kompakt-og-robust-omvendt-osmose-anlæg
bwt-roc-coffee-app
hylde-til-roc-coffee-anlæg
bwt-ro-anlæg-passer-i-et-skab
kompakt-og-robust-omvendt-osmose-anlæg
bwt-roc-coffee-app
hylde-til-roc-coffee-anlæg
bwt-ro-anlæg-passer-i-et-skab

BWT bestaqua 14 ROC Coffee

Kompakt omvendt osmose anlæg

Få gratis tilbud
varenummer: 428210400
  • Robust, slidstærk, effektiv
  • BWT-magnesiumteknologi
  • Typisk kapacitet 6.000 liter ved 150 μS/cm
  • BWT højtydende membran
  • UF-membran for det reneste vand, uden bakterier (log 6)
  • Typisk ydeevne 120 l/t
  • Unik med magnesium, hvilket giver perfekt aroma

Anvendes til:

  • Klassiske kaffemaskiner
  • Espressomaskiner
  • Specialkaffemaskiner
smutvejen
Produktbeskrivelse
Teknisk data
Downloads

BWT Bestaqua 14 ROC Coffee

Kompakt omvendt osmose anlæg

 

Få det bedste vand til kaffe, kaffe­spe­ci­a­li­teter, te og andre varme drikke.

Vandop­ti­me­ring til kaffe og varme drikke
BWT har fuld­stændig rede­fi­neret sine produkter med omvendt osmose-tekno­logi: de er blevet mere kompakte, har fået højere ydelse og er blevet mere effek­tive.
Derfor sætter BWT bestaqua 14 ROC Coffee helt nye stan­darder for opti­me­ring af drik­ke­vand til frem­stil­ling af kaffe, kaffe­spe­ci­a­li­teter og andre varme drikke. Aldrig før har det været så nemt, billigt og sikkert at forvandle lokalt drik­ke­vand til det helt rigtige vand til tilbe­red­ning af kaffe.

Innova­tion til perfekt vand på mindst mulig plads
Den enestå­ende kombi­na­tion af omvendt osmose og BWT magne­si­um­tek­no­logi, er kende­tegnet ved denne nye gene­ra­tion af anlæg. Denne kombi­na­tion er unik på verdens­plan og eksi­sterer kun i BWT bestaqua 14 ROC Coffee. Kun med denne tekno­logi kan uønskede stoffer på elegant vis fjernes fra vandet, samtidig med at der opnås en balan­ceret mine­ra­li­se­ring af vandet med magne­sium som aroma­bærer.

BWT bestaqua 14 ROC (Reverse Osmosis Compact) Coffee er et af de mest kompakte RO-systemer til opti­me­ring af vand til tilbe­red­ning af kaffe. Alle modu­lerne er inte­greret i et enkelt kabinet, der er omhyg­ge­ligt valgt, designet, frem­stillet og opti­meret. BWT bestaqua 14 ROC Coffee anlæg er robuste og slidstærke. De er beregnet og udviklet i henhold til de høje stan­darder og krav inden for føde­va­re­sek­toren og til påli­delig drift med minimal vedli­ge­hol­delse. BWT bestaqua 14 ROC Coffee opfylder ønsket om en stan­dar­di­seret opti­me­ring af vand, der giver påli­de­lige resul­tater inden for frem­stil­ling af kaffe over hele verden.

BWT Bestaqua 14 omvendt osmo­se­mem­bran – Ydelse på højeste niveau
Dette modul ligner et almin­de­ligt vand­filter fra BWT. Det er dog en af de mest effek­tive membraner i verden til omvendt osmose, som er baseret på en nyud­viklet BWT-membran­tek­no­logi og på raffi­neret vis er den inte­greret i et filterhus. BWT bestaqua 14 MEMBRANE viser sin styrke, når behovet for rent vand er stort, og mængden af uønskede stoffer er høj. Membran­funk­tionen over­våges nemt live via app (ROC Control).
• BWT højty­dende membran
• Typisk ydeevne 120 l/t
• Robust, slidstærk, effektiv

BWT-Magne­si­um­tek­no­logi
Det er kun takket være den unikke BWT-magne­si­um­mi­ne­ra­li­se­ring, at det vand, der er blevet behandlet ved hjælp af omvendt osmose og opti­malt mine­ra­li­seret, bliver til perfekt BWT kaffe­vand. Det betyder, at kaffe­ma­skinen er beskyttet sikkert mod kalk­af­lej­ringer, og en perfekt ekstrak­tion og smag opnås. Vandet opti­meres desuden yder­li­gere via en ultra­fil­tre­rings­mem­bran.

• BWT-magne­si­um­tek­no­logi
• Unik med magne­sium, hvilket giver perfekt aroma
• UF-membran for det reneste vand, uden bakte­rier (log 6)
• Typisk kapa­citet 6.000 liter ved 150 μS/cm

 

Tekniske detaljer

varenummer 428210400

BWT Bestaqua 14 ROC Coffee

 Type   RO – omvendt osmose anlæg 
 NØGLEDATA
 
 Permeatydelse1  2 l/min = 120 l/t
 Saltreduktion
 > 97 %
 Vandudnyttelse WCF1,2,3    ca. 50 %
 DRIFTSBETINGELSER  
 Minimum flowhastighed for tilgangsvand  4,2 l/min = 250 l/t
 Flowhastighed for koncentrat  ca. 2,0 l/min = 120 l/t
 Minimum tryk for tilgangsvand  1,5 - 4 bar
 Tilgangsvandtemperatur (råvand)  5-30°C
 Omgivende temperatur  5-40°C
 STRØM  
 Strømforsyning  230 V/50 Hz ≥ 6 A-beskyttelse
 Kabinet (Kapslingsklasse)  IP 54
 Anlægssikring  1,25 A, træg
 Strømforbrug  200 W, standby < 3 W
 Anlægstilslutning  EC-60320 C13
 Tilslutningskabel (koldt apparat)  1,8 m, CEE 7/4, IEC-60320 C13
 INDLØBS- OG UDLØBSLEDNINGER  
 Tilgangsvand  M ¾"
 Permeat  M ¾"
 Koncentrat  8 mm push-in
 Ekstern tank  8 mm push-in
 MÅL OG VÆGT  
 Dimensioner (B x D x H)  277 x 297 x 505 mm
 Vægt  17,7 kg
 VARENUMRE  
 BWT Bestaqua 14 ROC Coffee  428210400
 Installationssæt ROC Coffee  656525593

BWT bestaqua 14 ROC Coffee må kun forsynes med koldt vand af drik­ke­vand­skva­litet.

WCF: Water Conver­sion Factor

1. Den angivne ydeevne gælder for drift uden perme­at­mod­tryk ved en vand­tem­pe­ratur på 15 °C. Den ydeevne, der er mulig i praksis, afhænger af forskel­lige para­metre som f.eks. føde­vand­skva­li­teten, vand­tem­pe­ra­tur­mod­tryk på perme­at­siden osv. og kan derfor afvige en anelse fra den her viste værdi.
2. Brugen af en forbe­hand­lings­enhed til føde­vand eller et partikel- og aktivt kulfilter som f.eks. BWT best­taste anbe­fales.
3. Stan­dar­dindstil­lingen svarer til en WCFværdi på ca. 50 % ved stan­dard­for­hold (se ref.)
1. Anlæg­gets totale WCF kan variere alt efter lokale forhold og stan­dar­dindstil­linger, f.eks. rense­cy­klusser.

Med forbe­hold for fejl og udela­delser.
Kan ændres uden varsel.

 

 


Produktbeskrivelse

BWT Bestaqua 14 ROC Coffee

Kompakt omvendt osmose anlæg

 

Få det bedste vand til kaffe, kaffe­spe­ci­a­li­teter, te og andre varme drikke.

Vandop­ti­me­ring til kaffe og varme drikke
BWT har fuld­stændig rede­fi­neret sine produkter med omvendt osmose-tekno­logi: de er blevet mere kompakte, har fået højere ydelse og er blevet mere effek­tive.
Derfor sætter BWT bestaqua 14 ROC Coffee helt nye stan­darder for opti­me­ring af drik­ke­vand til frem­stil­ling af kaffe, kaffe­spe­ci­a­li­teter og andre varme drikke. Aldrig før har det været så nemt, billigt og sikkert at forvandle lokalt drik­ke­vand til det helt rigtige vand til tilbe­red­ning af kaffe.

Innova­tion til perfekt vand på mindst mulig plads
Den enestå­ende kombi­na­tion af omvendt osmose og BWT magne­si­um­tek­no­logi, er kende­tegnet ved denne nye gene­ra­tion af anlæg. Denne kombi­na­tion er unik på verdens­plan og eksi­sterer kun i BWT bestaqua 14 ROC Coffee. Kun med denne tekno­logi kan uønskede stoffer på elegant vis fjernes fra vandet, samtidig med at der opnås en balan­ceret mine­ra­li­se­ring af vandet med magne­sium som aroma­bærer.

BWT bestaqua 14 ROC (Reverse Osmosis Compact) Coffee er et af de mest kompakte RO-systemer til opti­me­ring af vand til tilbe­red­ning af kaffe. Alle modu­lerne er inte­greret i et enkelt kabinet, der er omhyg­ge­ligt valgt, designet, frem­stillet og opti­meret. BWT bestaqua 14 ROC Coffee anlæg er robuste og slidstærke. De er beregnet og udviklet i henhold til de høje stan­darder og krav inden for føde­va­re­sek­toren og til påli­delig drift med minimal vedli­ge­hol­delse. BWT bestaqua 14 ROC Coffee opfylder ønsket om en stan­dar­di­seret opti­me­ring af vand, der giver påli­de­lige resul­tater inden for frem­stil­ling af kaffe over hele verden.

BWT Bestaqua 14 omvendt osmo­se­mem­bran – Ydelse på højeste niveau
Dette modul ligner et almin­de­ligt vand­filter fra BWT. Det er dog en af de mest effek­tive membraner i verden til omvendt osmose, som er baseret på en nyud­viklet BWT-membran­tek­no­logi og på raffi­neret vis er den inte­greret i et filterhus. BWT bestaqua 14 MEMBRANE viser sin styrke, når behovet for rent vand er stort, og mængden af uønskede stoffer er høj. Membran­funk­tionen over­våges nemt live via app (ROC Control).
• BWT højty­dende membran
• Typisk ydeevne 120 l/t
• Robust, slidstærk, effektiv

BWT-Magne­si­um­tek­no­logi
Det er kun takket være den unikke BWT-magne­si­um­mi­ne­ra­li­se­ring, at det vand, der er blevet behandlet ved hjælp af omvendt osmose og opti­malt mine­ra­li­seret, bliver til perfekt BWT kaffe­vand. Det betyder, at kaffe­ma­skinen er beskyttet sikkert mod kalk­af­lej­ringer, og en perfekt ekstrak­tion og smag opnås. Vandet opti­meres desuden yder­li­gere via en ultra­fil­tre­rings­mem­bran.

• BWT-magne­si­um­tek­no­logi
• Unik med magne­sium, hvilket giver perfekt aroma
• UF-membran for det reneste vand, uden bakte­rier (log 6)
• Typisk kapa­citet 6.000 liter ved 150 μS/cm

 
Teknisk data

Tekniske detaljer

varenummer 428210400

BWT Bestaqua 14 ROC Coffee

 Type   RO – omvendt osmose anlæg 
 NØGLEDATA
 
 Permeatydelse1  2 l/min = 120 l/t
 Saltreduktion
 > 97 %
 Vandudnyttelse WCF1,2,3    ca. 50 %
 DRIFTSBETINGELSER  
 Minimum flowhastighed for tilgangsvand  4,2 l/min = 250 l/t
 Flowhastighed for koncentrat  ca. 2,0 l/min = 120 l/t
 Minimum tryk for tilgangsvand  1,5 - 4 bar
 Tilgangsvandtemperatur (råvand)  5-30°C
 Omgivende temperatur  5-40°C
 STRØM  
 Strømforsyning  230 V/50 Hz ≥ 6 A-beskyttelse
 Kabinet (Kapslingsklasse)  IP 54
 Anlægssikring  1,25 A, træg
 Strømforbrug  200 W, standby < 3 W
 Anlægstilslutning  EC-60320 C13
 Tilslutningskabel (koldt apparat)  1,8 m, CEE 7/4, IEC-60320 C13
 INDLØBS- OG UDLØBSLEDNINGER  
 Tilgangsvand  M ¾"
 Permeat  M ¾"
 Koncentrat  8 mm push-in
 Ekstern tank  8 mm push-in
 MÅL OG VÆGT  
 Dimensioner (B x D x H)  277 x 297 x 505 mm
 Vægt  17,7 kg
 VARENUMRE  
 BWT Bestaqua 14 ROC Coffee  428210400
 Installationssæt ROC Coffee  656525593

BWT bestaqua 14 ROC Coffee må kun forsynes med koldt vand af drik­ke­vand­skva­litet.

WCF: Water Conver­sion Factor

1. Den angivne ydeevne gælder for drift uden perme­at­mod­tryk ved en vand­tem­pe­ratur på 15 °C. Den ydeevne, der er mulig i praksis, afhænger af forskel­lige para­metre som f.eks. føde­vand­skva­li­teten, vand­tem­pe­ra­tur­mod­tryk på perme­at­siden osv. og kan derfor afvige en anelse fra den her viste værdi.
2. Brugen af en forbe­hand­lings­enhed til føde­vand eller et partikel- og aktivt kulfilter som f.eks. BWT best­taste anbe­fales.
3. Stan­dar­dindstil­lingen svarer til en WCFværdi på ca. 50 % ved stan­dard­for­hold (se ref.)
1. Anlæg­gets totale WCF kan variere alt efter lokale forhold og stan­dar­dindstil­linger, f.eks. rense­cy­klusser.

Med forbe­hold for fejl og udela­delser.
Kan ændres uden varsel.

 

 


bwt-bestaqua-14-ROC-Coffee

BWT bestaqua 14 ROC Coffee

Visit your local website

Stay on this website