BWT-Bestaqua-14-ROC
BWT-Bestaqua-14-ROC

BWT Bestaqua ROC 14

Super kompakt omvendt osmoseanlæg

Kontakt os for tilbud
varenummer: 421050118

Indtryk, smag og kvalitet går hånd i hånd, når ROC 14 er på banen. Med anlægget går du ikke på kompromis med resultatet og du får længere levetid på dine maskiner.

 

Anlægget er ideelt til:

  • dampovne
  • isterningmaskiner
  • opvaskemaskiner
  • kaffemaskiner (med mineraliseringsfilter)
smutvejen

Produk­t­de­taljer

BWT bestaqua 14 ROC sætter nye stan­darder inden for vandop­ti­me­ring til HORECA-branchen. 

 

Aldrig har det været så nemt, drifts­sik­kert og omkost­nings­ef­fek­tivt at behandle lokalt drik­ke­vand og opnå rent vand til speci­fikke behov i føde­va­re­sek­toren. BWT bestaqua 14 ROC er særligt udviklet til HORECA-branchen. Anlægget er ideelt til at produ­cere meget rent vand til f.eks. dampovne, ister­ning­ma­skiner eller opva­ske­ma­skiner. Med dette anlæg får du den bedste vand­kva­litet, færre udgifter til rengø­ring, mindre nedetid og mulighed for store bespa­relser på vedli­ge­hol­delse og repa­ra­tion.

Indtryk, smag og kvalitet går hånd i hånd, når ROC 14 er på banen. Med anlægget går du ikke på kompromis med resul­tatet og du får længere levetid på dine maskiner.

Perfekt opva­ske­re­sultat
Med vand­be­hand­ling fra BWT kan tiden bruges på at servere øl, vin og champagne som overgår gæsternes forvent­ninger - i stedet for at efter­po­lere glas og bestik.

Ofte får opva­ske­ma­skinen skylden, selvom det i virke­lig­heden er vand­kva­li­teten, som forår­sager problemer med uklart og plettet glas og service.

BWT bestaqua 14 ROC er et af de bedste anlæg til vandop­ti­me­ring og giver altid fejl­frit service, skin­nende glas og funk­lende bestik. Og det kan forre­sten også spare dig for en masse rengø­rings­pro­dukter og arbejds­timer til manuel pole­ring af glas og bestik.

Krystal­klare ister­ninger og kalkfri maskine
Risi­koen for kalk i ister­ning­ma­skinen kan ikke undgås, medmindre du beskytter maskinen med det rette vand. ROC 14 nedsætter risi­koen for drifts­stop og servi­ce­behov, hvilket forlænger ister­ning­ma­skines levetid. Og det bedste af det hele? Vand­be­hand­lingen efter­lader ister­nin­gerne krystal­klare uden spor af kalk.

En kalkfri dampovn giver perfekte resul­tater
Vand­værks­vand er køkken­ma­ski­nernes værste fjende. Vandets kalk-og mine­ra­lind­hold forår­sager ofte drifts­pro­blemer, servi­ce­besøg og dyre repa­ra­tioner eller udskift­ninger. Med ROC 14 strømmer BWT vand gennem dampovnen og beskytter maskinen mod kalk. ROC 14 leverer fortrin­lige resul­tater i køkkenet.


Tekniske detaljer

varenummer 421050118
Permeatydelse ₁ 2 l/min = 120 l/t
Saltreduktion > 97 %
Vandudnyttelse WCF ₁,₂,₃ Ca. 50 %
Minimum flowhastighed for tilgangsvand 4,2 l/min = 250 l/t
Flowhastighed for koncentrat ca. ca. 2,0 l/min = 120 l/t
Minimum flowhastighed for tilgangsvand 1,5-4 bar
Tilgangstemperatur råvand (min/max) 5 … 30 °C
Omgivelsestemperatur (min./max.) 5 … 40 °C
Strømforsyning 230 V/50 Hz, ≥ 6 A-beskyttelse
Kabinet 54 IP
Anlægssikring 1,25 A, træg
Stromforbrug 200 / < 3 (W)
Tilslutningskabel til koldt apparat 1,8 m, CEE 7/4, IEC-60320 C13
Tilgangsvand / Koncentrat / Permeat ¾", 8 mm / 8 mm
Dimensioner (H x B x D) 153 x 271 x 505 mm
Vægt 11 kg

Varenumre

BWT bestaqua 14 ROC HORECA, inkl. installationssæt

421050118

VIGTIGT! BWT bestaqua 14 ROC må kun forsynes med koldt vand af drik­ke­vand­skva­litet.

WCF: Water Conver­sion Factor

1) Den angivne ydeevne gælder for drift uden perme­at­mod­tryk ved en vand­tem­pe­ratur på 15 °C. Den ydeevne, der er mulig i praksis, afhænger af forskel­lige para­metre som f.eks. føde­vand­skva­li­teten, vand­tem­pe­ratur, modtryk på perme­at­siden osv. og kan derfor afvige fra den her viste værdi.

2) Brugen af en forbe­hand­lings­enhed til føde­vand eller et partikel- og aktivt kulfilter som f.eks. BWT best­taste anbe­fales.

3) Stan­dar­dindstil­lingen svarer til en WCFværdi på ca. 50 % ved stan­dard­for­hold (se ref.)

1). Anlæg­gets totale WCF kan variere alt efter lokale forhold og stan­dar­dindstil­linger, f.eks. rense­cy­klusser.

Med forbe­hold for fejl og udela­delser. Kan ændres uden varsel.

BWT-Bestaqua-14-ROC

BWT Bestaqua ROC 14

Visit your local website

Stay on this website