vand­be­hand­ling i centrale varmtvands­anlæg er at forbygge korro­sion og tilkal­k­ning af kedelanlæg og rørsy­stemer. Korro­sion i et lukket varme­sy­stem afhænger af egen­ska­berne på kedel- og rørma­te­riale, vandet samt kombi­na­tionen af de nævnte faktorer.

Vi fører et gennemtænkt produkt­pro­gram til behand­ling af vand i lukkede varme­sy­stemer:

  • Engangs­filtre til påfyld­ning af kedel­sy­stemer – blød­gjort eller afsaltet vand
  • Mobile omvendt osmose anlæg til påfyld­ning af afsaltet vand
  • Mobile blød­gø­rings­anlæg til påfyld­ning af blød­gjort vand
  • Afluft­ning til både mindre én-fami­lie­huse og større ejen­domme
  • Test­kuf­fert til direkte test af vandet
  • Dose­rings­anlæg til kemi

Kontakt og Service

Welcome to the danish website of BWT!

It looks like you are from United States. Unfortunately we don't have a local website in your language. Follow the link below to go to the international website or select another country.

Switch to international website

When you close the note or click the link ("continue"), you remain on the danish website.

Continue on international site
Choose another country