Rikke og Rasmus sparer penge på deres husfor­sik­ring og får kalkfrit vand i boligen

Rikke og Rasmus byggede nyt hus og i den forbin­delse, var det vigtigt for dem at finde nogle løsninger som kunne gøre deres hverdag nemmere.

De beslut­tede sig derfor for at få et BWT-​anlæg, som kunne fjerne kalken i deres nye hjem. I dag sparer de både tid på rengø­ringen – og penge på forsik­ringen.


Familiens fordele
  • Besparelser på husforsikring og rengøringsmidler
  • Familien bruger meget mindre tid på rengøring
  • Vandalarmerne giver familien øget tryghed, da eventuelle vandskader stoppes i tide
BWT produkter
  • BWT Perla blødgøringsanlæg
  • BWT AQA Guard Wireless Sensor

De star­tede med AQA basic men valgte at opgra­dere

I 2 ½ år boede fami­lien i det nye hjem, hvor de star­tede med at have AQA basic-modellen. Siden da har fami­lien opgra­deret til et Perla-anlæg for at kunne nyde godt at anlæg­gets EKSTRA fordele.

Udover at Perla-anlægget fjerner kalken fra vandet, sikrer det nemlig også huset med even­tu­elle vand­skader.

Vanda­larmer - nøglen til tryghed og bespa­relser

For at øge tryg­heden har fami­lien placeret en række tråd­løse vanda­larmer de steder, hvor der er vandtil­førsler. Fx ved vaske­ma­skinen og på toilettet.

“Hvis der nu løber vand ud af vaske­ma­skinen, vil den tråd­løse sensor sende en besked til Perla’en, som så lukker for vandtil­førslen,” forklarer Rasmus. Og det er ikke bare en god sikring mod vand­skader – faktisk sparer fami­lien hele 500 kroner årligt på husfor­sik­ringen på grund af vanda­lar­merne.

eller

Visit your local website

Stay on this website