Global
Fandt du ikke dit land?
BWT samarbejder med tusinder af partnere verden over i mere end 80 lande. Send os en besked. Den rette kontaktperson vil kontakte dig.

Kalkfrit vand hos Tandlægerne i Tørring

tandlaege-toerring-bwt
tandlaege-toerring-bwt

Efter Tandlægerne i Tørring fik installeret et BWT blødgøringsasnlæg er de blevet hverdagens småproblemer kvit.

.

Tandlægerne i Tørring har fået installaret blødgøringsanlægget BWT clinic softener.

Før ople­vede de flere dryp­pende maskiner og airro­toren ville ikke spraye vand. Med blødt vand har de fået markant færre problemer med deres airro­torer og blå vinkel­stykker. Selv rengø­rings­per­so­nalet har bemærket, at kalkringen omkring vand­ha­nerne er fors­vundet. Klinikken oplever, at den nemme og lille mængde vedli­ge­hol­delse, som blød­gø­rings­an­lægget kræver, er det hele værd og mere til.

tandlaegerne-toerring-bwt-video
tandlaegerne-toerring-bwt-video
Video: Her fortæller Iben Schmidt, klinikejer og tandlæge, om alle de fordele, som de oplever i klinikken efter de har fået blødt vand.

BWT Clinic Softener - vand til hele klinikken

Hvis man som klini­kejer ønsker alle forde­lene ved blød­gjort vand i hele klinikken, bør man inve­stere i to løsninger: BWT Clinic Softener, som sikrer blød­gjort vand i hele tand­kli­nikken, og alt efter klinik­s­tør­relse enten et BWT Hydroton eller BWT Odonton-​​anlæg, som sikrer bakterie-​​ og legio­nel­lafrit vand med lav lednings­evne til bl.a. autoklaver og dental units.

Fordele ved BWT Clinic Softener

  • Leverer blød­gjort vand til hele tand­kli­nikken
  • Fjerner kalken fra vandet
  • Godkendt til drik­ke­vand med DVGW-​certi­fikat
  • Anlægget er et drik­ke­vands­god­kendt blød­gø­rings­anlæg
  • En mild salt­op­løs­ning renser og rege­ne­rerer anlægget. Processen starter auto­ma­tisk, der skal blot tilføres salt­tab­letter
  • Anlægget leverer kalkfrit vand under rege­ne­re­ring, så der er kalkfrit BWT vand døgnet rundt
Læs mere
Clinic softener Clinic softener

Velkommen til det dansk websted for BWT!

Det ser ud til, at du kommer fra United States. Desværre har vi ikke et lokalt websted på dit sprog. Følg linket for at komme til det internationale websted, eller vælg et andet land.

Gå til international webstedet

Hvis du lukker meddelelsen eller klikker på linket ("mere") forbliver du på webstedet r dansk webstedet

Fortsæt til den internationale side
Vælg et andet land