SÅ NEMT ER DET

Du er 12 trin fra din
drømmepool

Installation af BWT pool Installation af BWT pool

Bliv klar til din drøm­mepool med 12 simple trin

Hos BWT leverer vi din færdig­støbte pool hjem til dig. Det eneste, du selv skal klare, er hullet til poolen.
Læs her, hvordan du gør – så er du kun 12 nemme trin fra din drøm­mepool.

Hos BWT leverer vi din færdig­støbte pool hjem til dig. Det eneste, du selv skal klare, er hullet til poolen! Læs her, hvordan du gør – så er du kun 12 nemme trin fra din drøm­mepool.

Det behøver ikke at være et stort og krævende projekt at bygge din egen pool. Hvis du vælger en komplet poolløsning, kan du nemlig over­lade plan­læg­ning, projekt­be­skri­velse, leve­ring og bygge­le­delse til vores profes­sio­nelle speci­a­li­ster. Det eneste, du selv skal klare, er at grave et hul til poolen. Det lyder måske udfor­drende. Men hvis du følger disse 12 simple trin og evt. får hjælp af profes­sio­nelle til de mest krævende dele af processen, er det en over­kom­melig opgave.

Når først hullet til poolen er udgravet, så tager vi over – og så kan du godt begynde at varme op til en dukkert i din egen pool!

De 12 simple trin

Installation BWT pool
Installation BWT pool
 1. Grav hullet til din pool
  Hullet bør minimum være 135 cm dybt.

 2. Tjek grund­vandet
  Bor du et sted hvor grund­vandet ligger højt, kan det være nødven­digt at instal­lere et effek­tivt dræn­sy­stem.

 3. Læg et lag af kompri­meret grus
  Hullet skal fyldes med et lag af kompri­meret grus (8-16 mm grov frak­tion) eller beton. Laget bør minimum være 25 mm.

 4. Sørg for at under­laget er HELT lige
  Hullet skal kompri­meres og nivel­leres meka­nisk inden den færdig­støbte pool kan placeres i hullet.

 5. Dobbelt­tjek dit underlag
  Det er meget vigtigt at hullets mål er korrekte og at under­laget er kompri­meret korrekt. Er der den mindste tvivl, bør du få lavet en statisk bereg­ning og her kan en beton funda­ment­plade være nødvendig.

 6. Sørg for at alle skrå­ninger er sikre
  På alle skrå­ninger skal skrå­nings­stykket støttes af en støt­tevæg, som kan absor­bere det store tryk.
 1. Fjern even­tuelt over­fla­de­vand
  Sørg for at hullet er helt drænet for regn­vand eller andet nedsi­vende over­fla­de­vand.

 2. Læg et sidste lag
  Fyld hullet med et sidste lag knust eller vådt sand­beton. Laget bør mindst være 30 cm dybt.

 3. Vær opmærksom på huller
  Er der hulrum, såsom ved en trappe eller lignende, skal disse udfyldes og kompri­meres manuelt

 4. Poolen bør fyldes med vand paral­lelt med påfyld­ning af yder­siden
  Det er vigtigt, at yder­siden fyldes op paral­lelt med vandet i poolen. Niveauet af vand i poolen skal altid svare til påfyld­ningen på poolens yder­side (max. tole­rance 10 cm).

 5. Montér midler­ti­dige pæle til støtte af væggene
  Vi anbe­faler, at du monterer nogle midler­ti­dige pæle til at støtte væggene. Bemærk, at du ikke må kompri­mere efter­fyld­nings­ma­te­ri­alet meka­nisk.

 6. En afslut­tende ring
  Som afslut­ning anbe­faler vi, at du laver en afslut­tende ring af 20 x 25 cm beton rundt om poolen. Ringen bør være forstærket af jern. Jernet kan forbindes med øjer under poolkanten.
Installation-lag
Installation-lag

Down­load de 12 simple trin her!

Installation: 12 simple trin PDF, 482 Kb Download

CASE: pool til haven på villa­vejen

Se alle 12 trin udført i denne fami­lies have.
Sådan fik de deres drøm­mepool.

EKSTRA: PRO TIPS

Pro tips til din pool fra BWT
Pro tips til din pool fra BWT

PRO TIP 1. 

Som tidli­gere nævnt anbe­faler vi, at du monterer et par støt­tepæle for at støtte poolens vægge under opfyld­ning.

Når du skal til at fylde vand i din pool, skal du være opmærksom på, at dette skal ske HELT paral­lelt med opfyld­ningen af poolens yder­side.

Hvorfor er det nu lige at det er så VIGTIGT?

 

Jo, der kan nemlig ske to ting med poolens vægge, hvis du ikke er helt skarp på dette under opfyld­ningen:

 1. Du har fyldt for meget vand i poolen og gjort det for hurtigt
 2. Du har fyldt poolens yder­sider op for hurtigt

 

 

PRO TIP 2. 

Vi anbe­faler at afslutte instal­la­tionen med en 20 x 25 cm beton­ring rundt om poolens omkreds. Ringen skal være jern forstærket.

Forstærk­nings­stænger skal forbindes til øjer af jern­rø­rene under poolkanten.

 

Vi anbe­faler altid yder­li­gere (fysiske) mål af poolen før instal­la­tionen. For at undgå at ridse poolens over­flade, anbe­faler vi at bære skoover­træk eller ikke bære sko inde i poolen.

pro-tips-2
Pro tip pool fra BWT

Bliv ringet op af én af vores pooleksperter

... og få en snak om dine pool­drømme.

De bedste tips, tricks og guides til pool

Få pool­eksper­ternes tips og tricks til rengø­ring, vand­pleje mm.

Visit your local website

Stay on this website