Kalkfrit vand hos Tandlægerne i Tørring

tandlaege-toerring-bwt
tandlaege-toerring-bwt

Efter Tandlægerne i Tørring fik installeret et BWT blødgøringsasnlæg er de blevet hverdagens småproblemer kvit.

.

Tandlægerne i Tørring har fået installaret blødgøringsanlægget BWT clinic softener.

Før ople­vede de flere dryp­pende maskiner og airro­toren ville ikke spraye vand. Med blødt vand har de fået markant færre problemer med deres airro­torer og blå vinkel­stykker. Selv rengø­rings­per­so­nalet har bemærket, at kalkringen omkring vand­ha­nerne er fors­vundet. Klinikken oplever, at den nemme og lille mængde vedli­ge­hol­delse, som blød­gø­rings­an­lægget kræver, er det hele værd og mere til.

tandlaegerne-toerring-bwt-video
tandlaegerne-toerring-bwt-video
Video: Her fortæller Iben Schmidt, klinikejer og tandlæge, om alle de fordele, som de oplever i klinikken efter de har fået blødt vand.

BWT Clinic Softener - vand til hele klinikken

Hvis man som klini­kejer ønsker alle forde­lene ved blød­gjort vand i hele klinikken, bør man inve­stere i to løsninger: BWT Clinic Softener, som sikrer blød­gjort vand i hele tand­kli­nikken, og alt efter klinik­s­tør­relse enten et BWT Hydroton eller BWT Odonton-​​anlæg, som sikrer bakterie-​​ og legio­nel­lafrit vand med lav lednings­evne til bl.a. autoklaver og dental units.

Fordele ved BWT Clinic Softener

  • Leverer blød­gjort vand til hele tand­kli­nikken
  • Fjerner kalken fra vandet
  • Godkendt til drik­ke­vand med DVGW-​certi­fikat
  • Anlægget er et drik­ke­vands­god­kendt blød­gø­rings­anlæg
  • En mild salt­op­løs­ning renser og rege­ne­rerer anlægget. Processen starter auto­ma­tisk, der skal blot tilføres salt­tab­letter
  • Anlægget leverer kalkfrit vand under rege­ne­re­ring, så der er kalkfrit BWT vand døgnet rundt
Clinic softener Clinic softener

Visit your local website

Stay on this website