Før slog kalken den ene elkedel ihjel efter den anden

AQAdrink kundecase - Mayanne - mobile header
AQAdrink kundecase - Mayanne - header

Det kan hurtigt blev en bekostelig affære at have et højt kalkindhold i vandet.

Familien fra Skanderborg er lykkees at slå den ene elkedel ihjel efter den anden grundet kalkaflejringer.

Derfor blev de også hurtigt enige om, at et kalkfilter til vandhanen var vejen frem mod et mere længerevarende og bæredygtigt forhold til fremdigtige husholdningsapparater gennem vand af bedre kvalitet.

.

Kalken koster både penge og tid

 

Hver morgen drikker Mayanne både te og varmt citron­vand, hvilket betyder at elkedlen skal afkalkes minumum hver 8. uge for at over­leve.

”Vi har ufat­te­ligt meget kalk i vores vand her i Skan­der­borg og det er lykkedes os at slå den ene elkedel ihjel efter den anden,” fortæller Mayanne om udfor­drin­gerne og tilføjer at de lige har ombyttet deres anden Kict­he­nAid elkedel på bare et halvt år.

Derfor beslut­tede fami­lien sig for at få instal­leret et BWT kalk­filter under køkken­va­sken for at mini­mere kalken i vandet.

”Jeg synes, at det er skønt at kunne vælge det filtre­rede vand direkte fra vand­hanen.
Det betyder at jeg husker at bruge det til
elkedel og stry­ge­jernet – og så er det lettere at fylde drik­ke­dunke op, når vi skal ud af døren,”
AQAdrink kundecase - Mayanne - vandhane
AQAdrink kundecase - Mayanne - vandhane
AQAdrink kundecase - Mayanne - MP400 filter under vask
AQAdrink kundecase - Mayanne - MP400 filter under vask
AQAdrink kundecase - Mayanne - glad med vand
AQAdrink kundecase - Mayanne - glad med vand
AQAdrink kundecase - Mayanne - et glas vand
AQAdrink kundecase - Mayanne - et glas vand

En ny hverdag med BWT vand

 

Kalk­fil­treret bidrager til en nemmere hverdag, hvor vand­kva­li­teten bliver udnyttet til ethvert behov:

”Jeg synes, at det er skønt at kunne vælge det filtre­rede vand direkte fra vand­hanen. Det betyder at jeg husker at bruge det til elkedel og stry­ge­jernet – og så er det lettere at fylde drik­ke­dunke op, når vi skal ud af døren,” under­streger Mayanne, der alle­rede ville savne vand­fil­tret, hvis de ikke havde det instal­leret.

Fami­lien tilføjer desuden at de til enhver tid vil anbe­fale andre at få et BWT vand­filter: ”Jeg mener, at det er vigtigt, at vi tænker over vand­kva­li­teten, og en af måderne at sikre sig det på, er gennem et vand­filter,” afslutter Mayanne om ople­velsen med deres nye hverdag med BWT vand.

Familien har testet et MP400 vandfilter og en vandhane.

Se hvilke produkter familien
har testet her

BWT kalkfilter +MAGNESIUM MP400 inkl. LOFT vandhane og installationssæt

Vandfilteret beskytter vandhanen og husholdningsapparater mod kalk. Filteret er udstyret med vores teknologi, der tilføjer magnesium til drikkevandet. Magnesium forbedrer smagen og aromaerne i kolde, som varme drikke. Mineralet magnesium skaber en naturlig balance i vandet, der gør vandet blødt og velsmagende.

Samlet pris for startpakke med alt hvad du behøver
5.004 kr.
Køb nu
AQAdrink - MP400 startpakke med LOFT

BWT kalk­filter +MAGNE­SIUM MP400

  • Fjerner kalk og tilføjer magne­sium
  • Opti­merer smag og aroma i kolde og varme drikke
  • Giver en påli­delig beskyt­telse mod kalk, hvilket giver dine hushold­nings­ap­pa­rater længere levetid
  • Bidrager til et mindre plast­for­brug og bedre miljø, da du undgår at købe mine­ralvand på flaske
  • Fjerner lugt- og smags­for­styr­rende stoffer som klor

Pris for et enkelt kalk­filter

1.150 kr. 

Køb nu
aqa drink, vandfilter, mp400, kalkfilter

Er du i tvivl om hvilket vandfilter
der passer til dig?

Fik du også læst

Visit our international website

Stay on this website