Blødgøring var en fantastisk investering

Pleje­hjemmet havde dyre kalkrenove­ringer. Et BWT anlæg løste dog proble­merne og pleje­hjemmet sparer nu 60.000 kr. om året.

Fordele
  • Mere tid i hverdagen
  • Beparelser på over 60.000 kr.
  • Slut med kalkrenoveringer
BWT produkter
  • BWT Rondomat Duo 3
  • Serviceaftale

Årsagen til at Solb­jerg pleje­hjem begyndte at tænke i blød­gø­rings­anlæg var høje udgifter til vedli­ge­hold. Især deres auto­ma­tiske skyl­le­toiler var hårdt udsat for kalk og dermed en stor udgift. Efter at have under­søgt forskel­lige mulig­heder, fandt pleje­cen­tret et BWT Rondomat Duo blød­gø­rings­anlæg, som har kørt upåkla­ge­ligt.

BWT anlæg gav væsent­lige bespa­relser

I dag har blød­gø­rings­an­lægget sparet pleje­cen­tret tid og penge på vedli­ge­hol­delse af varme­le­gemer til vaske­ma­skiner og ventiler. På toilet­terne alene har de sparet over 60.000 kr.

Visit your local website

Stay on this website