Bestaqua 14 ROC
Bestaqua 14 ROC

BWT Bestaqua 14 ROC Clinic

Få gratis tilbud
varenummer: 421050116
  • Producerer demineraliseret vand, vandkvalitet <0,5 µS/cm
  • Leverer vand til både autoklaver og flaskevandssystemer for dental units
  • Pladsbesparende og kompakt konstruktion af høj kvalitet
  • Kræver minimal vedligeholdelse og er nem at servicere
  • Simpel visning og indstilling af flow, temperatur og driftsparameter via APP på smartphone
  • 100% beskyttet mod støv – ingen ventilator og meget støjsvag
smutvejen

Produk­t­de­taljer

 Højty­dende løsning, som leverer demi­ne­ra­li­seret vand til alle autoklaver og flaske­vand­sy­stemer i klinikken

 

To-trins vand­fil­tre­ring på minimal plads
BWT Bestaqua 14 ROC Clinic er en kombi­na­tion af en omvendt osmose membran­modul Bestaqua 14 ROC og demi­ne­ra­li­se­rings­fil­tret Best­demin.

Omvendt osmose er en membran­fil­tre­rings­proces, der kombi­neret med et højt vand­tryk, filtrerer de opløste stoffer som kalk og tung­me­taller fra vandet og tillader kun rene vand­mo­le­kyler at trænge igennem. Membra­nens fine porer holder selv mikro­or­ga­nismer som bakte­rier tilbage og sørger for, at de opløste stoffer fjernes næsten fuld­stæn­digt.

Demi­ne­ra­li­se­rings­fil­tret Best­demin efter­po­lerer og opret­holder en ensartet lav lednings­evne i vandet.

Slut med demi­ne­ra­li­seret vand på dunke
Vand­fil­trene leverer demi­ne­ra­li­seret vand af høj kvalitet <0,5 μS/cm i hele drifts­pe­ri­oden. Du slipper for besværet med at indkøbe og hånd­tere demi­ne­ra­li­seret vand på dunke.

Særdeles lave driftsom­kost­ninger
Du slipper helt for indkøb af demi­ne­ra­li­seret vand. Der skal kun fore­tages service én gang om året. Derudo-ver er kapa­ci­teter på filtrene høje, hvilket giver særdeles lave driftsom­kost­ninger.

Stabil drift på autoklaver og dental units
Vandets høje kvalitet beskytter autoklaven mod drifts­stop og sikrer en høj kvalitet af autokla­ve­ringen.

Høj kapa­citet giver alsidig anven­delse
Kombi­na­tionen af omvendt osmose filtre­ring efter­fulgt af et demi­ne­ra­li­se­rings­filter giver en ekstrem høj kapa­citet. Det giver mulighed for at enheden både leverer vand til alle autoklaver og flaske­vand­sy­stemet til dental units i klinikken.

Nemt at udskifte membran­modul og filter
Éngangs­fil­trene BWT best­demin instal­leres med et filter­hoved, som auto­ma­tisk lukker for vandet under udskift­ning. Filter­sy­stemet består af et engangs­filter og et filter­hoved, som begge er føde­va­re­god­kendt. Filtrene kræver et minimum af plads og kan udskiftes uden brug af værktøj. Nemt, enkelt og hygiej­nisk.


Tekniske detaljer

varenummer 421050116
Permeatydelse ₁120 l/h
Saltreduktion > 98 %
Vandudnyttelse WCF ₁,₂,₃Ca. 50 %
El-tilslutning/internsikring230 / 50 / 1,25 T (V/Hz/A)
Stromforbrug200 / < 3 (W)
Anlægssikring1,25 A, træg
Råvands- / koncentrat- / permeattilslutning¾” / 8 mm / 8 mm
Tilgangstryk (min./max.) 1,5 / 4,0 bar
Tilgangstemperatur råvand (min/max) 5 … 30 °C
Omgivelsestemperatur (min./max.) 5 … 40 °C
Ledningsevne efter 1. trin (Bestaqua 14 ROC)< 50 µs/cm
Ledningsevne efter 2. trin (Bestdemin)< 3 µs/cm
Jern og mangan (Fe+Mn)< 0,05 mg/l
Dimensioner (H x B x D) ₄508 x 152 x 254 mm
Vægt₅11 kg

Forbrugs­varer

Membran ROC 14 (Skiftes årligt)

450000175 (BWT vare­nummer)

Best­demin plus XL filter (Skiftes efter forbrug)

421018051 (BWTva­re­nummer)

VIGTIGT! BWT bestaqua 14 ROC må kun forsynes med koldt vand af drik­ke­vand­skva­litet. WCF: Water Conver­sion Factor 1) Den angivne ydeevne gælder for drift uden perme­at­mod­tryk ved en vand­tem­pe­ratur på 15 °C. Den ydeevne, der er mulig i praksis, afhænger af forskel­lige para­metre som f.eks. føde­vand­skva­li­teten, vand­tem­pe­ratur, modtryk på perme­at­siden osv. og kan derfor afvige fra den her viste værdi. 2) Brugen af en forbe­hand­lings­enhed til føde­vand eller et partikel- og aktivt kulfilter som f.eks. BWT best­taste anbe­fales. 3) Stan­dar­dindstil­lingen svarer til en WCFværdi pa ca. 50 % ved stan­dard­for­hold (se ref. 1). Anlæg­gets totale WCF kan variere alt efter lokale forhold og stan­dar­dindstil­linger, f.eks. rense­cy­klusser. 4) Nødvendig instal­la­tions­højde for membranskift på Bestaqua 14 ROC er minimum 550 mm. 5) Mål og vægt angivet uden best­demin plus XL.

 

Så nemt installerer du løsningen

I videoen ser du, hvor nemt og enkelt BWT bestaqua 14 ROC Clinic er at instal­lere.
Video-ROC-Clinic-installation
Video-ROC-Clinic-installation
Bestaqua 14 ROC

BWT Bestaqua 14 ROC Clinic

Visit your local website

Stay on this website