Restaurant, kantine café og kaffe

Opvaskemaskiner

En god opvaskemaskine er ikke længere nok. Vandværksvand egner sig ikke til brug i opvaskemaskiner, men kræver vandbehandling for det bedste resultat.
Kontakt os
Opvaskemaskiner glas Opvaskemaskiner glas

Restaurant, kantine, café og kaffe

Opvaskemaskiner

En god opvaskemaskine er ikke længere nok. Vandværksvand egner sig ikke til brug i opvaskemaskiner, men kræver vandbehandling for det bedste resultat.
Kontakt os
Osmose Osmose

Opvaskemaskiner

BWT VAND

Tænker du på første­hånd­s­ind­trykket?
Restaurant-​og hotel­gæ­ster har høje forvent­ninger, når det kommer til kvalitet og service. Det er ikke længere kun maden og drikke, der lægges vægt på, men også bord­dæk­ningen spiller en stor rolle. En god ople­velse er forbundet med glas og service, der ser rent og pænt ud.

Et eksklu­sivt glas rødvin i et glas fuld af kalkpletter, giver bare ikke den samme ople­velse, som i et funk­lende rent glas. En kold fadøl uden skum og champagne uden bobler giver en flad fornem­melse. Og bestik med fast­brændte rester, giver ikke just flere kokke­huer. Kalk kan i den grad påvirke første­hånd­s­ind­trykket, så hvorfor ikke give den bedste ople­velse fra start?

Vi hjælper dig med opva­sken
Det er ikke længere nok at have en god opva­ske­ma­skine. Vand­værks­vand egner sig ikke til opva­ske­ma­skiner, da der er store vari­a­tioner i vandets indhold af mine­raler afhæn­gigt af hvor i lander man befinder sig. Med vand­be­hand­ling fra BWT beskytter du opva­ske­ma­skinen, så effek­ti­vitet og levetid bliver opti­meret. Opva­ske­re­sul­tatet bliver perfekt uden behov for efter­po­le­ring.

Perfekt vand­kva­litet giver resul­tater, der taler for sig selv

 • Ingen indtør­ring af pletter og striber
 • Perfekt glans på glas, bestik og service uden behov for efter­po­le­ring
 • Mini­malt forbrug af opva­ske­middel
 • Perfekt skum­dan­nelse i champagne-​ og ølglas

Vand til opvask opdeles i tre kate­go­rier
Alle tre former for vand­be­hand­ling fjerner kalk i opva­ske­ma­skinen, forlænger leve­tiden og giver færre drifts­stop.

 • Tota­l­af­saltet vand giver perfekt opva­ske­re­sultat og perso­nalet bruger ikke tid på efter­po­le­ring samt mini­malt forbrug af opvaske-​og afspæn­dings­middel.
 • Delvist afsaltet vand giver næsten pletfri opvask - kun glas skal efter­po­leres, samt et lavt forbrug af opvaske-​og afspæn­dings­middel.
 • Blød­gjort vand redu­cerer forbruget af opvaske-​og afspæn­dings­middel og efter­po­le­ring af opvask må påregnes.
Clean wine glasses
Clean wine glasses

BWT Bestaqua 14 ROC HORECA - Det bedste vand til HORECA-bran­chen

ROC your water - med BWT Bestaqua 14 ROC HORECA

BWT bestaqua 14 ROC sætter nye stan­darder inden for vandop­ti­me­ring til HORECA-bran­chen. Aldrig har det været så nemt, drifts­sik­kert og omkost­nings­ef­fek­tivt at behandle lokalt drik­ke­vand og opnå rent vand til speci­fikke behov i føde­va­re­sek­toren.

BWT bestaqua 14 ROC er særligt udviklet til HORECA-bran­chen. Anlægget er ideelt til at produ­cere meget rent vand til f.eks. dampovne, ister­ning­ma­skiner eller opva­ske­ma­skiner.
Med BWT bestaqua 14 ROC får du den bedste vand­kva­litet, færre udgifter til rengø­ring, mindre nedetid og mulighed for store bespa­relser på vedli­ge­hol­delse og repa­ra­tion.

Læs mere om BWT Bestaqua 14 ROC HORECA
Roc-14_produktnyhed

Resul­tatet taler for sig selv

Indtryk, smag og kvalitet går hånd i hånd, når ROC 14 er på banen. Med anlægget går du ikke på kompromis med resul­tatet og du får længere levetid på dine maskiner.

Med vand­be­hand­ling fra BWT kan tiden bruges på at servere øl, vin og champagne som overgår gæsternes forvent­ninger - i stedet for at efter­po­lere glas og bestik.

Ofte får opva­ske­ma­skinen skylden, selvom det i virke­lig­heden er vand­kva­li­teten, som forår­sager problemer med uklart og plettet glas og service.

BWT bestaqua 14 ROC er et af de bedste anlæg til vandop­ti­me­ring og giver altid fejl­frit service, skin­nende glas og funk­lende bestik. 

Læs mere om BWT Bestaqua 14 ROC HORECA
opvask-glas-rene

Innova­tion til perfekt vand

Indtryk, smag og kvalitet går hånd i hånd, når ROC 14 er på banen. Med anlægget går du ikke på kompromis med resul­tatet og du får længere levetid på dine maskiner.

Anlægget er ideelt til at produ­cere meget rent vand til f.eks.:

 • dampovne
 • ister­ning­ma­skiner
 • opva­ske­ma­skiner
 • kaffe­ma­skiner (med mine­ra­li­se­rings­filter)
Læs mere om BWT Bestaqua 14 ROC HORECA
bestaqua-14-roc-grafik

Vand til opvask opdeles i tre kategorier

Kontakt og Service

Fordele ved BWT vand i restaurant, kantine café og kaffe

BWT Historier

Visit your local website

Stay on this website