Centralvarmevand

Kontakt os for rådgivning
Frau genießt wohlige Wärme im Raum Frau genießt wohlige Wärme im Raum

Vandbehandling til
Central­var­meanlæg

BWT VAND

Korrekt beskyt­telse af central­var­me­vand

Formålet med vand­be­hand­ling i centrale varmtvands­anlæg er at forbygge korro­sion og tilkal­k­ning af kedelanlæg og rørsy­stemer. Korro­sion i et lukket varme­sy­stem afhænger af egen­ska­berne på kedel- og rørma­te­riale, vandet samt kombi­na­tionen af de nævnte faktorer.

Vi fører et gennemtænkt produkt­pro­gram til behand­ling af vand i lukkede varme­sy­stemer:

  • Engangs­filtre til påfyld­ning af kedel­sy­stemer – blød­gjort eller afsaltet vand
  • Mobile omvendt osmose anlæg til påfyld­ning af afsaltet vand
  • Mobile blød­gø­rings­anlæg til påfyld­ning af blød­gjort vand
  • Afluft­ning til både mindre én-fami­lie­huse og større ejen­domme
  • Test­kuf­fert til direkte test af vandet
  • Dose­rings­anlæg til kemi

Visit your local website

Stay on this website