Blød­gø­ring var en fanta­stisk inve­ste­ring for Solb­jerg Pleje­hjem

jens fra Solbjerg Plejehjem
solbjerg plejehjem

Solbjerg Plejehjem er beliggende i Aarhus Kommune hvor centret har 39 beboere i 39 lejligheder. Jens Larsen er pedel på plejecentret og har erfaret, hvordan hårdt vand kan medføre udfordringer i en bygning der er afhængig af vand til mange ting.

.
Jens fra Solbjerg Plejehjem
Jens fra Solbjerg Plejehjem

Kalk var årsagen til dyre regninger på vedli­ge­hold

Årsagen til at Solb­jerg pleje­hjem begyndte at tænke i blød­gø­rings­anlæg var høje udgifter til vedli­ge­hold. "Det kan give udfor­dringer på grund af vandets hårdhed her. Det var derfor, vi for ni år siden begyndte at kigge efter hvad mulig­he­derne var" forklarer Jens.

dysse og toilet
dysse og toilet

Blødgøring gav store besparelser

Efter at have under­søgt forskel­lige mulig­heder, fandt pleje­cen­tret et BWT Rondomat Duo blød­gø­rings­anlæg, som har kørt upåkla­ge­ligt.

"Det kører i hele huset og sørger for, at vi har en hårdhed på mellem 4 og 6 hele tiden,". Jens fort­sætter "Vi har faktisk sparet helt op til 60.000 kr. om året på det. Så det har været en voldsom bespa­relse bare på wc'erne."

Blød­gø­rings­an­lægget har også sparet pleje­cen­tret tid og penge på vedli­ge­hol­delse af varme­le­gemer til vaske­ma­skiner og ventiler.

"Vi har perla­torer, som ligger på lager, som vi ikke får brugt. Vi kan ikke huske, hvornår vi sidst har skiftet en perlator i huset."

jens og anlæg
jens og anlæg
kalkfrit toilet
kalkfrit toilet
solbjerg plejehjem
solbjerg plejehjem
kalkfri vandhane
kalkfri vandhane

En fantastisk investering

BWT anlæg gav Jens en nemmere hverdag og mere luft i budgettet

Et BWT Rondomat Duo anlæg benytter kun salt, vand og strøm for at levere blødt vand til hele bygningen. At holde et blød­gø­rings­anlæg kørende, har modsat de førnævnte kalkrenove­ringer, givet Jens en nemmere hverdag.

"Anlægget er nemt og bekvemt at have med at gøre, og et lille saltkar ved siden af, så det er alt det, der skal til." forklarer Jens.

Et blød­gø­rings­anlæg har vist sig at være en rigtig god idé for plejehjemmet. Det har sparet Jens tid og penge på vedli­ge­hol­delse ved at redu­cere hård­heden af vandet. Det har givet en positiv effekt rent prak­tisk i hver­dagen, men også økono­misk, da inve­ste­ringen hurtigt var tjent hjem.

Vil du også spare penge på din vedli­ge­hol­del­ses­konto?

Få gratis rådgiv­ning i hvordan du kan få en nemmere hverdag med kalkfrit vand

Visit your local website

Stay on this website