BWTbestaqua_ROC_Coffee_with_bestheadFLEX_icons_1280x1280
BWTbestaqua_ROC_Coffee_with_bestheadFLEX_icons_1280x1280

BWT Bestaqua ROC Coffee

Kompakt omvendt osmoseanlæg

Få GRATIS tilbud
varenummer: 428120000

Fordele og egenskaber:

  • BWT højtydende membran
  • Typisk ydeevne 120 l/t
  • Robust, slidstærk, effektiv
  • BWT-magnesiumteknologi
  • Unik med magnesium, hvilket giver perfekt aroma
  • UF-membran for det reneste vand, uden bakterier (log 6)
  •  Typisk kapacitet 6.000 liter ved 150 μS/cm

 

Anvendes til:

  • Klassiske kaffemaskiner
  • Specialkaffemaskiner
  • Espressomaskiner
smutvejen
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Et kvantespring inden for optimering af vand til kaffe, kaffespecialiteter, te og andre varme drikke.


Vandop­ti­me­ring til kaffe og varme drikke på en ny måde

BWT har fuld­stændig rede­fi­neret sine produkter med omvendt osmose-teknologi: de er blevet mere kompakte, har fået højere ydelse og er blevet mere effek­tive.
Derfor sætter BWT bestaqua 14 ROC Coffee helt nye stan­darder for opti­me­ring af drik­ke­vand til frem­stil­ling af kaffe, kaffe­spe­ci­a­li­teter og andre varme drikke. Aldrig før har det været så nemt, billigt og sikkert at forvandle lokalt drik­ke­vand til det helt rigtige vand til tilbe­red­ning af kaffe.

Innova­tion til perfekt vand på mindst mulig plads
Den enestå­ende kombi­na­tion af omvendt osmose og BWT magne­si­um­tek­no­logi, er kende­tegnet ved denne nye gene­ra­tion af anlæg. Denne kombi­na­tion er unik på verdens­plan og eksi­sterer kun i BWT bestaqua 14 ROC Coffee. Kun med denne tekno­logi kan uønskede stoffer på elegant vis fjernes fra vandet, samtidig med at der opnås en balan­ceret mine­ra­li­se­ring af vandet med magne­sium som aroma­bærer.

BWT bestaqua 14 ROC (Reverse Osmosis Compact) Coffee er et af de mest kompakte RO-systemer til opti­me­ring af vand til tilbe­red­ning af kaffe. Alle modu­lerne er inte­greret i et enkelt kabinet, der er omhyg­ge­ligt valgt, designet, frem­stillet og opti­meret. BWT bestaqua 14 ROC Coffee anlæg er robuste og slidstærke. De er beregnet og udviklet i henhold til de høje stan­darder og krav inden for føde­va­re­sek­toren og til påli­delig drift med minimal vedli­ge­hol­delse. BWT bestaqua 14 ROC Coffee opfylder ønsket om en stan­dar­di­seret opti­me­ring af vand, der giver påli­de­lige resul­tater inden for frem­stil­ling af kaffe over hele verden.

BWT Bestaqua 14 omvendt osmo­se­mem­bran – Ydelse på højeste niveau
Dette modul ligner et almin­de­ligt vand­filter fra BWT. Det er dog en af de mest effek­tive membraner i verden til omvendt osmose, som er baseret på en nyud­viklet BWT-membranteknologi og på raffi­neret vis er den inte­greret i et filterhus. BWT bestaqua 14 MEMBRANE viser sin styrke, når behovet for rent vand er stort, og mængden af uønskede stoffer er høj. Membran­funk­tionen over­våges nemt live via app (ROC Control).
• BWT højty­dende membran
• Typisk ydeevne 120 l/t
• Robust, slidstærk, effektiv

BWT-Magnesiumteknologi
Det er kun takket være den unikke BWT-magnesiummineralisering, at det vand, der er blevet behandlet ved hjælp af omvendt osmose og optimalt mineraliseret, bliver til perfekt BWT kaffevand. Det betyder, at kaffemaskinen er beskyttet sikkert mod kalkaflejringer, og en perfekt ekstraktion og smag opnås. Vandet optimeres desuden yderligere via en ultrafiltreringsmembran.

• BWT-magnesiumteknologi
• Unik med magne­sium, hvilket giver perfekt aroma
• UF-membran for det reneste vand, uden bakte­rier (log 6)
• Typisk kapa­citet 6.000 liter ved 150 μS/cm


Tekniske detaljer

varenummer 428120000
Permeatydelse ₁2 l/min = 120 l/t
Saltreduktion > 97 %
Vandudnyttelse WCF ₁,₂,₃Ca. 50 %
Minimum flowhastighed for tilgangsvand4,2 l/min = 250 l/t
Flowhastighed for koncentrat ca. ca. 2,0 l/min = 120 l/t
Minimum flowhastighed for tilgangsvand 1,5-4 bar
Tilgangstemperatur råvand (min/max) 5 … 30 °C
Omgivelsestemperatur (min./max.) 5 … 40 °C
Strømforsyning230 V/50 Hz, ≥ 6 A-beskyttelse
Kabinet54 IP
Anlægssikring1,25 A, træg
Stromforbrug200 / < 3 (W)
AnlægstilslutningEC-60320 C13
Tilslutningskabel til koldt apparat 1,8 m, CEE 7/4, IEC-60320 C13
TilgangsvandM ¾"
Permeat M ⅜"
Koncentrat 8 mm push-in
Ekstern tank 8 mm push-in
Dimensioner (H x B x D)277 x 297 x 505 mm
Vægt17 kg
Produktbeskrivelse
Et kvantespring inden for optimering af vand til kaffe, kaffespecialiteter, te og andre varme drikke.


Vandop­ti­me­ring til kaffe og varme drikke på en ny måde

BWT har fuld­stændig rede­fi­neret sine produkter med omvendt osmose-teknologi: de er blevet mere kompakte, har fået højere ydelse og er blevet mere effek­tive.
Derfor sætter BWT bestaqua 14 ROC Coffee helt nye stan­darder for opti­me­ring af drik­ke­vand til frem­stil­ling af kaffe, kaffe­spe­ci­a­li­teter og andre varme drikke. Aldrig før har det været så nemt, billigt og sikkert at forvandle lokalt drik­ke­vand til det helt rigtige vand til tilbe­red­ning af kaffe.

Innova­tion til perfekt vand på mindst mulig plads
Den enestå­ende kombi­na­tion af omvendt osmose og BWT magne­si­um­tek­no­logi, er kende­tegnet ved denne nye gene­ra­tion af anlæg. Denne kombi­na­tion er unik på verdens­plan og eksi­sterer kun i BWT bestaqua 14 ROC Coffee. Kun med denne tekno­logi kan uønskede stoffer på elegant vis fjernes fra vandet, samtidig med at der opnås en balan­ceret mine­ra­li­se­ring af vandet med magne­sium som aroma­bærer.

BWT bestaqua 14 ROC (Reverse Osmosis Compact) Coffee er et af de mest kompakte RO-systemer til opti­me­ring af vand til tilbe­red­ning af kaffe. Alle modu­lerne er inte­greret i et enkelt kabinet, der er omhyg­ge­ligt valgt, designet, frem­stillet og opti­meret. BWT bestaqua 14 ROC Coffee anlæg er robuste og slidstærke. De er beregnet og udviklet i henhold til de høje stan­darder og krav inden for føde­va­re­sek­toren og til påli­delig drift med minimal vedli­ge­hol­delse. BWT bestaqua 14 ROC Coffee opfylder ønsket om en stan­dar­di­seret opti­me­ring af vand, der giver påli­de­lige resul­tater inden for frem­stil­ling af kaffe over hele verden.

BWT Bestaqua 14 omvendt osmo­se­mem­bran – Ydelse på højeste niveau
Dette modul ligner et almin­de­ligt vand­filter fra BWT. Det er dog en af de mest effek­tive membraner i verden til omvendt osmose, som er baseret på en nyud­viklet BWT-membranteknologi og på raffi­neret vis er den inte­greret i et filterhus. BWT bestaqua 14 MEMBRANE viser sin styrke, når behovet for rent vand er stort, og mængden af uønskede stoffer er høj. Membran­funk­tionen over­våges nemt live via app (ROC Control).
• BWT højty­dende membran
• Typisk ydeevne 120 l/t
• Robust, slidstærk, effektiv

BWT-Magnesiumteknologi
Det er kun takket være den unikke BWT-magnesiummineralisering, at det vand, der er blevet behandlet ved hjælp af omvendt osmose og optimalt mineraliseret, bliver til perfekt BWT kaffevand. Det betyder, at kaffemaskinen er beskyttet sikkert mod kalkaflejringer, og en perfekt ekstraktion og smag opnås. Vandet optimeres desuden yderligere via en ultrafiltreringsmembran.

• BWT-magnesiumteknologi
• Unik med magne­sium, hvilket giver perfekt aroma
• UF-membran for det reneste vand, uden bakte­rier (log 6)
• Typisk kapa­citet 6.000 liter ved 150 μS/cm


Teknisk data

Tekniske detaljer

varenummer 428120000
Permeatydelse ₁2 l/min = 120 l/t
Saltreduktion > 97 %
Vandudnyttelse WCF ₁,₂,₃Ca. 50 %
Minimum flowhastighed for tilgangsvand4,2 l/min = 250 l/t
Flowhastighed for koncentrat ca. ca. 2,0 l/min = 120 l/t
Minimum flowhastighed for tilgangsvand 1,5-4 bar
Tilgangstemperatur råvand (min/max) 5 … 30 °C
Omgivelsestemperatur (min./max.) 5 … 40 °C
Strømforsyning230 V/50 Hz, ≥ 6 A-beskyttelse
Kabinet54 IP
Anlægssikring1,25 A, træg
Stromforbrug200 / < 3 (W)
AnlægstilslutningEC-60320 C13
Tilslutningskabel til koldt apparat 1,8 m, CEE 7/4, IEC-60320 C13
TilgangsvandM ¾"
Permeat M ⅜"
Koncentrat 8 mm push-in
Ekstern tank 8 mm push-in
Dimensioner (H x B x D)277 x 297 x 505 mm
Vægt17 kg

Vare­numre

BWT bestaqua 14 ROC  Coffee

428210400

Installationssæt Bestaqua 14 ROC

656525593

BWT bestaqua 14 ROC Coffee må kun forsynes med koldt vand af drikkevandskvalitet.

WCF: Water Conversion Factor


1) Den angivne ydeevne gælder for drift uden permeatmodtryk ved en vandtemperatur på 15 °C. Den ydeevne, der er mulig i praksis, afhænger af forskellige parametre som f.eks. fødevandskvaliteten, vandtemperaturmodtryk på permeatsiden osv. og kan derfor afvige en anelse fra den her viste værdi.
2) Brugen af en forbehandlingsenhed til fødevand eller et partikel- og aktivt kulfilter som f.eks. BWT besttaste anbefales.
3) Standardindstillingen svarer til en WCFværdi på ca. 50 % ved standardforhold (se ref.)
1). Anlæggets totale WCF kan variere alt efter lokale forhold og standardindstillinger, f.eks. rensecyklusser.

Med forbehold for fejl og udeladelser.
Kan ændres uden varsel.

BWTbestaqua_ROC_Coffee_with_bestheadFLEX_icons_1280x1280

BWT Bestaqua ROC Coffee

Visit your local website

Stay on this website