Psykiatri blev fri for legionellabakterier

Psykiatri blev fri for legionellabakterier med BWT Safeshower. Et anlæg der ikke blot kan fjerne de farlige bakterier, når ulykken er sket men som også beskytter mod fremtidige bakterieudbrud.

Fordele
  • En legionellafri institution
  • Ingen håndtering af farlig kemi
  • Nem og simpel drift
  • Automatisk overvågning
Produkter
  • BWT Safeshower desinfektionsanlæg

Psyki­a­trien i Region Sjæl­land ople­vede problemer med den farlige bakterie legio­nella. Deres vand­hand­lings­anlæg kunne ikke få bugt med bakte­ri­erne på trods af tiltag som tempe­ra­tur­gym­na­stik,.

Desin­fek­tion var nødven­digt

Da de nye tiltag ikke kunne afhjælpe problemet, blev de anbe­falet at tage kontakt til BWT. I samar­bejde med BWT rådgi­veren fandt de frem til at desinfektionsanlægget Safeshower var den helt rigtig løsning.

Fri for farlig kemi 

Udover at anlægget sørger for at holde institutionen legionellafri, oplevede de også at det var utrolig nemt at håndtere i forhold til driften. Et stort plus dem var også at de ikke skal håndtere eller opbevare farlig kemi. Anlægget har nemlig kun brug for salt.

eller

Visit your local website

Stay on this website