Filtre til varmeanlæg

Behagelig varme

Det er dyrt at varme boligen op. Et bare to millimeter tykt kalklag på varmelegemerne i vandvarmeren eller varmeveksleren kan øge energiforbruget med helt op til 20 %. Med behandlet vand fra BWT sænker du varmeudgifterne og sikrer samtidig et effektivt fungerende varmeanlæg.
Kontakt os for rådgivning og priser
Frau genießt wohlige Wärme im Raum Frau genießt wohlige Wärme im Raum

Centralvarmevand

BWT's vandbehandling

Et effektivt og fejlfrit fungerende varmeanlæg er først og fremmest forudsat af, at det fyldes med vand i den rigtige kvalitet. Her kommer BWT's AQA therm-vandbehandling ind i billedet – dvs. optimalt behandlet vand helt uden kemi og tilsætningsstoffer!
Kontakt os for rådgivning og priser
Nachhaltiger Heizungsschutz Nachhaltiger Heizungsschutz

Filtre til varmeanlæg

Feel-good-faktor

Varmeanlæg kører bedst uden kemi og tilsætningsstoffer

Når det er koldt udenfor, er det skønt at kunne hygge sig i varmen inden døre. Det klarer vores vandbehandling til varmeanlæg. Det er kun de færreste, der er klar over, at vandet i varmeanlægget spiller en afgørende rolle for, at anlægget kører problemfrit. Hvis der anvendes det "forkerte" vand, kan aflejringer (såsom kalk eller slam), korrosion eller for meget luft i anlægget føre til driftsfejl, dyre reparationer eller i værste fald sætte varmeanlægget helt ud af drift. Med korrekt behandlet vand fra BWT kan du sikre effektiv, vedligeholdelses- og fejlfri drift af varmeanlægget. Det er med til at sænke varmeudgifterne og sikrer et behageligt varmt indeklima.

Den sikre vej til varmen

Så er du sikret både god varmeydelse og fuld garanti!

Det rigtige vand er en afgørende forudsætning for et effektivt, komfortabelt og sikkert fungerende varmeanlæg!

Effektivitet

Spar penge! Med det rigtige vand sænker du varmeudgifterne og sikrer samtidig et effektivt fungerende og mindre reparationskrævende varmeanlæg.
Heizkosten sparen

Komfort

Nyd en behagelig varme, der varer ved! Med en opgradering af varmeanlæggets levetid sikrer du også huset mod værditab.
Genießen Sie dauerhaft wohlige Wärme!

Sikkerhed

BWT vand uden tilsætningsstoffer er godt for miljøet, det beskytter varmeanlægget mod skader, og det sikrer, at du opretholder fuld garanti på anlægget. Hvis der anvendes normalt, ubehandlet vand til drift af varmeanlægget, kan det påvirke garantien.
Schützen Sie Ihre Heizung!

Filtre til varmeanlæg

AQA therm HWG

Efter installationen i kælderen sørger AQA therm HWG for optimalt behandlet og standardiseret vand, som kan anvendes til på- eller efterfyldning af et stationært varmeanlæg.

Med AQA therm HWG bliver det varme vand delvist afsaltet, og derved reduceres mængden af netop de indholdsstoffer i vandet, som kan forårsage aflejringer og korrosion. På denne måde beskytter du hele varmeanlægget og sænker samtidig energiudgifterne.

AQA therm HWG AQA therm HWG

Ønsker du et uforpligtende tilbud?

BWT's vandbehandlingskoncept – nogle gange er små justeringer den bedste løsning

Dette gælder også for vand til varmeanlæg. Derfor er BWT's vandbehandlingskoncept den ideelle løsning. Det kalkfri vand indeholder ikke ret meget salt, og derved reduceres mængden af netop de indholdsstoffer i vandet, som kan forårsage aflejringer og korrosion.

Et ekstra plus for miljøet: Det er ikke nødvendigt at tilsætte miljøskadelige stoffer! Takket være det rigtige saltindhold og udluftningen af varmeanlægget justeres vandets pH-værdi desuden helt naturligt efter nogle uger.

BWT ReinHEIZgebot BWT ReinHEIZgebot

Hvorfor er det en god idé at behandle vand til varmeanlæg?

Warum Heizungswasser aufbereiten?
Warum Heizungswasser aufbereiten?

Vandet spiller en afgørende rolle i varmesystemet: Det fungerer som et såkaldt "bærermedie", som transporterer den varme, der produceres i varmekedlen, til varmelegemet eller til gulvvarmen i de forskellige rum i huset. Dermed kommer vandet i berøring med næsten alle komponenter i varmesystemet, både bufferbeholdere, pumper og ventiler. Det er derfor allerede ved påfyldningen af varmekredsløbet vigtigt at tænke over den rigtige hårdhedsgrad af vandet.

Friskt vand helt uden bekymringer

Varmesystemer er i de senere år blevet mere og mere avancerede, men dermed også mere sårbare over for fejl. Selv bittesmå uregelmæssigheder kan medføre komplikationer. Vandet og indholdsstofferne heri spiller en afgørende rolle i denne forbindelse. De udslagsgivende faktorer er bl.a. vandets hårdhedsgrad (vandets kalkindhold), pH-værdien samt koncentrationen af ilt og salt.

En række producenter af varmeanlæg kræver i henhold til deres garantibetingelser, at bestemte standardværdier overholdes. Disse værdier er f.eks. angivet i ÖNORM H5195-1 for Østrig og VDI 2035 for Tyskland. Hvis der anvendes ubehandlet vand til drift af varmeanlægget, kan det påvirke garantien i tilfælde af skader. Hvis du bruger korrekt behandlet vand til dit varmeanlæg, er du altid på den sikre side. Kontakt BWT for at få gode råd og vejledning.

Kalk som varmebremse

Jo højere temperaturen er, desto mere kalk aflejres der. Du kender sikkert fænomenet fra elkogere: Når vandet varmes op, aflejres der kalk på bunden af elkogeren i form af hvide aflejringer. Jo tykkere dette kalklag er, desto længere tager det, før vandet koger. Det samme sker i din radiator. Kalkbelægninger virker isolerende og gør det sværere at overføre varme. Det betyder, at der skal bruges mere energi for at opretholde den samme varme. Hvis der er en kalkbelægning på blot 1 mm, øges energiforbruget med hele 10 %. Det betyder øgede varmeudgifter.

Kalkpartikler, der opløses i vand, kan desuden fordele sig rundt i hele varmesystemet og bl.a. medføre, at ventiler tilstoppes. Aflejringer giver desuden næring til bakterier og er med til at danne biofilm, som også kan medføre tilstoppede ventiler.

Kalk als Wärme-Bremse
Kalk als Wärme-Bremse

Undgå korrosion

Korrosion er et resultat af flere faktorer og sker for det mest helt ubemærket. En materialeblanding bestående af jern, stål, aluminium eller kobber, som ofte bruges i moderne varmeanlæg, fører til elektrokemiske reaktioner og dermed korrosion. Den vel nok mest kendte form for korrosion er rust på jern. Vandets pH-værdi og indholdet af ilt og salt spiller også en vigtig rolle i denne forbindelse. Surt vand, som har en pH-værdi på under 7, angriber metaldele. Hvis indholdet af salt, altså den elektriske ledeevne, og koncentrationen af ilt er for høj, sker korrosionen hurtigere.

Metaldele, der falder af som følge af korrosion, kan komme med rundt i hele varmekredsløbet og i form af såkaldt korrosionsslam beskadige hele anlægget. I værste fald medfører det store reparationsudgifter.

Luft i varmeanlægget

Et varmeanlæg er et lukket system, men systemet er ikke helt lufttæt. Der kan således trænge luft ind i systemet, når der efterfyldes vand, eller hvis armaturer og forbindelsesdele er utætte. Et særligt "utæt" sted er plastrørene i gulvvarme.

Hvis der trænger for meget luft ind i systemet, kan det på den ene side medføre, at varmen ikke transporteres ordentligt rundt, da varmelegemerne ikke bliver tilstrækkeligt varme. Og på den anden side kan det medføre støjgener i form af bankelyde og lignende.

Luft in der Heizung
Luft in der Heizung

Service

BWT Historier

Visit your local website

Stay on this website