Service til privat

Sådan registrerer du dit BWT produkt

Hvordan du registrerer dit BWT produkt, afhænger af hvilket produkt der er tale om.
Frau duscht mit weichem Wasser Frau duscht mit weichem Wasser

Hvilket BWT produkt ønsker du at regi­strere?

Hvordan du skal regi­strerer dit produkt afhænger af om det er et anlæg fra BWT PERLA-serien eller om et er et øvrigt produkt (AQA life, AQA basic, Filter­kande, E1 vand­filter osv. )

Uanset hvilket produkt du har er det en fordel at down­loade BWT@Home appen så du kan få over­blik over alle dine regi­stre­rede produkter, samt påmin­delser direkte på din smartp­hone og nyde godt af de bedste BWT-fordele.

BWT PERLA-​serien?

På alle anlægstyperne i den helt nye serie af blød­gø­rings­anlæg, foregår produkt­re­gi­stre­ringen direkte i anlæg­gets display.
Opstart-produktregistrering-perla-video
Opstart-produktregistrering-perla-video
Video: Opstart og produktregistrering af BWT Perla

Sådan registrerer du BWT PERLA-serien:

  1. Påbe­gynd regi­stre­ring direkte i blød­gø­rings­an­læg­gets display
  2. Bekræft og afslut regi­stre­ringen via link i bekræftelses-email.
  3. Down­load BWT@Home App og log ind med samme e-mail/BWT-konto som du brugte i anlæg­gets display
  4. Du har nu det fulde over­blik over dit nye BWT blød­gø­rings­anlæg i din BWT app og du kan selv vælge om du ønsker at modtage rele­vante status­med­del­elser og noti­fi­ka­tioner via app og e-mail.

 

Se BWT PERLA-manual for en mere infor­ma­tion om regi­stre­rings­pro­cessen. 

 

AQA life, AQA basic, E1 vand­filter, filter­kande eller et andet BWT-produkt?

Down­load blot BWT@Home appen og regi­strér dit produkt direkte i appen.
basic life
basic-life

Sådan registrerer du alle andre BWT produkter:

  1. Down­load BWT@Home App og opret en BWT-konto
  2. Tilføj dine BWT produkter direkte i appen.
  3. Du har nu det fulde over­blik over dine BWT produkter i din BWT app og du kan selv vælge om du ønsker at modtage rele­vante status­med­del­elser og noti­fi­ka­tioner via app og e-mail.

Registrer dit BWT blødgøringsanlæg og slip for bekymringer med 2 års gratis Tryghedsaftale


Når du regi­strerer dit BWT anlæg, uanset model, får du auto­ma­tisk en Tryghed Premium aftale, som er gratis de første 2 år fra instal­la­tion­s­tids­punktet.

Du kan frit ændre din tryg­heds­af­tale efter­føl­gende eller opsige din aftale til enhver tid.
BWT 2 Jahresservice service
Ubegrænset tryghed og garanti med BWT

Tryghed og BWT går hånd i hånd. Vi er med dig hele vejen. Fra overvejelse til beslutning. Fra installation til service. Det samme gælder din tryghed

Fandt du ikke det du søgte?

Her er et par hurtige genveje

Ofte stil­lede spørgsmål

Hvordan registrerer jeg mit anlæg/BWT-produkt?

Hvordan du registrerer dit BWT anlæg/produkt afhænger af hvilken type anlæg eller produkt der er tale om. Følg vores guide til produktregistrering her.

Hvorfor skal jeg registrere mit anlæg?

Ved at registrere dit blødgøringsanlæg får du automatisk 2 års gratis Tryghed Premium aftale fra anlæggets idriftsættelsesdato. Vælger du at forsætte din aftale efter de to år, vil dit anlæg være omfattet af ubegrænset garanti og fast serviceeftersyn hver andet år. For at være omfattet af ubegrænset garanti skal anlægget senest være registeret et år efter installation.

Hvad er forskellen på BWT servi­ce­af­taler?

Vores tryghedsaftaler er meget forskellige. Når du registrerer dit BWT blødgøringsanlæg kommer du automatisk ind i en Tryghed Premium aftale. Bliv klogere på aftalerne her.

Hvad sker der, når de to års gratis tryge­hedsaftale udløber?

Når du registrerer dit BWT blødgøringsanlæg får du automatisk en Tryghed Premium aftale, hvor de første 2 år er gratis. Efter de 2 år vil din Tryghed Premium aftale automatisk blive fornyet. Ønsker du ikke længere at have en Tryghed Premium aftale, kan du når som helst ændre den til en anden tryghedsaftale eller opsige aftalen helt med 30 dages varsel. Du kan ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.

Hvad betyder ubegrænset garanti?

Ubegrænset garanti betyder, at du altid har et anlæg til rådighed. Vurderer BWT serviceteknikeren, at blødgøringsanlægget skal repareres på værksted, så er der mulighed for at låne et reserveanlæg i reparationsperioden. Kræver aktiv tryghedsaftale gennem hele perioden, samt at aftalen tegnes inden for det første år fra installationsdatoen.

Hvad koster et serviceeftersyn, hvis jeg ikke har tegnet en tryghedsaftale?

Vælger du ikke at tegne en tryghedsaftale, er du stadig velkommen til at bestille et serviceeftersyn af dit BWT anlæg. Du vil blive fuldt faktureret for et serviceudkald omfattende kørsel, arbejdstid, reservedele samt eftersyn, prisen afhænger af anlægstype og standen på anlægget. Bestil servicebesøg her.

Hvad omfatter et fast serviceeftersyn hvert 2. år?

Det faste serviceeftersyn hvert andet år foretages af en BWT servicetekniker og omfatter: kontrol af korrekt installation af anlæg og lækagetjek, desinfektion og kontrol af alle hydrauliske komponenter, kontrol af alle elektriske og mekaniske dele, kontrol af målefunktion for saltniveau, udskiftning af nedslidte dele, udskiftning af desinfektionscellen, tjek af sikkerhedsanordninger og afsluttende vandanalyse med korrekt indstilling af anlæg. Bestil en servicetekniker her.

Hvor finder jeg mit anlægs seri­e­nummer og produk­tionsår?

Det unikke serienummer for dit anlæg finder du på klistermærket, der sidder på forsiden af installations- og brugermanualen, som følger med anlægget. Du kan også finde serienummeret på bagsiden af dit blødgøringsanlæg. Produktionsåret står lige efter serienummeret.

Har du et AQA Basic-anlæg, finder du klistermærket med serienummeret inde bag ved elektronikken i venstre side set bagfra. Har du et AQA Life-anlæg, skal du løfte den blå kappe for at komme til bagsiden. Her sidder klistermærket midt for på styreenheden.

Hvornår forfalder den første faktura efter gratisperioden for min Tryghed Premium aftale?

Den første faktura falder 2 år efter anlægget er idriftssat. Du vil automatisk blive adviseret via email måneden før din faktura forfalder.

Kan jeg vente med at tegne en tryghedsaftale til der opstår et behov?

Har du ikke tegnet en tryghedsaftale på tidspunktet for, at der ske en fejl og som ikke er dækket af reklamationsretten eller som opstår efter de første 2 år, så vil du bliver fuldt faktureret for et serviceudkald omfattende kørsel, arbejdstid, reservedele samt eftersyn. Ønsker du samtidigt at tegne en tryghedsaftale, så vil den blive modregnet på fakturaen og du vil fremadrettet være dækket.

Hvordan ændrer jeg mit abon­ne­ment?

Du kan med 30 dages varsel ændre dit abonnement. Vi arbejder på en løsning, hvor du kan ændre eller opsige din aftale ved at logge ind på din konto. Indtil da kan du ændre eller opsige dit abonnement ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.

Jeg har allerede en tryghedsaftale, som jeg betaler for

Hvis du har tegnet en tryghedsaftale, som du betaler for, og dit anlæg er under to år, kan du få din aftale konverteret til en gratis tryghedsaftale ved at henvende dig på tlf. +45 43 600 500.

Hvordan opsiger jeg min tryghedsaftale?

 

Du kan til enhver tid opsige din tryghedsaftale med 30 dages varsel. Du kan ændre eller opsige din aftale ved at henvende dig på e-mail [email protected] eller tlf. +45 43 600 500.
Indlæs mere

Visit your local website

Stay on this website